ANSİAD BAŞKANI ERGİN CİVAN 'IN MECLİSTEKİ YEMİN TÖRENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI


ANSİAD Başkanı Ergin CİVAN, Türkiye 'de iktidar ve muhalefetin birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bugün karşılaşılan ve kriz olarak gözüken bu durumu ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmelerini arzu ettiklerini belirtti ve “çözüm, yüce Meclis’in çatısı altındadır” dedi.

ANSİAD (Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin CİVAN, Meclis’teki yemin töreni krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, sükûnet içerisinde gerçekleşen ve demokrasi açısından başarıyla sonuçlanan seçimlerin ardından ülkemizin bugünkü gibi bir parlamento krizini hak etmediğini belirtti. Civan şunları söyledi:

“12 Haziran seçimlerine Türk halkı yüzde 86,7 oranında katılım göstererek demokrasiye olan inancını ortaya koymuştur. Sükunet içerisinde gerçekleşen ve demokrasi açısından başarıyla sonuçlanan seçimlerin ardından ülkemiz bugünkü gibi bir parlamento krizini hak etmemiştir.

Bu durum bir kez daha göstermiştir ki, ülkemiz demokrasisini en üst standartlara çıkarmak için yeni sivil bir anayasa ve yargı reformuna ihtiyacımız vardır.

Hiç şüphesiz bu sorunların çözüm yeri millet iradesinin tecelli ettiği yegane kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Burada yapılması gereken; Türkiye’deki demokrasi açığının acilen giderilmesidir. Bunun için de; iktidar ve muhalefetin bir araya gelerek yeni sivil anayasa konusunda birlikte hareket etmesi, toplumsal konsensüsü sağlanmış bir anayasa hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanacak olan yeni anayasada bizlerin beklentisi, kapsamlı bir demokratikleşme girişimi bağlamında birey odaklı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olduğu, hiçbir ayrıcalığa yer vermeyen, çoğulcu ve parlamenter sistemi esas alan 21.yüzyıla yakışır örnek nitelikte bir anayasadır.

Yapıcı bir siyasi diyalog atmosferinde tüm siyasi partiler seçmenden aldıkları temsil yetkisinin gereği olarak parlamentodaki yerlerini almalı; yeni parlamento karşılaştığımız güncel soruna çözüm bulmayı ilk gündem maddesi olarak belirlemeli, siyasi partiler mevzuatı, seçim sistemi, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünü kapsayan güven arttırıcı tedbirleri hemen almalıdır. Türkiye 'de iktidar ve muhalefetin birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek, bugün karşılaşılan ve kriz olarak gözüken bu durumu ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmelerini arzu ediyor, çözümü yüce meclisin çatısı altında aramaya davet ediyoruz.”