ANSİAD 17. GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU


ANSİAD lokomotifi ve sponsorluğunda, tüm yıla yayılan etkinlikleriyle 2019 yılında ‘Değer Katan Akıllı Teknolojiler’ temasıyla gerçekleştirilen ANSİAD 17. Girişimcilik Günleri, bu yıl da taş taş üstüne koymaya devam ediyor.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen ANSİAD Girişimcilik Günleri Ödül Töreni ve Kapanış Kokteyli Akra Hotel’de gerçekleştirildi. Geceye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, , T.C. Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Avni Aksoy, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihangir Deniz, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Vekili ve ANSİAD üyesi Halil Bülbül, TMMOB İnşaat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yavuz, ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan ve çok sayıda iş insanı katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştirilen ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “Tam 17 yıl önce girişimcilik hikayelerimizi paylaşarak başladığımız ANSİAD Girişimcilik Günleri, geçen süre içerisinde, bölge üniversitelerimiz, çeşitli kamu kurumlarımız, meslek odalarımız ve diğer STK’larımız ile güçlenerek bir ekosistem oluşturmuş olup, bu yılda Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe programından aldığı hibe ile de uluslararası boyuta ulaştı” dedi.

EN KAPSAMLI GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİĞİ

Gençlere yenilikçi fikirler üretme, inovatif düşünme ve teknolojik girişimler konusunda vizyon geliştirmelerine katkı koymaya devam edeceklerini dile getiren Akıncı, “Girişimcilik alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olan ANSİAD Girişimcilik Günleri 2017'de ‘İnsan için teknoloji’ 2018 'de ‘Krizde Tekno Girişim’ bu yıl da ‘Değer Katan Akıllı Teknolojiler’ mottosuyla, gençlerimize çeşitli sektörlerdeki girişimler ve inovasyonlar hakkında bilgilendirmeyi, aynı zamanda onları motive edip, kendi hikayelerini oluşturmada itici bir güç olmayı hedef olarak benimsiyoruz” diye konuştu.

KILAVUZUNUZ ATATÜRK OLSUN

ANSİAD’ın 17 yıldır özellikle girişimcilik alanında bölge üniversiteleri ve paydaşlarıyla düzenlemiş olduğu çeşitli etkinlikler ve fikir yarışmaları ile her geçen yıl bu konudaki yapısını ve faaliyetlerini yenilemekte ve geliştirmekte olduğunun altını çizen Akıncı, “Günümüz bilgi çağının getirdiği rekabet ortamı, sadece akademik eğitime sahip olmanın ötesinde; girişimcilik, sosyallik ve güncellik gibi birçok özelliğe de sahip olmayı gerekli kılmıştır. Görevimiz Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerimize eğitim panel, konferans, seminer, workshop ve hackathon gibi, gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamaları, daha da çoğaltarak düzenlemek, onların her türlü teknolojik gelişmelerine katkı koyabilmek, bu alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır” dedi. ANSİAD 17. Girişimcilik Günleri etkinliklerinde destek veren bütün paydaşlara teşekkür eden Akıncı “Hedefimiz yurt içi ve yurt dışı benzer STK'lar ve şirketlerle iletişim gücünü güçlendirerek, tüm bölge üniversitelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte, gençlerimizi ulusal ve uluslararası platformlara taşımak istiyoruz. 17. Girişimcilik Günleri kapsamında fikir yarışmasında ödül alan gençlerimizi gönülden kutlarım. Yolunuz açık, kılavuzunuz Mustafa Kemal Atatürk olsun” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ’NİN KONUĞU TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ

ANSİAD 17. Girişimcilik Günleri’nin ödül töreninde konuk konuşmacı olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Antalya’nın önde gelen sektörlerinden olan tarım sektörünün, sensörler, Internet of Things gibi dijital teknolojilerle yüksek katma değer yaratılabilen sektörlerden biri olarak öne çıktığını kaydetti. Kaslowski, “Tarımda, dijital teknolojiler sayesinde elde edilen verilerle gözlem ve ölçmeye imkan veren, ‘precision agriculture’ gittikçe yaygınlaşıyor. Bu sayede sınırlı kaynaklarla verimliliği ve üretimi optimize etmek mümkün” diye konuştu. Simone Kaslowski, Antalya bölge ekonomisi için olduğu kadar, ülkemiz ekonomisi ve istihdamı için de son derece önemli bir yeri olan turizm sektöründe cironun, karlılığın ve katma değerin artırılması için dijital platformların kullanılmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Büyük verinin kullanılması ile turistlerin eğilimlerini öngörmeye ve buna göre bölge, ürün stratejileri geliştirmeye yarayacak çözümler üretilmes konusuna değinen Kaslowski, “Turizmin katma değeri yüksek bir sektör olmasını sağlıyor. Bu paralelde, ülkemizde de mevcut ve potansiyel turistlerin yarattığı büyük veri ile davranış ve eğilimlerin eş zamanlı ölçülmesini ve buna yönelik etkin ve stratejik sektörel politikalar oluşturulmasını TÜSİAD olarak kritik önemde görüyoruz” dedi.

