'Değişim Yarat' Uluslararası Girişimcilik Kampı ve Hackathon


PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞIMIZ KAMP VE HACKATHON ETKİNLİKLERİ ULUSLARARASI PANDEMİ SÜRECİ DOLAYISIYLA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME WEB SİTEMİZ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ ARACILIĞIYLA İLERLEYEN GÜNLERDE DUYURULACAKTIR. 

 

28 Mart – 1 Nisan 2020 Uluslararası Girişimcilik Kampı (Bootcamp)

2-3 Nisan 2020 Hackathon

"Değişim Yarat" Girişimcilik Kampı Programı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD–5) ile fonlanan “Girişimciliğin Ortak Dili” adlı proje kapsamında düzenlenmekte. Değişim yaratacak bir girişim fikrine sahipsen ve bu fikri geliştirmek, gerçek bir girişim planına dönüştürmek istiyorsan bu fırsatı sakın kaçırma!

Kampa 16 – 30 yaş arası gençler başvurabilecek. Ayrıca Türk gençlerle birlikte Avrupa’dan gelen gençler de olacak. Bu nedenle kamp dili İngilizce.

Başvurular arasından oluşturulacak jüri kararıyla, 15 Türkiye 15 Avrupa’dan girişimcilik fikri olan katılımcı seçilecek. Seçilen katılımcılara Antalya’da 5 günlük girişimcilik eğitimi verilecek. Bu eğitimde kendini keşfetme, yaratıcı düşünme, tasarım odaklı düşünme, networking, girişimcilik kavramları, yalın üretim kanvası, ‘pitching’ gibi bir çok konuya değinilecek.

5 günlük eğitimin ardından katılımcılar dilerse geliştirdikleri iş fikirleriyle 2 gün sürecek olan, Avrupa ve Türkiye’den 130 gencin katılacağı Hackathon’a dahil olacaklar. Hackathon sırasında da girişim fikirlerini besleyecek atölyeler ve mentörlük çalışmaları yapılacak ve fikirler son gün farklı sektörlerden yatırımcılara sunularak, ilk 3 girişim fikri seçilecek.  

Kamp için şehir dışından katılacak katılımcıların konaklama masrafları proje tarafından karşılanacak. Ancak ulaşım masraflarının kendileri tarafından karşılanması gerekiyor.

Hackathon boyunca konaklama yapılmayacak ve eğitim alanında kalınacaktır. Arzu eden katılımcılar uyku tulumlarını getirebilir. Ayrıca ulaşım masraflarının kendileri tarafından karşılanması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi almak isterseniz projects@ansiad.org.tr adresinden proje asistanımız Ayça BAĞCI ile iletişime geçebilirsiniz.

Süreç:

4 Mart 2020: Başvuruların yapılması için son gün!

6 Mart 2020: Seçilen katılımcılara duyuru

28 Mart -1 Nisan 2020: Antalya’da Uluslararası Girişimcilik Kampı

2-3 Nisan 2020: Antalya’da Hackathon

 

Kamp programı hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Hackathon hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSIAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

 

Kayıt Ol!

 

-------------------------------------------- * --------------------------------------------
ANSİAD Girişimciliğin Ortak Dili Projesi


"Girişimciliğin Ortak Dili" projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı. Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.

Hibe programının adı

Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD–5)

Projenin adı

Girişimciliğin Ortak Dili

Proje süresi

15 ay

Proje bütçesi

222.174,80 EUR

Alınan hibe

199.957,32 EUR

Ortaklar

·       Joint Derneği (STK, İtalya)

·       No Borders Derneği (STK, İtalya)

·       Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği


İştirakçiler

·       Antalya Bilim Üniversitesi

·       Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

·       Süleyman Demirel Üniversitesi

·       Akdeniz Üniversitesi

 

Neden bu proje?

• Eğitim sistemimiz beceriden çok bilgiye dayalı bir sistem. Bu nedenle gençlerin becerilerini güçlendirmeye veya onlara becerilerine dayalı bir yönlendirme yapmaya odaklı değil.

•  Ülkemizde genç işsizliği oranı TÜİK Mart 2019 İşgücü verilerine göre 7,5 puanlık artış ile %25,2’e ulaştı. Bu 4 gencimizden 1’inin işsiz olduğu anlamına geliyor.

• Gençlerin okullarda edindikleri bilgi ve beceriler iş dünyası ile örtüşmüyor / yetmiyor. Bu nedenle günümüz iş dünyasında rekabet edebilmeleri için girişimcilik, iletişim kurma, takım çalışması, yaratıcı düşünme gibi becerilerinin güçlendirilmesine ihtiyaç var.

