SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN HEDEF: KADIN İSTİHDAMI


ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Cinsiyete dayalı iş bölümü anlayışı ortadan kaldırılmalı, kadınların fırsat eşitliklerinden yararlanacağı bir iklim yaratılmalı” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Demokrasi, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Kadınların çalışma hayatı, eğitim ve yönetim kademelerinde eşit katılımına katkı koymalı ve bunun için çabalamalıyız” diye konuştu. 2021 yılında kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın insan hakları ihlali olduğunu kabul eden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi gibi olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Başkan Akıncı, “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans gösterilmeli ve bu yaklaşım temelinde çalışmalar yürütmeliyiz. Toplumsal olarak harekete geçilmeli, kız çocuklarını koruyan anlayıştan asla taviz vermeden, geleceğimizin teminatı olan kadınlarımızı olumsuz tavırlardan korumalıyız” dedi.

EĞİTİM SEVİYESİ İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ARTIRIYOR

Demokratik anlayışın güçlenmesi, toplumsal refahın sağlanması temelinde nüfusun yarısını oluşturan kadınların fırsat eşitliklerinden yararlanacağı bir iklimin yaratılması gerektiğinin altını çizen Başkan Akıncı, “Bu nedenden dolayı da kadınların iş gücüne katılma ve istihdam oranındaki yerinin sağlamlaştırılması ülkemizin başlıca hedefleri arasında olmalı” diye konuştu. Cinsiyete dayalı iş bölümü yaklaşımının ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Başkan Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü; “Kız çocuklarımızı eğitime teşvik etmeli, fen, teknoloji ve matematik alanlarında potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri eğitim modelleri oluşturmalıyız. Kadınların eğitim seviyesi arttıkça istihdam oranları da aynı doğrultuda artmakta. TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olup bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde ise yüzde 59,8 oranında. Aynı veriler doğrultusunda yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 65,6 oldu. Bu veriler ışığında eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; 2020 yılında kadınların eğitim seviyesinin yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıklarını açık bir şekilde görebiliyoruz.”

DEĞİŞİM VE GELİŞİM BİZLERLE BAŞLIYOR

İşgücüne katılım ve istihdam oranlarını artıracak politikaların öncelikli olması gerektiğinin altını çizen Başkan Akıncı, “Yönetim organlarında daha çok kadının görev alması, kadınların çocuk sahibi olduktan sonra iş yaşamından uzaklaşmasını engelleyecek politikaların benimsenmesi, kurumsal kreş bakım hizmetlerinin ülke genelinde artırılması önem taşımakta” dedi. Kadınların iş dünyasında güçlü olmasının temel insan haklarının bir gereği olduğunun altını çizen Başkan Akıncı, “Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de önemli bir aşama. Bugün daha fazla kadın CEO, doktor, bilim insanı, fabrika işçisi görüyoruz ancak bu gelişmelerin tam tersi oranda kadınların ekonomiye eşit katılımının önündeki engeller devam ediyor ve iş yerlerinde yaşanan ayrımcılık gündemini koruyor” diye konuştu. ANSİAD’ın kurumsal üyesi olduğu UN Global Compact Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na işaret eden Başkan Akıncı, “Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmada kadınların çalışma yaşamının her aşamasında yer almalarını sağlamayı hedefliyor, istikrarlı ve adil bir toplum amacıyla kadınların yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. ANSİAD olarak demokrasinin güçlenmesi, toplumsal refahın sağlanması yolunda kadınların toplumdaki fırsat eşitliklerinden faydalanabilmesi adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün öneminin farkında olduklarını kaydeden Başkan Akın Akıncı, “İş yaşamında, kamuda, parlamentoda kadın temsilinin kurumlarımıza ve ülkemize güç katacağını biliyoruz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, toplumsal cinsiyet eşitliği için öncelikli değişimin ve gelişimin bizlerle başlayacağının inancıyla bu noktada bize düşen görevleri yerine getirmeyi bir ödev olarak alıyoruz” diye konuştu.

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511

GSM: 0551 2079182