24 KASIM 2008 -- Ansiad Başkanı Ali Rıza Akıncı'nın 18.Olağan Toplantı Konuşma Metni


ANSİAD BAŞKANI ALİ RIZA AKINCI’NIN
18.OLAĞAN TOPLANTI AÇILIŞ KONUŞMASI METNİ
24 KASIM 2008, SHERATON HOTEL

Herkesi saygı ile selamlıyorum.

Son zamanlarda doğal olarak hepimiz ekonomi ve kriz konuştuk. Dinledik. Esasen yeterince bilgi sahibi olduk. Yabancı kaynaklı kriz için yapabileceklerimizin sınırlı olduğu açıktır. Daha fazla bu konuyu konuşmak esasen işimize olan konsantrasyonumuzu bozmakta, dolayısıyla demoralize olarak da zarar da görmekteyiz. Ancak Türkiye’nin sorunları ekonomi ile sınırlı değildir. Siyasi ve güvenlikle ilgili sorunlarımız, çoğu zaman ekonomik sorunlarımızın da kaynağını oluşturmaktadır. Veya başka bir bakış ile ekonomik sorunlarımız siyasi ve güvenlikle ilgili sorunlarımıza katalizör etkisi yapmaktadır. Türkiye zaman zaman ekonomik müşküllerinden dolayı hükümranlık haklarını savunmakta güçlüklerle karşılaşmaktadır. Güvenlik ve ekonomi iç içe geçmiş, birbiriyle doğru orantılı iki temel ülke parametresidir. Güvenlik sorunlarını tam olarak çözmemiş hiçbir ülke ekonomik olarak gelişmiş ülkeler düzeyine çıkamamıştır.

Sayın Tantan başarılı bir emniyetçi olarak uzun yıllar devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Dürüst, Cesur ve Güven Veren kişiliği ile devletin en önemli vazifelerini ifa etmiştir. Yetişmiş bir bürokrat olarak politikaya atılmış ve İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Devletin güvenliğinden sorumlu en üst düzey devlet görevlisi olmuştur. Bu görevi yaparken daha önceki özelliklerine ilave olarak Açık sözlülüğünü de kendisine ilke edinmiştir.

Ülkemizde siyaset maalesef çok sert yapılmaktadır. Sadece partiler arasında değil, parti içinde de oluşan rekabet maalesef ülkemizin değerlerini öğüten bir sisteme dönüşmektedir. Ancak dünyada gelişmiş ülkelerde çok farklı örneklerde görmekteyiz. Örneğin ABD Başkanı Obama daha düne kadar liderlik mücadelesi yaptığı Hillary Clinton’u bugün Dışişleri Bakanı yapmaktadır. Daha da uç bir örnek; Fransa Başkanı Sarkozy 2 Bakanı’nı rakip partilerden seçmiştir, onunda Dışişleri Bakanı kendi partisinden değildir ve Sosyalist Parti koalisyon ortağı da değildir.

Bu örnekler nedense bizim coğrafyamıza oldukça yabancıdır. Ülkemizin kaybettiği birçok bilim insanının, geniş anlatımıyla beyin göçünün de önemli sebeplerinin, bizlerin yarattığı bu iklimin serliği olduğu açıktır.

Sayın Tantan, bugün yıllarca yaşayıp gördüklerinden biriktirdiği engin tecrübesi ile bizlere bilgi aktaracaktır.