KALİTE POLİTİKAMIZ


Kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinde etkin 5 sektöre mensup sanayici ve iş insanlarından üyeleri bir araya getiren ANSİAD’ın temel kalite politikasının ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

 

- Üretim sürecinin temel taşı “Girişimcilik”

- Bilgiyi, teknolojiyi etkin kullanarak küresel rekabette başarıyı etkileyecek insan kaynakları kalitesi, bilgi toplumu olgusuna katkı için “Eğitim”

- Girişimcilik ve Eğitimi tamamlayan “İnovasyon”

- Rekabete dayalı piyasa ekonomisinde kaynakların optimal dağılımı için “Rekabet Hukuku”

- Üyelerimizin şirketlerinin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü garantisi için “Kayıtdışı ile Mücadele”

- Üyelerimizin sektörlerine adil rekabet ortamı için “Sanayi Stratejisi”

- Toplumun refahı için “Çevre Dostu Teknoloji ve Teknikler”

- Gelişmiş bir ekonominin güvencesi için “Hukuk Devleti İlkesi ve Yargı”

- Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda “AB’ye Uyum”

 

Bu ana başlıklarla ilgili olarak Kalite Politikamız; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı taahhüt ederek, üyelerimizin beklentilerini tatmin edecek kalitede sürekli iyileşen hizmet sunmak, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunmaktır.

 

Kalite El Kitabı için tıkayınız...