ALENİ BİLGİ AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ


Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kişisel verilerin işlenmesini disipline ettiğini belirten Prof. Dr. Faruk Bilir, “Kişisel fotoğrafınızı veya bilginizi sosyal medyada paylaştığınızda o bilgi artık alenileşmiştir. Ancak alenileşen verilerin amacı dışında kullanılması da yasaktır” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2019 faaliyet yılı 12’inci Olağan Toplantısı Akra Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantı Başkanlığını Foraks İnşaat - Fora Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı ve ANSİAD Üyesi Süleyman Öztürk’ün gerçekleştirdiği toplantının konuğu Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli oldu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları ile VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)’nin konuşulduğu toplantıya, ANSİAD üyesi iş insanları katıldı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları’nın 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu kişisel verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesidir” dedi.

AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ

Kanunun kişisel verilerin işlenmesini disiplin altına aldığını kaydeden Prof. Dr. Faruk Bilir, “Siz bir kişisel fotoğrafınızı veya bilginizi sosyal medyada veya internet sitesinde paylaştığınızda o bilgi artık alenileşti. Ancak alenileşen verilerin amacı dışında kullanılması yasaktır. Örneğin bir web sitesine satış için arabanızı koydunuz ve ilana da cep telefonunuzu yazdınız. Sizi araç alım satımı dışında arayamazlar. Aynı şey sosyal medya için de geçerlidir” diye konuştu. Açık rıza konusuna değinen Prof. Dr. Bilir, “Açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat şartlarıdır. Bu kanun kişisel verilerin yasaklanmasını getiren bir kanun değil, veri temelli ekonomiyi hızlandıran bir kanun” dedi. Veri temelli ekonomiye dikkati çeken Bilir, “Bu verileri kullanacağız, bu verilerden bir değer üreteceğiz buna da veri temelli ekonomi diyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız, elbette kuralına göre yapacağız” diye konuştu.

HUKUKİ SORUMLULUK

Kişisel verilerin sadece kişinin açık rızasıyla işlenemeyeceğini belirten Bilir, “Bu anlayış yanlış, örneğin banka ile bir sözleşme yapıyoruz, bu sözleşme gereği banka hukuki sorumluluğunu yerine getirmek için kişisel verileri işleyebilir. SGK, bir şirketten çalışanlarıyla ilgili bilgiler isteyebilir, bu hukuki zorunluluğunun bir getirisidir” dedi. Kanunun standardı yükselttiğini dile getiren Bilir, “Kişisel verilerin sahibinin biz olduğunu ispatlayan, kişiye değer veren, kişinin verileri de değerlidir mantığıyla hareket eden bir yaklaşım söz konusu” diye konuştu. Kişisel verilerinizi isteyen kişi veya kurumların hangi kişisel verilerin işleneceğini belirtmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Bilir sözlerini şöyle sürdürdü; “İşlenen bu verilerinizin hangi amaçla kullanılacağını, aktarılacaksa kimlere ve hangi amaçla aktarılacağını, verilerinizi elde etme yöntemi ve hukuki gerekçesini, haklarınızın neler olduğunu, gerekmesi halinde nereye başvurabileceğinizi belirterek sizi detaylı olarak aydınlatmak zorundadır. Kanun ve uygulanmasıyla ilgili her türlü bilgiyi danışmak için ALO 198 Veri Koruma Hattı’yla irtibata geçebilirsiniz.”

HİZMET AÇIK RIZA ŞARTINA BAĞLANAMAZ

Bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ‘açık rıza’ olarak ifade ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Bilir, “Açık rıza ancak bir amaç doğrultusunda alınabilir. Yeni amaçlar kapsamında gerçekleştirilecek işlemler için açık rızanın tekrar alınması gerekmektedir. Yani biri benim resmimi çekeceği zaman şöyle diyecek, ‘resminizi çekebilir miyim?’. Bundan sonra da konuya açıklık getirmeli ve ‘web sitesinde kullanacağım’ gibi bir bilgilendirme yapmalı. Ya da herhangi bir alışveriş merkezine gittiğimizde telefon numaramız istendiğinde bu telefonu ne yapacağını bana anlatması gerekiyor. Alışveriş için telefon, işlenmesi gereken bir veri değildir” dedi. Özellikle hizmet veren alanların açık rıza şartına bağlanamayacağının altını çizen Prof. Dr. Bilir, “Örneğin biz bir internet sitesine giriyoruz ve bir bilet alacağız. Burada bir üyelik formu önümüze geliyor ve doldurmamız isteniyor, doldurmazsak bize bilet satmıyor. Buna ilişkin bir kurul kararımız var. Bu bir hizmettir, açık rızamızın verilmesi şartına bağlanamaz. Aslında olması gereken üye olmadan devam et seçeneğinin olmasıdır” diye konuştu.

9 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Kişisel verilerin korunmasının kişinin verilerinin geleceğini bizzat kendisinin belirleme hakkını ifade ettiğini dile getiren Prof. Dr. Bilir, “Aynı zamanda bu koruma insan onurunun ve kişilik hakkının da bir gereğidir. Kurum olarak veri ihlali tespitlerinde idari para cezası verebiliyoruz. Söz konusu ihlaller sebebiyle de bugüne kadar 9 milyon lira idari para cezası kesildi” dedi. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmenin hak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bilir, “İşlenmişse buna ilişkin bilgileri talep edebilir, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, düzeltilmesini, silinmesini isteyebilirsiniz” diye konuştu.

VERBİS’E KAYIT ZORUNLU

Kişisel veri işlemede şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda bilgiler veren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli, “Kişisel verilerin korunmasına gün geçtikçe daha çok önem verilmeye başlandı ve insan haklarının daha etkin bir şekilde kullanılması için çok önemli” dedi. VERBİS’e kaydın zorunluluk olduğunu belirten Erbilli, “Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na VERBİS sistemini kurma yükümlülüğü yüklüyor, bu kapsamda veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sicile kayıt olması şartı söz konusu” diye konuştu. Doğru ve güncel bilgilerin sicile işlenmesi gerektiğinin altını çizen Erbilli, “VERBİS kişisel veri içeren bir sicil değil, kesinlikle kişisel bilgiler değil kategorik bazda bilgiler girilmeli” dedi. Toplantı, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı ve Toplantı Başkanı Süleyman Öztürk’ün, günün anısına Prof. Dr. Faruk Bilir ve Mustafa Erbilli’ye plaket takdimiyle sona erdi.

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511