İŞTİRAKLERİMİZ


27 yıllık mazisi ile Türkiye'de ve Antalya bölgesinde ağırlığı ve bağlı olarak etkinliği son derece fazla, saygın bir hizmet kuruluşu olan ANSİAD 2018'E UZANAN SÜREÇ İÇİNDE ANTALYA'YA AŞAĞIDAKİ KURUMLARI KAZANDIRMIŞTIR.
AHD (ANTALYA HUKUK FAKÜLTESİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ)


Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni desteklemek ve Hukuk Fakültesi’ne büyük bir kütüphane kazandırmak amacıyla 2003 yılında Antalya Barosu ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle kurulmuştur.

www.antalyahukuk.org.tr
AGH (ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG)


Teknolojik imkanların büyük firmalar lehine dünyayı global bir pazar haline getirmesi sonucunda yöremizin temel kaynaklarının ulusal veya uluslararası ölçekli kuruluşların kontrolüne girdiğini göstermiştir. Bölgemizin değerlerine sahip çıkmak, kalan ekonomik potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek, istihdam yaratmak, yaratılan katma değerlerin bölgemizde yatırıma dönüşmesini sağlamak bu yolla yöre ekonomisine katkıda bulunmak, ticaret, enerji, finans, turizm sektörlerinde yatırım ve işletmeler meydana getirmek amacıyla 1998 yılında kentin ileri gelen işadamları öncülüğünde kurulmuştur. www.antalyagucbirligi.com.tr
ANTKALDER (ANTALYA KALİTE DERNEĞİ)


"TOPLAM KALİTE" anlayışını yaygınlaştırmak ve gelecek yıllarda tüm üyelerimizin "Yönetimde Toplam Kalite" ISO-9001:2000 belgesi alabilmesi çalışmalarına öncülük etmek amacıyla 1995 yılında TSE Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Kalite Derneği işbirliğiyle kurulmuştur.
ATAV


Antalya‘nın tarihsel, kültürel ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak korumak ve geliştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını sağlamak, bu amaçla yayınlar yaptırmak, satmak, ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlemek, vakfın amacına yönelik ticari işletmeler kurmak, şehrin turizmini geliştirmek için araştırmalar yapmak, tanıtım politikası izlemek, personel eğitimine ağırlık vermek amacıyla, 1995 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, İl Özel İdaresi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, otel ve turizm kuruluşları işbirliğiyle kurulmuştur.

www.antalyaguide.org
KETAV (KEMER TANITIM VAKFI)


Bölgesel tanıtım yapmayı amaçlayan bir vakıftır. Bu yönüyle Türkiye’de bir ilki başlatan kuruluşlardan biridir. Kemer ve yöresini tanıtmaya yönelik çalışmaları ana görevlerindendir. Gerek çeşitli araştırmalarıyla gerekse katalog hazırlama ve tanıtım çalışmalarıyla etkin ve iz bırakan görevleri yerine getirmiştir. Çeşitli ülke fuarlarına katılarak Kemer yöresini tanıtma çalışmalarını başarıyla sürdürmüştür. 1995 Yılında Kemer Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, otel ve turizm kuruluşları işbirliğiyle kurulmuştur. www.ketav.org
ANFAŞ


Körfez savaşı sonrasında turizmde yaşanan durgunluğu gidermeye yönelik olarak şehrimizde fuarcılığın geliştirilmesi amacıyla uluslararası standartlarda bir fuar merkezi temini için 1995 yılında, Antalya Valiliği, Antalya

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliğiyle kurulmuştur. Kapalı otopark, yan üniteler, kapalı fuar alanıyla toplam 65.000 m 2 inşaata sahiptir. www.anfaş.com.tr
BAKSİFED


Burdur, Isparta, Antalya Bölgesinde çalışmalar yapılması amacıyla 1993 yılında Antalya, Isparta, Burdur ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odaları ile valiliklerinin işbirliği ile kurulmuştur.
ANTALYA TOPTANCILAR BİRLİĞİ


Her sektörden bütün toptancıların iyi planlanmış bir sitede bir araya getirilmesi, dünya kenti Antalya için çok önemli olmakla birlikte, toptancıların bizzat kendileri için de rekabet şartlarının eşitlenmesi, mal teşhir ve depolama kabiliyetinin yükselmesi, tüketiciye ulaşmanın kolaylaşmasını sağlamak amacıyla 1993 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle kurulmuştur.
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI


1993 Yılında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle kurulmuştur. Kutlama ve taziyeler için çelenk organizasyonu hizmetinin yanı sıra olup, başarılı üniversite öğrencilerine burs vererek onların eğitimlerinin tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. www.antev.org.tr