• Gençlerimizi çağımızın yeni mesleklerine yönlendirebilen, bu süreçte onların bilgi ve becerileriyle örtüşen rehberlik desteğine ihtiyaç var.

• ANSİAD olarak girişimcilik alanında 17 yıldır yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası boyuta taşımak ve yeni işbirlikleri kurmak istiyoruz.

• Girişimcilik alanında çok değerli çalışmalar var ancak güçlü bir etki yaratabilmemiz için STK’lar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla bir arada hareket etmemiz gerekiyor.

• Bu kapsamda STK’lar arasında işbirliğini, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını teşvik eden ağlara ve platformlara ihtiyacımız var.


Projemizin hedefleri

• Genç girişimciliğini desteklemek üzere Türk ve Avrupalı STK’lar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel kuruluşlar arasında sürdürülebilir bir diyalog ve işbirliği kurmak; 

• Gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceği  konusunda ortak bir anlayış ve yenilikçi yöntemler geliştirmek;

• Yenilikçiliği, girişimciliği ve gençlerin kişisel ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek.

 

Neler yapıyoruz?


1) İhtiyaç Analizi:

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle 100 STK’ya “Gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini geliştirmeleri için neye ihtiyaçları var?” ihtiyaç analizi yapılıyor.

2) İtalya çalışma ziyareti (1-5 Temmuz 2019):

Bu çalışma ziyaretinde özellikle İtalya Milano’daki STK’ların girişimcilik, melek yatırımcılık, kariyer gelişimi, vb. konularda neler yaptıkları; bu alanda dahil oldukları ağlar; yürüttükleri iyi uygulamalar izlendi. Bu kapsamda ANSİAD üyeleri, proje ekibi ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik bir ekip 1-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Milano’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

3) Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi" (maker atölyesi) kurulması:

Muratpaşa Belediyesi ile bir protokol imzalanarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi bünyesinde, proje sonuna kadar en az 100 genç ve 20 STK’nın yararlanacağı bir atölye kuruluyor.  Atölyede 3D yazıcılar, CNC tezgahları, lazer kesiciler, çeşitli prototipleme ekipman ve malzemeleri bulunuyor ve gençlere yaratıcı düşünmeyi aşılarken, fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunuyor.

4) Gençler için eğitim modülü geliştirilmesi:

Ülkemizde birçok genç gerçekten ne istediğini, neye yetenekli olduğunu ve ne tür farklı alanlarda ilerleyebileceğini bilmeden üniversite ve hayat tercihlerini yapıyor. Bu süreçte onlara destek olabilmek için “Kendini tanı”, “Girişimcilik”, “Tasarım Odaklı Düşünme”, “Yeni Meslekler”, “Yaratıcılık”, “Öğrenme Planı ve Kariyer Haritası Oluşturma” gibi başlıkları içeren bir eğitim modülü geliştiriliyor.

5) Uluslararası Girişimcilik Kampı :

Geliştirdiğimiz eğitim modülü, Türkiye ve Avrupa’dan toplam 30 gencin katılacağı “Değişim Yarat” temalı uluslararası bir girişimcilik kampında uygulanıyor. Kamp boyunca gençlerin girişimcilik becerilerinin güçlendirilmesi üzerine birçok farklı oturum gerçekleştiriliyor.

6) Uluslararası Girişimcilik Günleri :

Kampın hemen arkasından 30 Avrupalı ve 100 Türk gencin katılacağı, 48 saat boyunca uzmanlar ve mentörlerden eğitim ve destek alarak fikirlerini hayata geçirecekleri bir Hackathon düzenleniyor.

7) Eğitici Eğitimi:

Projemiz kapsamında okullarda ve STK’larda gençlere girişimcilik ve kariyer yönlendirmesi konusunda destek veren 10 öğretmen ve 10 STK temsilcisine yönelik bir eğitici eğitimi düzenleniyor. Eğitim kapsamında “Z kuşağı ile iletişim kurma”, “Dezavantajlı gençlerle çalışma”, “Gençlerin öğrenme ve kariyer haritalarını geliştirmesine destek”, “Beceri temelli kariyer rehberliği”, vb. konular işleniyor.

8) Girişimcilik ekosisteminin haritalandırılması:

Projemiz kapsamında girişimcilik alanında çalışan STK'lar, maker atölyeleri, liseler, belediyeler, gençlik merkezleri, üniversiteler, vb. kurumların yer aldığı bir haritalandırma yapılıyor. Böylece alanda hangi kurumun neler yaptığını görme şansı oluyor.

