ANTALYA TURİZMİNDE TURİST KALİTESİ ARTTIRILMALI


Prof. Dr. Ümit Özlale, “Antalya’ya gelen turist sayısını 23,5 milyona çıkarıp turist kalitesini artırırsak Antalya ekonomisine getirisi, 600 bin ek istihdam ve 8,8 milyar dolar ek turizm geliri olacak” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Covid-19 salgını nedeniyle dijital platformda toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ANSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ANSİAD 11. Online Toplantısı’nın konuğu, İYİ Parti Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı & ANSİAD Fahri Üyesi Prof. Dr. Ümit Özlale oldu. Toplantıda, “Türkiye ve Antalya'daki Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konuşuldu. Önümüzdeki dönemin belirleyici konularının dünya ticaretinin yeniden şekillenmesiyle teknoloji ve iş modellerinin değişmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Özlale, “Gelişmiş ülkeler çıktıkları sanayi kollarına yeniden ve yeni teknolojilerle girmeye başladılar. İmalat sanayinin istihdam içindeki payı düşüyor. Gelişmekte olan ülkelerin işgücü-maliyet avantajları eskisi kadar geçerli değil. Sonuç olarak Türkiye’nin rekabetçiliği işgücü maliyetleri üzerinden kurgulamaması ve Türkiye’nin gelecekteki işsiz sayısını azaltmak için müfredat ve beceri politikası geliştirmesi gerekiyor” dedi. Bu gelişmeler doğrultusunda 2021 yılında faiz artışı ve enflasyon etkisinin iki ay içerisinde kendini göstereceğini kaydeden Prof. Dr. Özlale, “İlk çeyrek sonu itibariyle büyümenin yavaşlayacağını ve istihdam kayıplarının artacağını söyleyebiliriz” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BORÇLANARAK BÜYÜYOR

Prof. Dr. Ümit Özlale, Türkiye’nin dış borcunun milli gelire oranının 2001 krizinden daha yüksek seviyede olduğunu kaydederek, “Ekonomi, istihdam sağlamadan büyüyor. Son 4 yılda özel sektör net istihdam sağlayamamış, kamunun toplam istihdamdaki payı yüzde 19’dan yüzde 26’ya yükselmiş. Türkiye ekonomisi borçlanarak büyüyor. Mülteci istihdamı artmış durumda. Böyle bir ekonomiyle büyüyoruz, istihdam sağlıyoruz, ilerliyoruz diyemezsiniz” diye konuştu. Dünya bankasının verilerine göre 2019 yılında 90 milyar TL’lik net ciroya karşılık 85 milyar TL’lik kısa vadeli borç olduğunu dile getiren Özlale, 22 milyar TL’lik destek de sayılırsa 20 milyon çiftçiye 30 milyar TL’lik bir pay düşüyor. Yani nüfusun yüzde 20’si milli gelirin sadece yüzde 6’sını üretiyor. İYİ Parti olarak bizim önerimiz, teknoloji dönüşümünü kolaylaştırmalı, işveren için işgücü maliyetini düşürmeli, kısaca GİF-T dediğimiz Girişimcilik ve İnovasyon Fonu – Türkiye’yi hayata geçirmeliyiz” dedi. Kamu alanlarında da dönüşümün şart olduğunu dile getiren Özlale, “Şeffaf ve hesap verebilir bir maliye politikası olmak zorunda. Teşvik, hibe ve vergi sisteminin sadeleşmesi gerekiyor, varlık fonunu düzenlemeli, kurumsal erezyonu önlemeliyiz” diye konuştu.

