"KALEİÇİ PROJESİ" BASIN AÇIKLAMASI


Antalya Kaleiçi esnafının Büyükşehir Belediyesi’ne karşı başlattığı protesto gösterilerini bir süredir üzülerek izlemekteyiz.

Kaleiçi yeteri kadar farkında olmadığımız muhteşem bir zenginliktir. Kentimizin en önemli turizm merkezinden biri olan Kaleiçi, özellikle tarihi bir mekan olması açısından önem taşımaktadır. Burada yapılacak herhangi bir düzenlemede tüm paydaşların işbirliğiyle öncelikle tarihi dokunun korunması, kentin turizm potansiyeline ve ticari hayatına maksimum fayda sağlanması yüksek öncelikte olmalıdır. Ayrıca estetik değerler de göz önünde bulundurularak, mevcut halinin aksine görüntü kirliliğine sebebiyet verilmemesi hususunda esnaf yönlendirilmelidir. Kaleiçi’nin fotoğrafını bozan koruma planına ve imar planına aykırı 49 adet betonarme yapı mevcuttur ve mutlaka kamulaştırılarak yıkılması gerekmektedir. Bunun için de Turizm Bakanlığı ve belediyeler ortak hareket etmek zorundadır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve memnuniyetle takip ettiğimiz KALEİÇİ PROJESİ’nde mimarlarla çalışılarak, dünyadaki başarılı örneklerden esinlenerek model bir sokak çalışması yapılmasını öneriyoruz.

Kaleiçi’nin yönetimi de acilen çok başlılıktan kurtarılmalı, yetki karmaşasına bir son verilmelidir. Bu yönetim tarzıyla bir şeyler yapılması mümkün değildir. Yetkiyi 4 noktada (Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Koruma Kurulu, Kudep) değil, tek noktada toplayacak bir model olan Kaleiçi Birliği’nin (KALBİR) kurulması ve belediyelerin de bu birliğe destek vermesi Kaleiçi’nin geleceği açısından çok önemlidir.

Üçkapılar’ın her iki yanında bulunan burçların durumu içler acısıdır. Surların aralarında çıkan otlar ve ahşap hatılların çürümesi sebebiyle yer yer çökme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Acilen restore edilmelidir. Restorasyon için ATSO ve Muratpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokolün hayata geçirilmesi burçların turizme açılması önemlidir.

Kaleiçi Projesi’nin başarıyla tamamlanması hem Kaleiçi esnafının, hem Antalya’nın, hem de ülkemizin kazanımı olacaktır. Kaleiçi’nin cazibe merkezi haline getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyi destekliyor, en kısa zamanda başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyor,  hem Kaleiçi esnafının, hem basınımızın, hem de kamuoyunun konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.    

Saygılarımızla,

H.Ergin CİVAN
Yönetim Kurulu Başkanı