EYLÜL 2005 -- EUREPGAP Kitabı Önsöz


EUREPGAP KİTABI ÖNSÖZ
EYLÜL 2005

 

Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki büyük perakende kuruluşlarının, tüketiciye sağlıklı tarım ürünleri sunulmasını sağlamak ve asgari standartları belirlemek amacıyla aralarında oluşturdukları EUREPGAP Protokolü hiç kuşkusuz bizleri de çok yakından ilgilendirmektedir. Adından da anlaşıldığı gibi bu protokolle İyi Tarım Uygulamaları'nın dünya ölçeğinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Yakın bir gelecekte bu protokole uygun üretim sağlayamayan üreticilerin özellikle dış pazarlarda şanslarının pek kalmayacağını söylemek yanlış olmaz .

AB ne üye olduğunda tarım alanındaki en fazla nüfusu barındıran ve en geniş tarım alanına sahip ülke Türkiye olacaktır. Bu denli önemli bir konuda ve ülkemizin tam üyelik müzakerelerine başlama arifesinde bilgi düzeyimizin mutlak surette arttırılması gerekmektedir.

Bu noktada tüm yükü ve sorumluluğu devlet kurumlarına bırakma alışkanlığımızı bir yana bırakıp devlet ve sivil kuruluşlar olarak işe birlikte ve dört elle sarılmak durumundayız. EUREPGAP ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu değerli çalışmalar olmakla birlikte bunların üreticilerimiz arasında yaygınlaştırıldığını ve konu hakkında bilinçlenmenin oluştuğunu söylemek zordur.

Antalya ilinin vaat ettiği önemli tarım potansiyeli ve sektörün il ekonomisindeki ağırlığı bizi bu konuda inisiyatif almaya ve bir an önce harekete geçmeye zorladı . Sivil Toplum Örgütlerinin dayanışmasının güzel bir örneğini vererek konuya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) olarak ele aldık ve bu konuda ortak eğitim seminerleri düzenlemeye karar verdik.

Sertifikasyonu kolaylaştırmak ve konunun bölge ve hatta yurt çapında yaygınlaşmasını sağlamak için öncelikle ANSİAD'ın EUREPGAP Secretariat kurumsal üyeliğini sağladık. Bunu yapmakla , konu hakkında bilgilerin toplandığı bir merkez olma yolunda ilk adım gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bundan sonra , bu merkez aracılığıyla bilgi ve eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.

İlk eğitim seminerimizi oldukça kısa bir süre içinde gerçekleştirmiş olmamız ve buna duyulan ilgi bizi oldukça ümitlendirmiştir.

Bize vermiş oldukları destek ve işbirliğinden ötürü tüm ATSO yetkililerine, organizasyon ve eğitim konusunda büyük özveriyle çalışan Sn. Sakıp Altunlu'a, ANTEV, ANSİAD Tarım Sektörü Başkanı Dr. Savaş Titiz, Sn. Ali Eroğlu'a ve emeği geçen diğer arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade ederim.

Tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum.

Saygılarımla,