ANSİAD BAŞKANI AKINCI'DAN 2020 MESAJI


2019 yılı dünyada küresel teknoloji şirketlerinin büyüdüğü, borsaların kazandırdığı, gelir dağılımının bozulduğu, geleneksel siyasetin çözüm üretme kapasitesini kaybettiği, birçok ülkede protesto gösterilerinin yaygınlaştığı; ticaret savaşları, “küreselleşmenin sonu”, küresel ısınma, “liberalizmin sonu”, “demokrasinin sonu” sözlerini çok duyduğumuz bir yıldı. Demokrasinin beşiği olan İngiltere ve ABD’de kutuplaşmanın ve popülizmin derinleşmesi bu sözlere kısmen gerçeklik kazandırdı.

Küresel resesyonun konuşulduğu bir zamanda ABD ekonomisi, üç yıl üst üste yüzde 2.5 civarında büyümeye devam etti, gelişen ülkeler ortalama yüzde 4 büyüme kaydetti. ABD ve Çin arasında ticaret anlaşması 2020 yılı beklentilerini iyileştirmiştir, ancak Çin başta olmak üzere birçok ülkedeki kredi-tahvil balonu, yaşlanma, siyasal istikrarsızlık, geleneksel sektörlerin zayıflaması gibi nedenlerle dünya ekonomisinde orta vadeli perspektifin pembe bir tablo sunmadığını söyleyebiliriz. Türkiye ekonomisi ise 2018 yılını yüzde 2.6, bu yılı muhtemelen yüzde 0.5 büyümeyle tamamladı, bu iki yılı büyüme açısından kayıp yıllar listesine eklememiz gerekiyor.

İnşaat sektöründe yatırımların yüzde 50 civarında düşmesi, sadece inşaat sektöründe yarım milyondan fazla istihdam kaybı, döviz kredisi kullanmış olan şirketlerin kredilerini ödeyememeleri, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik 2019 yılının en önemli sorunlarıydı. Ekonomimizin global konjonktürün ve kamu bankalarının kredi kampanyalarının katkısıyla negatif büyüme bölgesinden çıkarak beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyması ise en büyük teselli ve ümit kaynağımızdır.

Gelecek yıl Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde ölçülü ve gerçekçi olacağını, kur artışının enflasyona paralel seyredeceğini öngörüyoruz. Ekonomide en önemli riskler güven eksikliği, dış politikada ABD yaptırımları ve finansman sorunu yaşayan şirketler olacaktır. Güven tesisi için kurumsal ve yapısal reformlara önem verildiği takdirde 2020 ekonomide canlanma yılı olacaktır. Güçlü baz etkisinin de sonucu olarak 2020 yılında Program hedefine yakın yüksek büyüme göreceğimize inanıyoruz.

2019 yılında Antalya 15 milyonu aşan yabancı ziyaretçi sayısıyla turizmde büyük bir rekora imza atmıştır. Tanıtım Ajansı gibi kurumsal ilerlemelerin de katkısıyla turizmde gelişmenin devam etmesini bekliyoruz. Antalya’nın ve üyelerimizin ihracat, yatırım ve istihdam kapasitesinin gelişmesini memnuniyetle kaydediyoruz. İlimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak, çevreci bir gelişim çizgisini benimsemesi durumunda turizmde ve diğer alanlarda daha iyi sonuçlar elde etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor ve ANSİAD olarak bu yönde katkı yapmaya gayret ediyoruz.

ANSİAD 30 yıla yaklaşan kurumsal tecrübesi ve kültürüyle 2019 yılında bir yandan önemli konularda üyelerine ve kamuoyuna ışık tutacak etkinlikler gerçekleştirmiş, diğer yandan güçlü bir yenilenme çabası içinde olmuştur. Çağın gerektirdiği yenilenmeyi, değişim ve inovasyonu yaşam felsefesi olarak benimsemenin kurumlar, kentler ve ülkeler için başarının temel şartı olduğunun bilincindeyiz. 2020 yılında da bu bilinçle üyelerimize ve kentimize değer katacak yenilikçi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 

Bu vesileyle, 2020 yılında başta sağlık olmak üzere, başarı, mutluluk ve bol kazançlar diliyor, ülkemiz adına da huzurun ve barışın hakim kılındığı, ayrıştırıcı değil birleştirici söylemlerin esas olduğu, temel hak ve özgürlüklerin tartışılmadığı, çağdaş ve güçlü bir hukuk yapısı ile ekonomisi ve sosyal yapısı dinamik, uluslararası platformlarda saygın bir ülke haline gelmeyi temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr   

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511