TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZ YILLIK TARİHİ KONUŞULDU


Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)‘ın “Bir Siyasal Kriz Olarak Cumhuriyet İlanı” konu başlığı ile düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın konuk olduğu “ANSİAD 13. Olağan Toplantısı” 24 Ekim 2023 Salı günü Akra Otel’de gerçekleştirildi.

“Üye Alım Töreni” ile başlayan toplantıda, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ve toplantının konuğu Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan tarafından ANSİAD’a yeni üye olan MK Group’un sahibi Mesut Karakaş ve Mevlana Petrol’ün sahibi Selçuk Salih Yılmaz’a rozetleri takılarak üyelik belgeleri takdim edildi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılı böyle geçmemeliydi"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Ülke olarak Cumhuriyetimizin önemli bir tarihi haftasındayız. Beş gün sonra 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını kutlayacağız ama maalesef ‘Cumhuriyetimizin 100. yılı böyle geçmemeliydi’ diye düşünüyorum. Evet deprem hepimizin üzerinde çok büyük bir etki yarattı ancak Cumhuriyeti illa şarkılarla türkülerle her yere bayraklar asarak değil özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır başka etkinliklerle de kutlayabilirdik. Ayrıca, Cumhuriyetimizin ilanı 29 Ekim’in bir gün öncesine başka bir etkinliğin yapılacak olması da beni derinden yaraladı. Tabii ki savaşın her türlüsüne insanların, çocukların, kadınların ölmesine karşıyız ancak burada keşkesi olmayan Cumhuriyetimizin 100. Yılı söz konusu” dedi.

ANSİAD’ın Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapmış olduğu etkinliklerden bahseden Akıncı, “Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yıl Balosu’nu düzenledik. Türkiye’nin önde gelen duayenleri ile birlikte Türkiye Felsefe Kurumu (TFK) iş birliğinde ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Felsefe Kongresi’ni gerçekleştirdik. ANSİAD Yönetimi ve aileleri ile birlikte Anıtkabir ile İsmet İnönü’nün kızı, İnönü Vakfı Kurucu Üyesi & İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker'i Pembe Köşk'te ziyaret ettik. Geleneksel Ansiad Cumhuriyet Tenis Turnuvası’nın beşincisi bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ulusal boyuta taşındı. Bu yıl “ANSİAD & ATİK 5. Cumhuriyet Ulusal Tenis Turnuvası” ismiyle gerçekleştirilen turnuvamız şu an devam ediyor. Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)’de bulunan ve 30 Ekim 2023 Pazartesi günü açılışı gerçekleşecek olan Basın Müzesi Antalya’mıza yakışan bir proje oldu. Ve 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Antalya’da gerçekleşecek olan ‘100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi’ni Gen Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ANSİAD ev sahipliğinde yapacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Akıncı, “Bu yıl 100.yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun başlangıcında, milletimizin kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak üzere ‘Ya istiklal ya ölüm’ ilkesi ile başlattığı milli mücadele ve kurtuluş savaşımız yer almaktadır” şeklinde konuştu. 

“Tam 100 yıl önce Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir”