ANSİAD GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ’Nİ KIYMETLİ BULUYORUZ

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de startup’ların yeni ekonominin oyun kurucusu konumuna geldiklerine şahit olduklarını dile getiren Kaslowski, “Startup’ların tetiklediği girişimcilik dönüşümünün dışında kalmamak ve dünyaya çözüm üreten girişimler yetiştiren güçlü bir ekosistemi Türkiye’de inşa etmek için, son on yılda girişimcilik konusuna ağırlık verdik. 2011 yılında Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve genç girişimciliğini desteklemek amacıyla ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ı başlattık. 2015 yılında ise girişimcilik konusunu çok yönlü bir bakış açısı ile ele almak hedefiyle ‘TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masasını’ ve ‘Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu’nu kurduk” diye konuştu.  Erken yaşlardan başlayarak, insan kaynağımızın nitelikli eğitimle güçlendirilmesine ve hayat boyu öğrenme anlayışının yerleştirilmesine azami önem verilmesi gerektiğini dile getiren Kaslowski, “Eğitim politikalarının dijital dönüşüm çağının dinamiklerini de dikkate alarak şekillendirilmesi, gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına destek olacaktır. Bu sene 17ncisi düzenlenen ANSİAD Girişimcilik Günlerinin düzenli olarak konuyu gündemde tutmasını da bu açıdan çok kıymetli buluyoruz” dedi.

BAŞARILI GİRİŞİMCİ AHMET ERDAL

2019 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, güncel teknolojilerin kullanıldığı, otel ve acente otomasyon programı Sedna Agency ile turizm sektörüne yönelik sektörel proje ve yazılım üretimi konusundaki başarılı ve örnek girişimciliğinden dolayı, KOD Yazılım Ltd.Şti. Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü, ANSİAD Üyesi Ahmet Erdal’ın oldu. Erdal’a ödülünü, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi.

GÜNGÖR PEKŞEN ÖZEL ÖDÜLÜ PROF. DR. YUSUF M. ÖRNEK’İN

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı değerli girişimci iş insanı merhum Güngör Pekşen anısına 2010 yılından bu yana ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl, Ansiad Küçük Felsefe Okulu projesine ve Ansiad Girişimcilik Günleri felsefe oturumlarına yaptığı katkı, gerek bölgedeki, gerekse yurt genelindeki konferanslarıyla ANSİAD üyeleri arasında ve Antalya’da felsefenin yaygınlaştırılması amacıyla gösterdiği gayret nedeniyle Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve ANSİAD Turizm Sektörü Üyesi Prof. Dr. Yusuf M. Örnek oldu. Prof. Dr. Örnek’e ödülü, ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Hilmi Ünsal ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Avni Aksoy tarafından takdim edildi.

ANSİAD GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİNE KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR

ANSİAD Girişimcilik Günleri’nin gerçekleştirilmesinde yıllardır verdiği özverili mesai nedeniyle ve her yıl taş taş üstüne koyarak etkinliği daha yukarı taşıyan ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın’a,

ANSİAD 17. Girişimcilik Günleri’ne katkı veren Akra Hotel adına Gökhan Polat’a, konferansları ve 5. Liselerarası Fikir Şenliği’ne vermiş olduğu katkılardan dolayı Sivil Tarih Yazarı ve ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Bekir Bülend Özsoy’a, Antalya, Burdur ve Isparta'da üniversitelerde 'Girişimcilik ve Sorumluluk Taşıyan Liderlik' konferanslarıyla yeni ufuklar açan Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathias Schüz'e ve ANSİAD Girişimcilik Günleri paydaşlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

7. İŞ FİKRİ YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI

Ön Lisans ve Lisans Kategorisi

7 Üniversiteden 140 proje ile 294 öğrencinin başvurduğu, ‘Bi Düşün Sen Bulursun’ sloganıyla, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen İş Fikri Proje Yarışması’nda ön elemeyi geçen 25 proje içerisinde Ön Lisans ve Lisans ile Yüksek Lisans ve Doktora kategorisinde ilk üç başarılı proje ödülün sahibi oldu.

Ön Lisans ve Lisans kategorisi birincisi, “Boogha Akıllı Priz”  ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi öğrencileri Kaan Kartal, Celil Buğra Karacan, Mustafa Kosif, Burakhan Doğan,

Ön Lisans ve Lisans kategorisi ikincisi, ‘‘Online Geri Dönüşüm” ile Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Recep Tayyip Çam,

Ön Lisans ve Lisans kategorisi üçüncüsü, “Arı Saldırılarına Karşın Doğal Yara Bandı” ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri Sedef Sena Sertel, Gizem Orun, Murat Kodaloğlu oldu.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Kategorisi

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi birincisi, “Yeni Nesil Nanomalzeme Tabanlı Biyouyumlu Pedikül Vida Üretimi” projesi ile Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çakın, Prof. Dr. Afşin Güngör,  Araştırma Görevlisi Dr. Hasan Özdoğan, Dr. Öğretim Görevlisi Onur Karaman, Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü,

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi ikincisi, “Raylı Sistemlerde Yapısal Bozulma Tespit Cihazı” projesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Emre Uygun, Elif Ceren Gök,

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi üçüncüsü, “Nanorobotlar ile Kanserli Hücrelerin Tespiti ve Yok Edilmesi” projesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Mücahit Mutlu Atış oldu.

Ödül töreni, kapanış kokteylinin ardından sona erdi.

 

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basib@ansiad.org.tr    

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511