OCAK 2006 -- E-Dergi 57. Sayı Baş Yazısı


E-DERGİ 57. SAYI BAŞ YAZISI OCAK 2006

 

Değerli ANSİAD Üyeleri,

Yeni yılın içimizde daha fazla çalışma arzusu, heyecan, iyimserlik ve mutlulukla başlamasını temenni ediyorum.

Derneğimizin son bir yıllık çalışmalarının bir değerlendirmesini yapmanın ve daha sonra geleceğe bakmanın tam zamanıdır.

ANSİAD olarak yılın başında verdiğimiz büyüme mesajını gerçekleştirdik. 114 üye ile başladığımız yılı 134 üye ile tamamladık. Bunların arasında yaşları genç olmasına rağmen yüksek hacimli işyerlerini yöneten arkadaşlarımızın olması bizleri özellikle çok sevindiriyor. Hızla büyüyen Antalya ekonomisini dikkate alacak olursak bunun normal bir sonuç olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl üyelerimizin faaliyetlerine yönelik yaptığımız anket ve istatistik çalışmaları bize ANSİAD?n Antalya ekonomisindeki yeri konusunda daha somut verileri temin etti. ANSİAD üyelerinin temsil ettikleri işyerlerinin toplam ciro, istihdam, ihracat kalemleri itibariyle Antalya ekonomisinin yaklaşık % 20'ini oluşturduklarını söyleyebiliyoruz. Bazı üyelerimiz bölgemizde sektörlerinin lideri konumundadır ve iki üyemiz 2004 yılında Antalya ili vergi rekortmenleri arasında ilk üç sırada yer aldılar.

Sektör guruplarımız, uzunca bir aradan sonra tekrar toplanmaya başladılar. Yıl içerisinde 19 mutat toplantımızın yanı sıra 20'e yakın sektör gurubu toplantısı yapıldı. Sektörlerimize mümkün olduğu ölçüde hedeflerle çalışma prensibini getirdik. Bunların içerisinde bu konsepti oldukça başarılı uygulayanlar ve somut neticeler elde edenler oldu. Üyelerimize vermeyi hedeflediğimiz iki adet ücretsiz eğitim ANTEV tarafından gerçekleştirildi. Tüm faaliyetlerin sunulduğu arşiv niteliğindeki E-Dergimizi yılda iki defa yayınladık ve web sitemizi de güncelledik.

Yıllardır hayalini kurduğumuz konfederasyonumuz Türkonfed'in kuruluşu sonunda tamamlanarak Şubat 2005?e faaliyete başladı. Böylelikle Türk İş aleminin en büyük çatı örgütlerinden birisi hayata geçmiş oldu. Hem federasyon ve hem de konfederasyon düzeyinde Yönetim Kurulunda temsil ediliyoruz. Sevinerek ifade edebiliriz ki, 15 yıllık geçmişi, kurumsal yapısı itibariyle ANSİAD her iki düzeyde de hemen gücünü ortaya koymuş durumdadır ve birçok açıdan diğer derneklere örnek olacak çalışmaları sergileyebilmektedir. Bunların yanı sıra yerel anlamda sürekli olarak görüşlerine başvurulan ve sözü dinlenen bir kurum haline geldik.

Tüm bunları neye borçluyuz? Bize göre ANSİAD, Sivil Toplum Kuruluşu kavramının en güzel sergilendiği örneklerden birisidir. Bilindiği gibi gerçek STK?arda gönüllülük esastır ve faaliyetlerini etkileyebilecek bir kamu etkisi bulunmaz. Kısacası devletten herhangi bir yardım almaz ve dolayısıyla bu anlamda herhangi bir telkin ve etki altında kalmaz. Bu gibi kurumların mevcudiyeti, demokrasinin gelişmesi açısından bir sigortadır ve bundan dolayıdır ki özellikle batı demokrasilerinde STK?arın yeri büyüktür. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, referans anlamında STK ların görüşlerine sık sık başvuruda bulunurlar. Hatta birçok önemli kurulda STK temsilcilerinin bulunma zorunluluğu vardır. Bunun basit sebebi, STK ların politik etkilere karşı çoğunlukla daha dirençli, daha tarafsız ve daha güvenilir olacakları varsayımıdır ve çoğunlukla bu doğrudur.

ANSİAD olarak, en önemli ve öncelikli misyonumuz bu kimliğimizi sürdürmektir. ANSİAD tarafsız ve öncüdür. Gücünün temelini üyelerinin, bilgisi, deneyimi, iş ahlakı ve başarıları oluşturur. Temel besin kaynağımız, üyelerimizin bu manevi varlıklarından bize aktardıklarından oluşmaktadır. Bu gücün organize şekilde kullanılması ve üyelerimizin kendi aralarında paylaşmalarını temin etmek de ANSİAD yönetiminin temel görevidir.