9) Ağ kurma:

Proje boyunca girişimcilik alanında çalışan toplam 100 kurumla bir girişimcilik ağı kurularak işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

10) Uluslararası Seminer: Girişimcilik Ekosisteminde Sivil Toplumun Rolü 

Projemiz “Girişimcilik Ekosisteminde Sivil Toplumun Rolü” başlıklı uluslararası bir seminer ile sonlanıyor. Seminerde Avrupa ve Türkiye’den girişimcilik alanında çalışan toplam 50 kurum bir araya geliyor.


Projemizde ulaşmayı hedeflediğimiz gruplar


• "Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi’nden yararlanan 20 STK ve 3 üniversiteden 100 genç

• Uluslararası Kampa katılan İtalya ve Türkiye'den 30 genç

• Eğitici Eğitimine üyelerini gönderen 20 STK

• Girişimcilik ağı üyesi olacak 100 kurum

• Uluslararası seminere katılan 50 STK

• Uluslararası Girişimcilik Günlerine katılan 30 Avrupalı ve 100 Türk katılımcı

• 9-25 yaş arasındaki gençler

• Girişimcilik ağına katılacak sivil toplum / kamu / özel kuruluşlar

• Gençlerin kariyer gelişimi, inovasyon ve girişimcilik alanında çalışan STK'lar, okullar, gençlik merkezleri, belediyeler
 

Bu web sayfası, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSIAD) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
ANSİAD ‘GİRİŞİMCİLİĞİN ORTAK DİLİ’ PROJESİNİ TANITTI


‘Girişimciliğin Ortak Dili’ AB projesi ile ANSİAD’ın almış olduğu hibe desteği, sanayici ve iş insanları dernekleri arasında alınan en büyük hibe olması özeliğiyle Antalya’da bir ilk oldu.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)’nin Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD–5) kapsamında başvurusunu gerçekleştirdiği ‘Aynı Dili Konuşmak: Sivil Toplumun Girişimcilik Ekosistemindeki Rolü’ projesi 222.174,80 Avro’luk bütçe almaya hak kazandı. Türkiye ve Avrupa üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının başvuru yaptığı programda ANSİAD’ın almış olduğu hibe desteği, sanayici ve iş insanları dernekleri arasında alınan en büyük hibe olması özeliğiyle Antalya’da bir ilk oldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde ‘Girişimciliğin Ortak Dili’ Projesi, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı olduğu programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu. T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı’nın katıldığı gecede projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Geceye, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, AB Başkanlığı Antalya Temsilciliği AB İşleri Uzmanı Selam Çetin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) üyesi derneklerin başkanları, meslek odaları başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ANSİAD üyesi iş insanları katıldı.

GİRİŞİMCİLİKTE 17 YIL

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD’ın 17 yıldır bölge üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü ANSİAD Girişimcilik Günleri’nin uluslararası uygulama alanına taşımayı amaçladıklarını belirterek, “15 ay boyunca devam edecek olan ‘Girişimciliğin Ortak Dili’ projemizde Türkiye’den AB projeleri alanında deneyimli Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği ile yurt dışından uluslararası gençlik projeleri konusunda İtalya’nın en önde gelen STK’larından birinin de yer aldığı 2 ortaklığımızın yanı sıra bölge üniversitelerinden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bulunuyoruz” diye konuştu.

ORTAK ANLAYIŞ MİSYONU

Proje kapsamında, genç girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı koymak gibi temel hedeflerinin olduğuna değinen Akıncı, “ANSİAD olarak bu ortaklık ile Türk ve Avrupalı STK’lar arasında genç girişimciliği destekleme konusunda da bilgi paylaşımlarını sağlayacak olan karşılıklı ortak bir anlayışı geliştirme misyonunu da üstleniyoruz” dedi. Sivil toplum, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebilir ve güçlü iş birliklerini önemsediklerini dile getiren Akın Akıncı, “Burada gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin ortak bir anlayış ve yaklaşımı geliştirmek ana prensibimiz. Ortaya çıkacak bu ortak anlayış ve yaklaşımla yapılacak olan tüm çalışmalar sonucunda özellikle gençlerin yaratıcı ve yenilikçi düşünmelerini teşvik edecek modüller geliştirilecek ve burada öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri bir “Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Atölyesi” kurarak bunun sürdürülebilir olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

TOPLAM BÜTÇE 56,3 MİLYON AVRO

Proje tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB üyeliğine yönelik 9 anket sorusu yönelterek katılımcıların yanıtlamasını istedi. AB öncesi fonlar kapsamında gerçekleştirilen projelere değinen Kaymakçı, Girişimciliğin Ortak Dili projesinin 222 bin 174 Avrol’luk bütçesi ile Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilecek 40 proje arasında en yüksek bütçelisi olma özelliğini taşıdığını kaydetti. AB katılım öncesi fonlar kapsamında Antalya'da şu ana kadar 40 proje gerçekleştiğini dile getiren Kaymakçı, proje toplam bedelinin 56,3 milyon Avro olduğunu dile getirdi.