Milli iradeye dayanarak 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açıldığının altını çizen ve yayınlanan beyanname ile bütün dünyaya Egemenliğin kayıtsız, şartsız Türk milletine ait olduğu ve büyük millet meclisinin üzerinde hiçbir makamın bulunmadığının ilan edildiğini söyleyen Akıncı, “Milli mücadelenin ve Kurtuluş savaşının zaferle bitişi ve Lozan antlaşmasıyla bağımsızlığımızın  bütün devletlerce onayını takiben, 29 Ekim 1923 günü yapılan anayasa değişikliği ile tam 100 yıl önce Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Cumhuriyet yönetimi içinde bulundurduğu nitelikleri ile şüphesiz ki demokrasinin en gelişmiş şekli, demokrasi prensibinin en iyi uygulamasını temin eden bir siyasi rejimdir. Cumhuriyet yönetiminin birinci özelliği seçim esasına dayanan bir yönetim şekli olmasıdır. Bu seçimde gerek seçme, gerekse seçilme hakkı bakımından belli bir kişiye, belli bir zümreye, belli bir sınıfa ait değildir. Bütünüyle millete aittir. Cumhuriyetle yönetilen bir devlette bir görevin, ilahi bir kuvvete dayanması veya babadan oğula geçmesi gibi bir usulde yoktur ve olamaz. Cumhuriyet rejiminde kaydı hayat şartı ile bir görev söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet rejiminin ikinci bir özeliğinin ise bu rejimin her şeyden önce kişi, zümre ve sınıf yararını değil, kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şekli olduğunu söyleyen Akıncı, “Çünkü Cumhuriyet rejimi kuvvetini ve dayanağını kişi, zümre ve sınıf hakimiyetinden değil, geniş halk kitlesinden, millet iradesinden almaktadır. Bundan daha önce Osmanlı devletinde egemenliğin kaynağı ilahi iradeye bağlanıyor, bunu da sultan, halife sıfatıyla bir şahıs temsil ediyordu. Millet haklarını yok sayan, milli iradeyi geçersiz kılan bu anlayış ülkemizde ancak Cumhuriyet rejimi ile yıkılmıştır. Cumhuriyet rejimi aynı zamanda insan unsuruna verdiği değer, insan hak ve hürriyetlerine gösterdiği saygı nedeniyledir ki, çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi şekilde gerçekleştiren bir ortam oluşturmuştur” dedi. 

 

“Bu büyük başarının arkasında binlerce şehidin, binlerce gazinin hakkı vardır”

Akıncı, “Türkiye’nin çağ atlaması milletimizin Atatürk önderliğinde her türlü engeli aşarak uygar bir toplum haline gelişi, laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir. Gençlerimiz ve her gelecek kuşaklar bilmelidir ki bu vatanda kurulan cumhuriyet yönetimi Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde çok büyük fedakârlıklarla kazanılan bir ölüm kalım savaşından sonra gerçekleşmiştir. Bu büyük başarının arkasında binlerce şehidin, binlerce gazinin hakkı vardır. İşte bu bakımdan kurulan bu büyük eserin her yönü gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması, cumhuriyet kuşaklarının Atatürk’e ve onun inkılap arkadaşlarına borçlu olduğu kaçınılmaz bir görevdir. Cumhuriyet kuşakları, bu görevin bilinci içinde kendilerine bırakılan bu emanete sonuna kadar sahip çıkma ve bırakılan bu emaneti korumak zorunda olup, Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük önderin çizdiği yolda ebediyen yaşatmak zorundadır” diye konuştu. Akıncı, son olarak ‘’Bu yolda hepimizin yolu açık, kılavuzu Mustafa Kemal Atatürk olsun” dedi. 

Toplantının başkanlığını gerçekleştiren Prof. Dr. Yusuf M. Örnek, “ANSİAD’ın Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünden önceki son olan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugünün önemini Sayın ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, hem bundan önceki etkinliklerle hem de önümüzdeki günlerdeki düzenlenecek etkinliklerle ve son yaptığı konuşmayla mükemmel bir şekilde ifade etti. Buna eklenebilecek hiçbir şey yok sadece Türkiye’de 100. Yıl üniversiteler de dahi derin bir sessizlikle kutlanmamalıydı. Bu durum hepimizi derinden yaralıyor” dedi.

"Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü öne çıkartılmadı”

“İnsanın kendisini özgürce ifade edebilmesi çok önemli ve burada entelektüel bir ortam var. Bu nedenle aranızda bulunmaktan onur duyuyorum bilmenizi isterim” sözleri ile konuşmasına başlayan Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, 100. yıl sönük geçiyor. Bir defa resmi olarak sönük geçiyor ve ben resmiyetten hoşlanmam ama bu açık bir şekilde görünüyor. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü öne çıkartılmadı. Üniversitelerde bu konuda heyecanlı değil akademik olarak da ilgi çekmedi. Prof. Dr. İonna Kuçuradi’nin de dediği gibi ‘Cumhuriyet herkesin Cumhuriyeti her birimizin Cumhuriyeti’ bu güzel bir tanımlamaydı. Fransız Cumhuriyeti’nin ikinci yıldönümü kutlamalarında akademik olarak orada bulundum. 200. yılı olmasına rağmen Türkiye’de dahil müthiş kutlamalar yapıldı. Türkiye’de çok büyük bir toplantı düzenlendi Fransız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştırması yapıldı. Şu an ülkemizde ise kişisel tercihlerle Cumhuriyetin kutlamasına yönelik bir şeyler yapılıyor” diye konuştu.

“Cumhuriyet demek kadın hakları, eğitimde fırsat eşitliği, özgürlük, bağımsızlık demek ve toplumsal dayanışma demektir” diyen Alkan, Dünyada yüzüncü yılını idrak ederek ulaşmış rejim çok azdır. Türkiye’nin siyasal alan başta olmak üzere karşı karşıya kaldığı bütün sorunları çözebilecek tek anahtar demokrasiyi güçlendirmek ve geliştirmektir. İfade hürriyeti dahil olmak üzere örgütlenme ve toplantı özgürlüklerini bir an önce gerçekleştirmemiz gerektiği gibi yeni yetişen kuşaklara da bir an önce hem devlet katında hem de özel sektör katında yer açmak ve onları daha hızlı yönetici mevkilerine getirmek bizle için önemli bir görev olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yeni kuşağın bir an önce yönetime gelmesini istiyorum”

“Çok iyi bir nesil yetişiyor. Bizim o neslin önünü açmamız gerekiyor” diyen Alkan, “2010 ve 2011’den itibaren gelen kadınıyla erkeğiyle eşitlikçi, özgür düşünen ve iyi birkaç yabancı dil bilen dünyanın çeşitli yerlerine sosyal medya aracılığıyla hemen ulaşabilen müthiş bir kuşak. Fakat onların bir üst kuşağı bu yeteneklere sahip değil ve onları baskılıyorlar. Bu gençler sosyal medyada çok güzel örgütleniyorlar ancak yüz yüze sosyalleşmeyi beceremiyorlar. Bunu onlara anlatmamız lazım. Bunlara bir ilave daha yapmamız lazım gençlerimize içinden çıktıkları bu topluma borçlu olduklarını anlatmamız lazım. İster devlet okulunda okusunlar ister vakıf üniversitesinde hiç fark etmez. İçinde bulunduğumuz topluma, dünyaya ve bu insanlara borcumuz var bunları gençlerimize anlatmamız lazım. Yeni kuşağın bir an önce yönetime gelmesini istiyorum. Yanınıza genç insanları alın onları sizi nasıl ileri götüreceklerini göreceksiniz. Siz de onlara eksik kaldıkları yanları öğretin öyle bir kuşak devir teslimi olsun Türkiye’nin buna ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Nutuk’u tek başına okumanın zor olduğunu söyleyen Alkan, konuşmasında Nutuk’un öneminden bahsetti. Alkan “Nutuk’u dönemin tarihini bilirseniz anlayıp yerli yerine yerleştirebilirsiniz. Dolayısıyla Nutuk’u da o manada eleştirel okumak ve belirli bir birikim ile okumak gerekir” dedi. Alkan, Nutuk’tan örnekler vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihini ANSİAD üyelerine anlattı.

Toplantı, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın AKINCI’nın Toplantı Başkanı Prof. Dr. Yusuf ÖRNEK ile birlikte konuk konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Ö. ALKAN’a "NUTUK" kitabını takdiminin ardından sona erdi.

 

Çiler ÖZCEYLAN
Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr
Tel:      0242 3120303
Fax:     0242 3215511