ANTALYA’NIN GELİRİ DÜŞÜYOR

Antalya’nın 2011 ve 2017 yıllarında gelişmişlik sıralamasında beşinci sırada olduğunu kaydeden Özlale, “Bu yüzden de Antalya Türkiye’nin en yaşanabilir kenti” dedi. Antalya’da 5 bin 326 doktora, 29 bin 524 yüksek lisans ve 341 bin üniversite mezunu kişi olduğunu dile getiren Özlale, “Tersine beyin göçü için ciddi bir kampüs şehir olma potansiyelini görüyoruz. Bu neden yapılamasın” diye konuştu. Antalya’nın kişi başına düşen GSYH tutarının Türkiye’nin üzerinde yer aldığını ancak yıllar itibariyle Türkiye ile arasındaki farkın azaldığını dile getiren Özlale, “Tarım ve turizm politikaları yanlış yönetiliyor, bunun sonucu olarak Türkiye ortalamasına inen bir gelir durumu var” dedi.

TURİZM GELİRİNDE ANTALYA’NIN PAYI ÇOK KÜÇÜK

Antalya’nın dünyanın en çok ziyaret edilen 6’ncı ülkesi olmasına rağmen 1,245 milyar dolarlık turizm gelirinin yalnızca yüzde 2,3’ünü alabildiğini dile getiren Özlale sözlerini şöyle sürdürdü; “2019 yılında Türkiye’ye gelen 51 milyon ziyaretçi var ve 14 milyonu Antalya’ya gelmiş. Fakat Antalya’nın turizm gelirinden aldığı pay çok küçük, mevsimsel turizm, zengin turist oranının düşüklüğü, coğrafi yığılmalar burada en önce çözülmesi gereken sorunlar. Antalya’ya gelen 14,5 milyon turist sayısını 23,5 milyona çıkarırsak, Antalya ekonomisine getirisi 600 bin ek istihdam, 5,8 milyar dolar ek turizm geliri olacak. Kişi başına düşen turizm gelirini 790 dolara çıkarırsak Antalya ekonomisine getirisi, 1,8 milyar dolar ek turizm geliri olurken, Antalya’ya gelen turist sayısını 23,5 milyona çıkarıp turist kalitesini artırırsak Antalya ekonomisine getirisi 600 bin ek istihdam, 8,8 milyar dolar ek turizm geliri olacak.” Antalya’da kredilerin büyük çoğunluğunun turizm sektöründe kullandığına işaret eden Özlale, “Kentte karşılıksız çek tutarı Türkiye geneline kıyasla oldukça fazla” dedi.

ANTALYA ÇİFTÇİSİNE DESTEK ‘SIFIR’

Türkiye’deki örtüaltı tarımın yüzde 38’inin Antalya’da yapıldığını dile getiren Özlale, “Tarım sektöründe Türkiye’de üretilen avokadonun yüzde 81’i, çarliston Biberin yüzde 74’ü, adaçayının yüzde 72’si, mantarın yüzde 53’ü, domatesin yüzde 29’u Antalya’da üretiliyor. Tüm bu üretime rağmen mevcut durumda Antalya’daki verim artışı potansiyelinin altında. Antalya’da katma değeri yüksek ürün çeşitlemesine ve kalite artışına gitmek gerekiyor. Antalya her yıl yaklaşık 450 milyon dolar değerinde ihracat yapmasına rağmen sadece 100 milyon lira tarımsal destek alabilmekte. Bu destekler arasında genç çiftçilere yapılan desteklerin veya kırsal kalkınma ekonomik yatırım desteklerinin miktarı sıfır” diye konuştu.

ANTALYA İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Antalya düzeyinde çözüm önerilerini paylaşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, “Dijital turizme uygun yerel ve ulusal düzeyde tanıtımlar yapmalı. Ekoturizm, kongre ve sağlık turizmi, kültür, doğa turizmini desteklemeliyiz. Turizmdeki mevcut kaliteyi yükselteceğiz” dedi. Turizm tanıtımının geleneksel yapıdan çıkması gerektiğinin altını çizen Özlale, “Turizmdeki mevcut kaliteyi yükselteceğiz. Artan gürültü problemi, yapı yoğunluğu, su kaynaklarının kötüye kullanımı, plansız sahil şeridi kullanımı gibi konuları planlı ve programlı bir büyüme anlayışıyla ele alacağız ve kurulan il tanıtım ajansını işlevsel hale getireceğiz” diye konuştu. Akıllı ticaret uygulamaları başlatarak kayıt dışı işletme ve istihdamla mücadele edeceklerini kaydeden Prof. Dr. Özlale, “Ticaret planlaması ile birlikte toplu işyeri kümelenmesini sağlayıp, ‘Akıllı Lojistik Merkezleri’ oluşturacağız. ‘Akıllı Kent, Akıllı Ekonomi’ altyapısını sağlayarak, büyük veri ve yapay zeka platformları merkezlerinin başkentini Antalya’ya kuracağız. Dijital dönüşüme adaptasyonu sağlayacağız” dedi.

