TEMEL DEĞERLERİMİZ


ANSİAD, demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır.

Liberal, etkin devlet anlayışını ve piyasa ekonomisini benimser.

Evrensel iş ahlakı ilkelerini benimser ve korur.

Eğitime duyarlı, kendini sürekli geliştiren, tüm karar ve uygulamalarında bilimsel ilkelere dayanan bir kurumdur.

Bölge kaynaklarının bölgenin gelişimine tahsisinden yanadır.

Katılımcı bir örgüt yapısını ve faaliyetlerinde dış paydaşlar ile ortak aklı benimser.

Sürdürülebilir çevreci politikaları benimseyen ve yaygınlaştıran bir kurumdur.

Bölgenin kültür ve sanat etkinliklerine katkıda bulunur.