İleriye baktığımızda neler görüyoruz? Herşeyden önce ANSİAD yeni üyelerle büyümeye ve zenginleşmeye devam edecektir. Bu büyümenin çok dikkatli olmasına ve bize hem uyum sağlayacak ve hem de güç katacak arkadaşlardan oluşmasına azami dikkat ve itina göstereceğiz. Öte yandan, yeni katılan üyelerin bizleri daha hızlı tanımasını ve daha hızlı intibak etmesini sağlayan bir oryantasyon programını başlattık ve buna devam edeceğiz.

Dernek merkezimizin artık bize yetmediğini ve daha büyük bir yere çıkmanın zamanı geldiğini görüyoruz. Bunun için kendimize ihtiyaçlarımızı uzun vadede karşılayacak yeni bir dernek merkezi alma hedefi koyduk ve bunu gerçekleştireceğiz.

Derneğimizin, çağdaş iletişim teknolojileri ile donatılmış olmasına özen gösteriyoruz. Internet sitemiz, gerek üyelerimiz ve gerekse dışarıdan bizlere ulaşmak isteyenler için tam bir bilgi kapısı haline getirmeyi hedefledik. Bunun için sitemizin sürekli güncel tutulmasının yanı sıra önümüzdeki yıl içerisinde içerik olarak çok daha zengin bir site kurmayı hedefledik. Daha sonraki aşamalarda ise bu güncellemenin Türkçenin yanı sıra İngilizce olmasını da sağlayacağız. Bu sayede uluslararası ilişkilerimiz çok daha fazla artacaktır.

Öncü olma ve işbirliği konusunda kapımızı herkese açtık. Birlikten kuvvet doğar prensibini taşıyoruz. Bu yıl Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile başlattığımız EurepGAP Seminerleri ortak gerçekleştirilebilecek projelere güzel bir örnek teşkil etti. Bu sayede ülke düzeyinde öncü olduk ve 3 aylık dönemde 3 seminerde çoğunluğu ziraat mühendisi olan ve teknik anlamda üst düzeyde yaklaşık 90 kişi eğitildi. Bu eğitimler sayesinde Tarım konusunda ihracatta iddiamızı çok daha fazla arttırabileceğiz. Önümüzdeki yıl bu tarzda bir kaç projeyi daha yürürlüğe koyacağız.

ANSİAD olarak diğer önemli misyonumuz, bölge ekonomisinde stratejik öneme sahip yatırımlara öncülük etmektir. Bu amaçla vaktiyle kuruluşunda öncü olduğumuzu Antalya Güç Birliği Holding'in enerji konusundaki doğal gaz santrali yatırımının yıl içerisinde başlamış olmasından memnunluk duyuyoruz. Aynı şekilde gerek Doğal Gaz konusunda bir Dağıtım Şirketi kurulması ve gerekse Antalya Limanının yeniden bölgemizdeki yatırımcılar tarafından işletilmesi konularındaki Ortak Girişime de destek veriyoruz. Antalya tanıtımı amacıyla kurmuş olduğumuz ATAV ve KETAV tanıtım vakıflarımızın, ANTEV Eğitimi vakfımızın ve ANFAŞ Fuarcılık Şirketimizin faaliyetlerini aynı şekilde yakından takip ediyor ve tam desteğimizi sürdüyoruz.

Antalyanın hızla büyüyen ekonomisi bizleri hiç şüphesiz çok mutlu etmektedir. Ancak bu büyümenin mevcut kültür ve tabiat varlıklarımıza zarar vermesine ve çevreyi bozmasına müsaade edemeyiz. Antalyanın, beton binalarla dolu ruhsuz bir kent olmasına izin vermeyeceğiz. Bu bakımdan yerel yönetimlerle sürekli temas halinde olmaya ve gerektiği yerde uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Antalya 21. yüzyıla çok süratli başlamıştır. Kent tarihinin belki de en hızlı geliştiği dönemi yaşıyoruz. Ancak tüm bunları kentte yaşayan insanlar içindir ve onların refah ve mutluluğunu arttırmadıkça yapılan çabaların bir anlamı yoktur. Bunu yaparken, bugünü yaşayan bizler olarak bencil davranamayız ve gelecek nesillere mutlaka daha iyi bir miras bırakmak zorundayız.

ANSİAD tüm üyeleriyle bu mirasın bekçileri arasında yer alacaktır ve onu korumak ve daha iyiye götürmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır.

Hepimize sağlık ve esenlikler dilerim.