2021’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE REFORMLAR BELİRLEYİCİ


ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, yatırım ortamının iyileşmesi ve uzun vadeli dış kaynak girişinin yapısal reformlarla, ülkenin güven ve itibar kazanmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, 2020’de koronavirüs pandemisinin sağlık başta olmak üzere, eğitim, sosyal yaşam ve ekonomi gibi her alandaki tahribatının 2021 yılına etkilerini değerlendirdi. Başkan Akıncı, 2021 yılına pandemiyi bilim sayesinde yenecekleri inancıyla girdiklerini kaydetti.

EVRENSEL HUKUK İLKELERİNİN GEÇERLİLİĞİ SAĞLANMALI

2019 yılında dünyada 1.5 trilyon dolar doğrudan yatırım yapılırken ülkemize gelen yatırım, yarısı gayrimenkul alımı olmak üzere 9 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Başkan Akıncı, “2020 yılında pandemi nedeniyle dünyada yatırım girişleri 1 trilyon dolara inerken ülkemize giren yabancı sermaye de 4.5 milyarı gayrimenkul alımı olmak üzere 7 milyar dolara gerilemiştir. Bu durum çerçevesinde 2021 yılında ekonomide en belirleyici konuların uluslararası ilişkiler ve yapısal reformlar olacağına kuşku yoktur” dedi.  Yatırım ortamının iyileşmesi ve uzun vadeli dış kaynak girişinin yapısal reformlarla, ülkenin güven ve itibar kazanmasıyla mümkün olacağının altını çizen Başkan Akın Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu yöndeki en önemli reform alanı evrensel hukuk ilkelerinin geçerliliğinin sağlanmasıdır. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için yargı ve yasama denetiminin güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığı, üniversite özerkliği, laiklik, kadın hakları kültürü, düşünce özgürlüğünün güçlendirilmesi, yenilikçi eğitim sistemi,  liyakat sistemi, sivil toplumun güçlendirilmesi ve siyasi karar süreçlerine katılması, medya bağımsızlığıyla bilgi ve habere erişim hakkının güçlendirilmesidir.” Kamu kurumlarında, kamu ihalelerinde ve kamu harcamalarında şeffaflık ve verimlilik performans kriterlerinin geliştirilmesinin vazgeçilmez koşullar olduğuna işaret eden Başkan Akıncı, “Merkez Bankası ve sektörel düzenleme kurumlarının özerkliği, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, üretici birlikleri ve kooperatiflerin güçlendirilmesi, vergi adaletinin sağlanması, enerji ve iletişim başta olmak üzere ana sektörlerde rekabeti artıracak düzenlemelerle verimlilik artışı, kredi ve teşviklerin yüksek katma değerli yeni teknoloji alanlarına kaydırılması gerekmektedir” dedi.

ANTALYA AYAĞA KALDIRILMALI

Antalya’nın pandemiden aşırı ölçüde etkilendiğini ve ayağa kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Başkan Akıncı, “2020 yılında ihmal edilen, 2021 yılında telafi edilmesi gerekli olan bir konu da ekonomik destek önlemlerinde Antalya gibi gelir kaybı, işsizlik ve borçlanmanın yüksek olduğu illerin özel durumunun dikkate alınmasıdır. Antalya turizm sektörünün ve turizme doğrudan bağımlı sektörlerin ayakta kalmasının Türkiye ekonomisi için önemi 2020 yılında cari açık artışıyla bir kez daha anlaşılmıştır. Bir yıldan fazla süreyle kapalı kalan veya iş yapmayan işletmelerin kredilerini nasıl ödeyeceğini, kira ve genel gider harcamalarını nasıl karşılayacağını ilgili Bakanlıklar yeniden değerlendirmelidir” diye konuştu. Her koşulda yatırım ve üretim yaparak, istihdam yaratarak, vergi vererek sağladıkları bireysel katkının yanında, uluslararası, ulusal ve yerel ölçekli sosyal sorumluluk projeleriyle de ülke kalkınmasına, ulusun refahına destek olduklarının altını çizen Başkan Akın Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Antalya gibi, Türkiye’yi dünyaya tanıtan eşsiz bir şehrin iş insanları olarak ülkemizin ve ilimizin kalkınma potansiyeline bir an önce yeniden kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yalnızca kendi işimizin ve çalışanlarımızın değil, tarihi mirasımızın ve gelecek nesillerimizin de sorumluluğunu hissediyor ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için ANSİAD olarak kendimizi sürekli sorguluyor, yenilenmeye, örnek ve öncü olmaya çalışıyoruz. Şüphesiz, bütün sivil toplum kuruluşları gibi ANSİAD’ın da ülkemize ve şehrimize katkısı ülkemizdeki katılımcılık mekanizmalarına, hükümetin ve yerel yönetimlerin yönetişim uygulamalarına bağlıdır.”

KAMU VİCDANI ZEDELENMEMELİ

Pandeminin ekonomik etkisi dolayısıyla bardağın dolu tarafında tedarik zincirinin aksamaması, üretim ve tüketimin devam etmesi, krediye duyarlı dinamik yapı ile konut, otomotiv ve dayanıklı mal gruplarında canlanma olduğuna işaret eden Başkan Akıncı, “Bardağın boş tarafında ise turizm başta olmak üzere birçok sektörde işletmelerin kapanması, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 22’ye yükselmesi, kamu ve özel kesimde borçlanma artışı, pandemiden en çok etkilenen KOBİ’lere hibe desteklerin yetersiz kalması, dünyada sıfır enflasyon ve sıfır faiz koşullarında ülkemizde üretici enflasyonunun ve kredi faizlerinin yüzde 20’lere çıkması, döviz rezervinde şiddetli azalmayı görüyoruz” dedi. Enflasyonu düşürmek için faizlerin sert bir şekilde yükseldiğini kaydeden Akıncı, “Bunun en olumsuz etkisini ise firmaların finansman maliyetlerinde ve bankacılık sektörünün sorunlu kredilerinde görülmesini beklemekteyiz” diye konuştu. Kamu bankalarındaki sorunlu kredilere dikkat çeken Başkan Akıncı, “Bununla ilgili riskler daha da belirginleşmeden önce bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Bu yol haritasının kamu vicdanını zedeleyecek şekilde zararın kamulaşacağı bir anlayışı içermemesi önemli” dedi.

KURUMLARA GÜVENSİZLİK TL’YE GÜVENSİZLİK GETİRDİ

2020 yılında izlenen kredi genişlemesine dayalı büyüme politikasının salgının getirdiği iktisadi olumsuzlukları gidermediği gibi finans piyasalarında da önemli risklerin açığa çıkmasına yol açtığını dile getiren Akıncı, “Böylece biz 2020 yılının son döneminde para politikasının sıkılaştığını gördük.  2021 yılına da bu çok yüksek faizlerin etkisinde TL’nin önemli ölçüde değer kazanmasıyla girdik” diye konuştu. Kasım ayında ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerin, ekonomi politikasında ve kriz yönetiminde hatalar yapıldığını ortaya koyduğunu belirten Akıncı, “Esasen pandemi gibi elimizde olmayan afet veya krizlerde önemli olan husus kriz yönetim performansımızdır. En büyük hata piyasa mekanizmasına yapay müdahale, şeffaflık eksikliği ve özel sektörün karar sürecine katılımının eksik kalması olmuş, kurumlara güvensizlik milli paramıza güvensizliğe dönüşerek dolarizasyona ve kur şokuna yol açmıştır” dedi. 2020 yılı ortasında ANSİAD olarak Covid-19 ekonomik etki anketinde çıkan sonuca değinen Akıncı, “Üyelerimize yaptığımız anket şeffaflık ve planlama eksikliği nedeniyle kriz ortamında belirsizliğin en büyük sorun haline geldiğine işaret etmiştir” diye konuştu.

GÜVEN TESİSİ İLE EKONOMİ DİNAMİZİM KAZANACAK

2020 yılının son haftalarında Merkez Bankası’nın yönetiminin attığı adımları ve reformları 2021 yılı için olumlu bulduğunu dile getiren Başkan Akıncı, “Şeffaflık ve katılımcılık ile güven tesisi gerçekleştiği takdirde faizlerdeki yükselişin döviz kurunda ve enflasyonda düşüş sağlaması, yılın ikinci yarısında fiyat istikrarı ve büyüme yönünde kazanımlar elde etmesi muhtemeldir. Pandemiyle mücadele ve aşılama süreci etkin bir biçimde sürdürüldüğü ve dış kaynak girişi sağlandığı takdirde ekonomi dinamizm kazanacak, ihracat ve turizmde iyileşme görülecektir” dedi. 2021 yılının ilk ayında enflasyonda herhangi bir düşüş beklemediklerini kaydeden Akıncı, “Güçlenen TL ve yüksek faizlerden dolayı azalacak olan tüketim ve yatırım harcamalarının etkisiyle enflasyonun 2021’in ilk çeyreğinin sonuna doğru düşmesini bekleyebiliriz. Bununla beraber, enflasyonu düşürmenin maliyetinin daralacak olan ekonomi ve istihdam kaybı olacağını belirtmemiz gerek” diye konuştu. Salgından çıkışın başlamasıyla beraber dış talebin canlanmasından ötürü ihracatta bir iyileşme beklenebileceğini dile getiren Başkan Akıncı, “Bununla beraber salgından çıkış süreci kısa çalışma ödeneğini de keseceği için işsizliğin artmasını bekleyebiliriz. Son düzenlemeyle bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyetinin yüzde 20’nin üstünde artması ekonominin daralmasının beklendiği bir ortamda istihdamı desteklemeyecektir. Özetle 2021 yılında hem istihdam tarafında hem de sorunlu krediler tarafında ekonomi yönetimini zorlayacak bir durum ortaya çıkabilir” diye konuştu.  Başkan Akıncı, yaşanan sürecin bir an önce atlatılmasını ve 2021 yılının bütün alanlarda daha iyi gelişmelere yol açmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

 

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511