AB’YE ÜYELİK EGEMENLİĞİ GÜÇLENDİRİR

İngiltere'nin, AB üyeliğinin devamlılığında egemenliklerini kaybetme düşüncesiyle AB'den çıkmaya karar verdiğini ile getiren Kaymakcı, “Egemenliklerini Brüksel'den Londra'ya geri almak için ayrılmak istediler ama iki yıldır çıkamıyorlar. Artık egemenliklerin paylaşıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonları, bindiğiniz arabalar, yediğiniz yemek küresel bir karışımdan oluşuyor. Dolayısıyla AB'ye üyelik egemenliği kaybettirmez tam aksine egemenliğimizi güçlendirir” dedi. İhraç edilen ve üretilen her malın AB’nin belirlediği standarlatlara ve kurallara uygun olmak zorunda olduğunu belirten Kaymakcı, “Siz o kuralların oluşumuna, yapılışına üye ülke olarak katkıda bulunamıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. AB, aslında egemenliklerini paylaştıkları, kendi rızalarıyla katıldıkları bir yapı” diye konuştu.

‘DEMOKRATİK STANDARTLARLA İLGİLİ ÖNYARGI VAR’

Türkiye’nin hain darbe girişimini geride bırakıp bir an önce 2005 yılına kadar getirilen standartları ileriye taşıma hedefinin olması gerektiğini belirten Kaymakcı, “Demokratik standartlarla ilgili Türkiye'ye karşı kısmen bir önyargı var. Bu 2015'ten sonra yaşanan travmanın sonuçları. Türkiye'yi tekrar 2005'e kadar getirdiğimiz noktada, yani demokrasisi, insan haklarıyla herkesin model aldığı bir ülke haline getirmemiz önemli. Türkiye bugün AB’ye üye olduğunda Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık ile aynı yetkilere sahip olacak” dedi.

‘BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ BİR DEĞER HALİNE GETİRMELİYİZ’

Büyük ülkelere karşı bir endişe duyulduğunu belirten Kaymakcı, “Şunu unutmamak gerekiyor aynı büyüklükteki Türkiye NATO'nun da Avrupa Konseyi'nin de üyesi. Biz büyüklüğümüzü bir değer haline getirirsek bu meseleden kurtuluruz. Milli gelir düzeyimiz çok kötü değil ama sorun tarım ve bölgesel farklılıklar” diye konuştu. Bölgesel gelir farklılıklarının AB ortalamasının çok üzerinde olduğunu dile getiren Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü; “AB'nin bütçesi 160 milyar Avro. Bunun 60 milyar Avrosu üye ülkelerin tarımına veya bölgesel farklılıklarına gidiyor. Bugün Türkiye, AB üyesi olursa AB bütçesinden Türkiye'ye yaklaşık 15-17 milyar Avro verilmesi gerekiyor ve bunu kimse vermek istemiyor. Bizim bir an önce tarımımızı modernleştirip, istihdamı daha çok hizmetlere, ticarete kaydırıp dengesizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi. Konuşmaların ardından ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı’ya Antalya Kaleiçi’nin resmedildiği serigrafi tabloyu takdim etti. Gece Golden Voices konseri ile sona erdi.

EDİTÖRE NOT:

Sivil Toplum Diyaloğu Hakkında:

2008 yılından bu yana yürütülmekte olan “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu” Programı Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki etkileşim ve diyaloğu yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde artırmayı hedefleyen ve Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve faydalarına odaklanarak her iki toplumda farkındalık artırma girişimlerini destekleyen bir programdır. Programın Beşinci Dönemi 1 Nisan 2019'da 40 proje ile başlamıştır. Toplam 6.000.000 avroluk bütçe kapsamında uygulanacak projelerin konuları arasında doğrudan diyalog geliştirme ve iş birliği temalarının yanı sıra engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konuların yanı sıra, kadın odaklı alanlar ve eğitim, sağlık, tarım, gıda, çevre gibi sektörler de vardır. Proje ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0242 3120303 no'lu telefonu arayabilir www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr 

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511

Bu duyurunun içeriğinden sadece ANSİAD sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Başkanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.11062019