11.06.2019- Akın AKINCI / ANSİAD 'Girişimciliğin Ortak Dil' Proje Lansmanı


Sayın Dışişleri Bakan Yardımcım,

Sayın Rektörlerim, Protokolün Kıymetli Temsilcileri, ANSİAD’ın Değerli Üyeleri

Değerli Konuklarımız ve Kıymetli Basın Mensupları,

ANSİAD’ın 17 yıldır bölge üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü ‘Girişimcilik Günleri’ni bir anlamda uluslararası uygulama alanına taşımayı amaçladığı ve Sivil Toplum Diyalogu ile bir arada yürüteceği ‘Girişimciliğin Ortak Dili’ proje lansmanımıza hepiniz hoşgeldiniz. Şu an ‘Girişimciliğin Ortak Dili’ projemizin de dahil olduğu Sivil Toplum Diyaloğu 5. dönem projeleri kapsamında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile gerçekleştireceğimiz projemiz, 222.174,80 Avro’luk bütçesi ile Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilecek olan 40 proje arasında en yüksek bütçeli proje olma özelliğini taşımaktadır. 

1 Nisan itibari ile başlayan ve 15 ay boyunca devam edecek olan ‘Girişimciliğin Ortak Dili’ projemizde Türkiye’den AB projeleri alanında deneyimli Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği ile yurt dışından uluslararası gençlik projeleri konusunda İtalya’nın en önde gelen STK’larından birinin de yer aldığı 2 ortaklığımızın yanı sıra bölge üniversitelerinden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bulunmaktayız.

ANSİAD bu ortaklık ile Türk ve Avrupalı STK’lar arasında genç girişimciliği destekleme konusunda da bilgi paylaşımlarını sağlayıp karşılıklı ortak bir anlayışı geliştirme misyonunu da üstlenmektedir. Proje kapsamında, genç girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı koymak gibi temel hedeflerimiz vardır. Bu temel hedeflere doğru ilerlerken de sivil toplum, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebilir ve güçlü iş birlikleri kurarak gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin ortak bir anlayış ve yaklaşımı geliştirmek ana prensibimiz olacaktır.

Ortaya çıkacak bu ortak anlayış ve yaklaşımla yapılacak olan tüm çalışmalar sonucunda özellikle gençlerin yaratıcı ve yenilikçi düşünmelerini teşvik edecek modüller geliştirilecek ve burada öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri bir “Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Atölyesi” kurarak bunun sürdürülebilir olması sağlanacaktır.

‘Girişimciliğin Ortak Dili’ projemizi Sivil Toplum Diyaloğu ve ANSİAD arasında sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması yolunda önemli bir adım olarak görüyor, projemizi ve gerek yurtiçi gerek yurtdışı iş birliklerimizi bu anlamda çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türk ve Avrupalı STK’lar arasında genç girişimciliği alanında bilgi paylaşımının ve iyi uygulamaların değişimini sağlamak, yine Türk ve Avrupalı paydaşlar arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek ve bunlara yönelik kamuoyu desteğini arttırmak, bundan sonra yapılacak olan bu tür proje çalışmalarının temellerini oluşturacaktır.

Bugün bu güzel vesile ile bir araya gelmemizi sağlayan tüm geçmiş dönem başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, çalışmalarımızda bizleri her zaman destekleyen Proje Koordinatörümüz ve ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Sayın Bekir Bülend Özsoy’a, proje başvuru sürecimizde büyük emeği olan sevgili Ayça Bağcı’ya, ANSİAD sekreteryasına, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, son olarak başarı ile yazılmış olan projemizin kabulü esnasında etkili bir referans olduğuna inandığımız, ANSİAD Girişimcilik Günleri’nin 17 yıldır yürütücülüğünü üstlenen Girişimcilik Komitesi Başkanımız Sayın Işık Yargın’a sonsuz teşekkürlerimi iletirken sizlere tekrar hoşgeldiniz der, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Akın AKINCI

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı