OCAK 2006 -- Kalite El Kitabı Önsöz


KALİTE EL KİTABI ÖNSÖZ
OCAK 2006

 

ANSİAD'ın, ISO Belgeli bir dernek olmasının üzerinden 5 yıla yakın bir süre geçti. İlk belgemizi aldığımızda benzeri Sivil Toplum Örgütleri içerisinde öncü olmuş ve bu anlamda bir misyon üstlenmiştik. Aradan geçen süre içerisinde memnuniyetle gözlemliyoruz ki, bugün birçok kuruluş belgeyle çalışmanın önemine ve bir anlamda tadına vardılar.

En son Ağustos 2000'e ISO 9001:2000 göre sistemimizi değişen standarda göre revize ettik.

Kalite Belgesi alan kuruluşların ilk farkına varması gereken husus, belge almanın ötesinde bunun uygulamada sürdürülebilirliğini sağlamaları gereğidir. Bazı kuruluşlar ve bunların yöneticileri kalite belgesi alıp duvara asmayı hadisenin son noktası olarak görürler. Halbuki bu bir başlangıçtır ve yolculukta hiç bitmeyecektir. Neyse ki çoğunlukla bir müddet sonra gerçek anlaşılır ve işte esas gelişme o noktadan sonra başlar.

Kalite sisteminin yerleşmesi ve sürekli gelişme politikasının kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte kurumda gözle görülür bir fark meydana gelir. Adeta gelişme çağını atlatmış ve şahsiyetini bulmuş bir genç insan gibidir.

ANSİAD'a bugün bunu görüyoruz. Yöntemlerle, talimatlarla, kalite politikalarıyla, yönetim gözden geçirmeleriyle, formlarla çalışma, bunları sürekli geliştirme yönünde kullanma, kayıtları tutma, bunları derleme ve gereğinde kıyaslama yapma gibi konular artık bizim rutin yaşam biçimimiz haline geldi. Öyle ki sistemin kendi kendini kontrol ettiğini ve bunlar olmadan faaliyetini sürdürmenin mümkün olmadığı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu gerçek anlamda kurumsal bir kimliğin en bariz özellikleridir. Bu tarz çalışma verimi arttırır, başarıyı kolaylaştırır.

ANSİAD kalite yolculuğunda önemli mesafe almıştır. Hiç bir zaman bitmeyecek bu yolculukta oldukça önde olduğumuzu biliyor ve geride kalanlara yardım etmeyi de kendimize bir görev addediyoruz. Bildiklerimizi paylaşmaya ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına da destek vermeyi içten arzu ediyoruz. Aynı şekilde, üyelerimizde de bu kültürün gelişmesi yönünde her türlü gayret ve çalışmayı da sürdürüyoruz. Bu anlamda yine ANSİAD bünyesinden çıkan Antalya Kalite Derneği (AntKalDer) ile bu çabaları bölgemizde başka kuruluşlara da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Üzerinde ısrarla durduğumuz sürdürülebilirlik ilkesini ANSİAD olarak bugüne kadar her bakımdan uyguladık bundan sonra da buna devam edeceğiz.

Saygılarımla,