ANSİAD 10.GİRİŞİMCİLİK HAFTASI BAŞLADI


Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı H. Ergin Civan, kalkınmanın temeli yaratıcılık, yaratıcılığın da vazgeçilmez iki unsurunun özgürlük ve adalet olduğuna dikkat çekerek iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye'nin 71. sıraya yükseldiğini söyledi ve ''İlerlemeye rağmen halen geri sıralardayız. Bunun da temel nedeni mevzuat, bürokrasi ve hukuk sisteminin etkin çalışmamasıdır'' dedi. Civan, ''Türkiye'nin genç nüfusu, ancak ve ancak girişimcilikle Türkiye'yi yükseltecektir'' diye konuştu.  
Akdeniz Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, KOSGEB Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Merkezi, Burdur MAE Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, JCI Antalya Şubesi, AIESEC Antalya Şubesi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen  “10.Girişimcilik Haftası'' Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans salonunda saat 09.30'da  açılış konuşmaları ile başladı. Açılışa Vali Yardımcısı Turan EREN, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN, A.Ü Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer GEÇİCİ, İl Emniyet Müdürü Mustafa SAĞLAM, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ, ATB Başkanı Ali ÇANDIR, işadamı Hüsnü ÖZYEĞİN, iş ve üniversite camiasının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ANSİAD Başkanı H.Ergin Civan, ANSİAD olarak 10 yıldır düzenledikleri Girişimcilik Haftası'nı yenileyerek ve büyüterek geliştirdiklerini belirterek, ''Bütün bu gayretimizin tek amacı, gençliğimizi özendirmek, ilham vermek ve Türkiye'nin gelişmesine bir nebze katkıda bulunmaktır'' dedi. Girişimciliği teşvik ederken, yaratıcı, dürüst, topluma yararlı, sosyal olmayı kastettiklerini dile getiren Civan, ''Türkiye'nin genç nüfusu, ancak ve ancak girişimcilikle Türkiye'yi yükseltecektir'' diye konuştu.
Son yıllarda Türkiye'de yatırım sürecinin kolaylaştığını, girişimcilik konusunda okullarda derslerin konduğunu hatırlatan Civan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Eğitim sistemimizde girişimcilik halen Kuzey Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Ülkemizde bürokrasi halen ciddi bir sorundur. Girişimci kredileri halen yetersizdir. KOBİ'lerin bile krediye erişimleri zorken, girişimciler için tek finansman kanalı KOSGEB veya bazı bankalarımızın özel destek programlarıdır. Yüksek öğrenim sistemimiz halen ekonominin ihtiyacına uygun nitelikte ve uygun alanlarda insan yetiştirme konusunda değildir. Üniversite-Sanayi işbirliğinde bürokrasi halen engeldir. Yeni, YÖK Kanun Taslağı da bu konuda gerçek bir nitelik farkı içermemektedir. Bilim adamları da, öğrenciler de hiyerarşinin, katı kuralların olmadığı ortak tartışma ve karar alma mekanizmalarının olduğu bir ortam istemektedirler. Üniversitelerimizin önemli bir hedefi bölge ve ülke kalkınmasına katkı yapacak projeler üretmek, öğrencilerine ve öğretim üyelerine bu konuda heyecan vermek olmalıdır''
Kalkınmanın temeli yaratıcılık, yaratıcılığın da vazgeçilmez iki unsurunun özgürlük ve adalet olduğuna dikkat çeken Başkan Civan, iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye'nin 71. sıraya yükseldiğini de belirterek, ''İlerlemeye rağmen halen geri sıralardayız. Bunun da temel nedeni mevcut bürokrasi ve hukuk sisteminin etkin çalışmamasıdır'' dedi.
TUİK verilerine göre Türkiye'de işveren sayısının 1 milyon 270 bine ulaştığını dile getiren ANSİAD Başkanı H. Ergin Civan, bu sayının yetersiz olduğunu söyledi. Civan, bu rakamın en az üç katına çıkması gerektiğini vurguladı ve  ''Kadın girişimcilerimizi her yıl konuşuyoruz. Gayretle sayıları 80 bine ulaştı. Ancak 12 milyon ev hanımı varken kadınların istihdama katılma oranı %27 iken bu sayıyı yeterli görmek mümkün değildir. İran'da bile bu oran %29'dur'' dedi. 
Civan konuşmasının son bölümünde haftanın şeref konuğu işadamı Hüsnü Özyeğin ile haftanın gerçekleştirilmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Dünya kenti olma yolundaki Antalya'nın bilinçli, genç, dinamik, yaratıcı girişimcilere ihtiyacı olduğunu söyleyen Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, içinde bulunduğumuz koşulların zorluğuna da dikkat çekerek şöyle devam etti:
''Zor ve rekabetçi koşullar, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve refahında karşımıza bariyerler çıkarmaktadır. Atılım gerçekleştirmemizde bu yüzden performansımız yetersiz kalmaktadır. Antalya bu yönü ile 'Girişimcilik kapasitesi yüksek ama sınırlı sektörlerde kalmış' sınıfında yer alarak iller sıralamasında 17. sıradadır. Antalya sahip olduğu potansiyel ile girişimcilik kapasitesini, karakterini ve yaygınlığını hızla yükseltecek durumdadır''

Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Geçici de yaptığı konuşmasında haftanın Antalya dışında Burdur ve Isparta illerimizde de yapılmasının bölgesel kalkınma açısında önemli olduğunu belirterek, ''Bu tür haftalarla toplumda bir farkındalık yaratmalıyız'' dedi. Dünyanın her yerinde başarılı, girişimci Türk gençlerine rastlamanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Geçici, gençlere de seslenerek, ''Gözünüz artık devlet kapısına kapak atmakta olmasın. Artık üniversite sıralarında girişimci bir karakterle işinizi kurmaya bakın'' diye konuştu.

ANSİD tarafından düzenlenen girişimcilik haftalarının ilkinde rektör yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, o dönemde öğrencilerin konferansa katılan işadamı konuklarımızı, ''Sermaye üniversitemizi terket'' diye protesto ettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu:
"O zaman öğrencilerimize hem sermayeye, hem de işadamlarımıza kalkınmamız için ihtiyacımız var dedim. İyi bir girişimciliğin ilk ayağı sermayedir. Sonra özel girişimcilik gelir, tabii ki biraz da zeka... Bakın şimdi Hüsnü Özyeğin kalkıp geldi. Ondan öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki''
En büyük girişimcinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyleyen Akaydın, ''Ülke olarak da Güney Kore'dir. Bizden çok geride olmalarına rağmen dünya ekonomisinin bugün beşinci ülkesidir. Korelilerden de öğreneceğimiz çok şey var'' diye konuştu. Akaydın, girişimcilikte en önemli kriterin her 100 kişiden kaçının şirket sahibi olduğu ile belirlendiğini hatırlatarak, ''Bu oran bizde %4, Batılı ülkelerde ise %10'un üzerindedir. Şirketleşmekten, ortak olmaktan korkmayın.  Ne kadar erken yaşta başlarsanız o kadar başarılı ve tecrübeli olursunuz. Aksi halde üniversite bitirip bir işe girerseniz o zaman rehavete kapılıyorsunuz. Genç yaştayken kendi işinizi kurun'' tavsiyesinde bulundu.

Batı toplumlarında girişimcilikle gelinen noktanın ve refahın gözle görüldüğünü, bu ülkelerde kalkınma için herekli her türlü şartın yerine geldiğini söyleyen Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, Cumhuriyet kurulduğunda üretim ve ihracat anlamında ülkenin elinde hiç bir şeyin olmadığını hatırlattı. Eren, ''Bu yıllarda ne girişimci, ne fabrika, ne üretim ve ne de ihracat vardı. Bu yüzden İzmir İktisat Kongresini toplayan Atatürk, başta liberal kalkınma modelini seçerek özel sektörü o zamanlar desteklemeye başladı. İşte bu destek ki, Anadolu'da o zor şartlar altında girişimciler ortaya çıkardı. Üç beyazı üretir hale gelen bir Türkiye ortaya çıktı'' dedi.
Vali yardımcısı Turan Eren, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın da önemine değinerek, ''Şayet bir ülkede istikrar yoksa girişimcilik de bir şey ifade etmez. Önce siyasi istikrar sağlanmalı, girişimci mutlaka teşvik edilmeli ve desteklenmelidir'' diye konuştu.