15 OCAK 2011 -- H.Ergin CİVAN'ın Mesajı


Ansiad; 21 yıllık deneyimi, birikimi, kurumsallığı ve Antalya’ya yarattığı katkılar ile ülkemizin sanayici ve işadamları derneklerinin en köklü olanlarından biridir. Derneğimizin bu birikim ve deneyime sahip olmasında emeği ve katkısı olan tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Büyük bir onurla yüklendiğimiz yönetim görevimizi, değerli bir emanet olarak algılıyoruz ve toplumumuza, kentimize ve üyelerimize bir hizmet fırsatı olarak görüyoruz.

Üyelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri; yönetim olarak ilgileneceğimiz öncelikli alanlarımızdan olacaktır. Bu kapsamda üyelerimizin gündemini öğrenmeye yönelik aktif çalışmalar içerisinde olacağız ve bunlara bir iş planı çerçevesinde birlikte çözümler üretme çabasını göstereceğiz. Bu uğurda kentimizdeki tüm karar birimleriyle birlikte hareket etme olanaklarını kullanacağız.

Antalya’mız; kültürü, tarihi, coğrafyası ve iklimi ile sadece ülkemizin değil yeryüzünün paha biçilemez, eşsiz bir kentidir. Bir ucundan diğerine 650 km uzunluğunda olan, ancak dar bir kıyı şeridine ve geniş bir dağlık-ormanlık alana sahip olması dolayısıyla her karış toprağı son derece değerli olan Antalya’mızın üretim değerini, arazi kullanımında kılı kırk yararak en yükseğe çıkarma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Ancak bu strateji ile bugün milli gelirin yaklaşık %3’ü civarındaki il payımızı, makul bir sürede %6-7’lere çıkarma şansımız bulunmaktadır. Özellikle katma değeri yüksek, teknoloji yoğun ve çevreye duyarlı bir sanayi büyümesi stratejisi, bizim açımızdan son derece önem taşımaktadır. Sanayide böyle bir yoğunlaşma, başta ticaret, taşımacılık, tarım ve turizm olmak üzere pek çok sektörde bileşik kaplar prensibi etkisi yaratacaktır. Böyle bir gelişme aynı zamanda insan kaynaklarımızın ve sosyal kapasitemizin de hızla gelişmesine olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla sadece parayla ölçülen servette değil insani ve sosyal gelişmişlik düzeyinde de eşdeğer gelişme yaşanacaktır. Bugün ülkemizin en ciddi yapısal sorunlarının birincisi, bu iki gelişmişlik düzeyi arasındaki uçurumdur. Bu uçurumu hızla yok etme zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Kentimizin içinde bulunduğu Batı-Akdeniz Bölgesi için de benzer tespitler yapmak mümkündür. Zira 26 bölgeli Kalkınma Ajansları sınıflandırmasında bölge içi uçurum bakımından en kötü durumda bulunan bölge bizim bölgemizdir. Bölge içi ticareti ve işbirliklerini artırmak, ortaklaşa rekabet etme avantajlarını hayata geçirmek ve bölgesel kalkınmaya bir bütün olarak bakabilmek hepimizin faydasınadır. Bölgesel düzeyde de sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişim, bileşik kaplar prensibine uygun olarak, bütünsel bir gelişim ufkunu hep birlikte hayata geçirebilmeliyiz.

Biz ANSİAD olarak bu bağlamda bölgemizdeki tüm SİAD’ları, ortak ufku gerçekleştirmek, enerjimizi birleştirmek ve sorunlara çözüm üretmede etkinliğimizi artırmak amacıyla bir çatı kuruluşunda bir araya getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun kurulma faaliyetleri bölgemizdeki SİAD’larla beraber başlamıştır.
   
Yeni oluşan bu federasyon, bölgemizdeki iş insanlarının federasyonumuz aracılığı ile bölgemizin ekonomik kalkınma politikalarına, Kalkınma Ajansları aracılığıyla, daha etkin katılımı sağlayacaktır. Federasyonumuz kurulma aşamasını tamamladıktan sonra bölgemizdeki üye olmayan derneklerin üye yapılması için girişimlerini başlatacaktır. Bu yapılanmanın, bölgesel sinerjiyi yaratacağına ve çok boyutlu iş birliği ve ticaret imkânları oluşturacağına hiç şüphemiz yoktur.

Daha sonra da bu oluşumu ülke çapında, bölgesel kalkınma ajansları sınırlarında kurulan federasyonlarla beraber TÜRKONFED çatısı ile güçlendirme düşüncesindeyiz.

Paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ve üyelerimizin desteği ile kurumlar arası işbirliklerine özel önem vermeyi, sorunun parçası olmayı değil, çözümün aktörü olmayı hedeflemekteyiz.

Saygılarımla,

 

H.Ergin CİVAN
Yönetim Kurulu Başkanı