ANTALYA'NIN YENİ ÜNİVERSİTELERE İHTİYACI VAR


ANSİAD Yönetim Kurulu Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Göktepe'yi ziyaret etti.

“ANTALYA'NIN YENİ ÜNİVERSİTELERE İHTİYACI VAR”

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe, Antalya'nın yeni üniversitelere ihtiyacı olduğunu belirterek, “Antalya eğitim turizminin de başkenti olmaya aday. Benim hayalimde 2023'de Antalya'da 10 üniversite var. Antalya eğitim turizminin de başkenti olabilir” dedi. ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu da, “Gelişme yolunda bilgi ve ilim en önemli unsurlardır. İlim ve bilim odağı üniversitelerimize önemli görevler düşüyor” dedi. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe'yi yeni kampüste ziyaret etti.

Ziyaretten son derece mutlu olduğunu dile getiren ve Antalya'nın ikinci üniversitesi ve ilk vakıf üniversitesi olduklarını anlatan Prof. Dr. Göktepe bölümlerle ilgili şu bilgileri verdi:
“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin bulunduğunu, ayrıca Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile iki yıllık Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun açılış yılında öğrenci kabul ettik. Önümüzdeki öğretim yılında da Mimarlık Fakültesi'ni açacağız”

Öğrencilerin yüzde 75'inin yurt dışından ve 50 ülkeden geldiğini söyleyen Prof. Dr. Cihat Göktepe, “İlk eğitim ve öğretim yılında 350 öğrenci aldık ve hepsi hazırlık okuyor. Hedefimiz yatay değil, dikey büyüyerek 5 yıl içinde 5000 öğrenciye ulaşmak. Biz tematik üniversite olacağız ve 30 binli 40 binli rakamlar telaffuz etmiyoruz” dedi.

Öğrencilerin staj yerine işyeri eğitimi alacaklarını söyleyen Göktepe, “Bu konuda hemen yanı başımızdaki Antalya Organize Sanayi Bölgesi önemli bir kaynak. Çocuklar henüz okurken, seçtikleri meslek ve bölümlere göre buralardaki işyerlerinde 3. sınıftan itibaren çalışmaya başlayacaklar” dedi.

Pergelin sabit ayağı Antalya
Bir Vakıf üniversitesi olarak bulundukları kentin sorunlarına ve çözümlerine katkı vermeyi görev saydıklarını dile getiren Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe, “Pergelin sabit ayağı Antalya. Kent kültürü bilinci ve  STK'ların da desteği ile hareket etmek  ve üretmek istiyoruz. Bu şehrin önü açık. Gelişimi sistemli götürmek gerekli. Araştıran, proje üreten öğrenciler yetiştireceğiz. Üniversitemizde dış dünya ile entegre olabilmek için eğitim dilimiz İngilizce. Akdeniz Üniversitesi ile her konuda işbirliği protokolü imzaladık. Birbirimize öğretim üyesi desteği de vereceğiz” diye konuştu.

Akademisyen sayısı yetersiz
Türkiye'de akademisyen sayısının 100 bin, olması gereken sayının ise 300 bin olduğuna dikkat çeken Göktepe, “Üniversiteler yetiştirmek üzere asistan bulamıyor. Özel sektör üniversitelerin iki katı ücret verdiği için  tercih ediyorlar. Gelecekle ilgili bu konuda kaygılarımız var. Türkiye'de üniversite mezunlarının yüzde 40'ı açık öğretim, diğer yüzde 40'ı iki yıllık, geriye kalan yüzde 20 de 4 ya da 5 yıllık üniversitelerden mezun olanlar. Bu rakamlar da gösteriyor ki, yeterli üniversite eğitimi verilmiyor.”

Hedef çözüm üretmek
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu da, üniversitenin Antalya ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını diledi. Eroğlu, yeni göreve geldiklerini ve Antalya'daki  tüm kuruluşlarla işbirliği içinde görev yaparak, kent dinamiklerini harekete geçirip, çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

ANSİAD Başkanı Eroğlu, Antalya’nın geleceğini ilgilendiren konularda Uluslararası Antalya Üniversitesi ile her zaman işbirliği içinde çalışacaklarını belirterek, “yerelde ve genelde neler yapabiliriz? Nasıl projeler üretebiliriz? arayışı içindeyiz. Hep birlikte kentimiz ve ülke kalkınmasına destek olmak istiyoruz” dedi.

“Gelişme yolunda bilgi ve ilim en önemli unsurlardır . İlim ve bilim odağı üniversitelerimize önemli görevler düşüyor” diyen ve Antalya'da üniversite sayısının artması gerektiğini dile getiren Eroğlu şöyle devam etti:
“Aklın yolu bir. Üniversite sayısının artırılması hedefini biz de önemsiyoruz.  Antalya'nın her alanda gelişebilmesi için üniversitelerimizin önemi var. Yurt dışından da öğrencilerin geleceği bir yapı,  kent ve ülke ekonomisine katkı verecektir. Bu hedefe ulaşma konusunda kent dinamiklerinin katkısı alınmalıdır.”

Üniversite ile her konuda işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Ali Eroğlu, “Üniversitenin projeleri ile ilgili olarak OSB'de faaliyet gösteren işadamları olarak  her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.