VİZYONUMUZ


ANSİAD:

Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğünü gözeten, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış, refahın adil bölüşüldüğü, AB üyesi bir “Türkiye”;

Güçlü bir yönetişim anlayışı ile bölgenin kaynaklarını yüksek katma değere dönüştüren; sürdürülebilir kalkınmaya dayalı bir “Batı Akdeniz Bölgesi”;

Ekonomik, sosyal ve kültürel sermayesi ile Türkiye ve Dünya ölçeğinde en yaşanabilir şehirler arasında yer alan bir “Antalya”;

Üyelerini etkili biçimde temsil eden ve destekleyen; Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesinin “En saygın ve en güvenilir Sivil Toplum Örgütü olma” Vizyonunu benimser.