ULAŞIMDAN ALTYAPIYA, TARIMDAN ÜRETİME KADAR PROGRAM

Ulaşım konusunda altyapı yetersizliklerini gidereceklerini kaydeden Özlale, “Liman kapasitesini artırarak hizmet alım maliyetlerini düşüreceğiz ve Büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde metro yatırımları kanalize edeceğiz” diye konuştu. Tarım alanlarının imar baskısı altında olması dolaysıyla düşük katma değerli yatırımlara kurban edildiğine dikkat çeken Özlale, “Bölge’de yer alan ormanları, tarım arazilerini, su kaynaklarını imar baskısından ve düşük katma değerli yatırımlardan koruyacağız. Arazilerin her Bakanlık tarafından ayrı ayrı tahsis edilmesinin önüne geçerek imar baskısını ortadan kaldıracağız” diye konuştu. Gıda güvenliği konusunda izlenebilirliğin sağlanması için hal yapısında düzenlemelere gidileceğine işaret eden Özlale, “Tarım envanterinin çıkarılması için; fiili olarak geçerli ve güncel tarım sayımını yapıp, envanteri çıkartıp, tarım alanlarını tespit etmek ve gerekli planlamaları yapmak için büyük verinin işlenmesini sağlayacağız. Tarımda krediye ulaşım hususunda karşılaşılan sıkıntılar için kredi mekanizmasını ve alternatif finansal araçların kullanımını da bu doğrultuda yapılandırmayı öngörüyoruz” dedi.  Örtü altı tarımda üretimin yenilenmesi ve yeni tesis kurulumu için çalışmalarının olduğunu belirten Prof. Dr. Ümit Özlale, “Ziraat Bankası’ndan kullanılan krediler için ruhsat şartı yükümlülüğünün 6 ay içerisinde yerine getirilmesi şartıyla verilmesini sağlayacağız” diye konuştu. Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesinin bitkisel ve hayvansal üretimde önemli olduğunu dile getiren Özlale, “Organize hayvancılık bölgeleri kurulmalı, kaliteli ürün ve ıslah çalışmaları ar-ge ile desteklenmeli, üreticilerin örgütlenmesi teşvik edilmeli” dedi. Zincir marketler konusunda da esnafı koruyan çalışmaları olduğunu kaydeden Özlale, “Yerel esnafın faaliyet kollarına göre birleşip ölçek ekonomisinden faydalanmaları için gerekli eğitim ve teşvikleri sağlayacağız ve kurumsallaşma, markalaşma konularında gerekli bilgilendirme ve eğitimleri sağlayacağız” diye konuştu.

KONUTLARA EV PANSİYONCULUĞU STATÜSÜ

Antalya’nın Kaş, Kalkan ilçeleri ve köylerinde konutların kiraya verilmesi ile haksız rekabet yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Özlale, “Bu haksız rekabetin oluşmasını engellemek için bu tip konutlara ev pansiyonculuğu statüsü tanımlayacağız” dedi. Bölgelerde çalışmaların her alana özel olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ümit Özlale, “Her ilçenin ve bölgenin kendi dinamiklerine göre Bölgesel OSB kuracağız. Örneğin Manavgat’ta orman vasfını kaybetmiş olan arazileri OSB alanı olarak tahsis edeceğiz” diye konuştu. Toplantı, soru ve cevapların ardından sona erdi.

 

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511ansiad2.PNG
umit
ansiad1.PNG