İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE ALINACAK UZUN BİR YOLUMUZ VAR


Prof. Dr. Ünal; “Bugün ülkemiz ihracatının yalnızca yüzde 4’lük kısmını yüksek teknoloji ürünleri oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 20’lerde. Yüksek teknolojili ürünlerin üretimini artırmak için üniversite-sanayi iş birliklerini artırmalıyız” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2019 faaliyet yılı 2’nci Olağan Toplantısı Akra Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantı moderatörlüğünü ANSİAD Üyesi ve Yaşam Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan’ın gerçekleştirdiği toplantının konuğu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal oldu. “Üniversite ve Sanayi İş Birliği” konusunun konuşulduğu toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof Dr. Havva İşkan Işık, AÜ Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (AKGİM) Müdürü Prof. Dr. Gürhan Yalçın, Antalya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yavuz, AÜ Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Koordinatörü & GÜNKAF ’19 Dönem Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Göktaş, SDÜ Kariyer ve Planlama Mezunlarla İletişim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz ve AÜ Antalya Devlet Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan katıldı. Toplantı öncesinde, ANSİAD Girişimcilik Günleri ‘Bi’ Düşünsen Bulursun’ 6. İş Fikri Proje Yarışması’nda Ön Lisans ve Lisans ile Yüksek Lisans ve Doktora kategorisinde kazanan proje sahipleri ANSİAD üyesi iş insanları ile buluştular ve gecede ödülleri kendilerine takdim edildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER İÇİN İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRMALIYIZ

Üniversite ve sanayi tarafına yönelik yapılan yasal düzenlemelerin üniversite-sanayi işbirliği ekosistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Ünal, “Bununla beraber Ar-Ge ve inovasyon süreçleri gelişti, çok ortaklı projeler ve Ar-Ge projelerinin sayıları geçmişe göre önemli ölçüde arttı” dedi. Ülke ihracatında yüksek teknoloji ürünlerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Tüm bu olumlu gelişmelere karşın üniversite-sanayi işbirliği süreçlerinde alınacak uzun bir yolumuz var. Bugün ülkemiz ihracatının yalnızca yüzde 4’lük kısmını yüksek teknoloji ürünleri oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 20’ler seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, yüksek teknolojili ürünlerin üretimini artırmak için üniversite-sanayi işbirliklerini artırma gerekliliği açıkça görülüyor” diye konuştu.  Geçtiğimiz dönemlerde yapılan Ar-Ge Reform Paketi, Üretim Reform Paketi, Sinai ve Fikri Mülkiyet Hakları Kanunu gibi yasal düzenlemelerin de önemli fırsatlar içerdiğini belirten Prof. Dr. Ünal, “Üretim Reform Paketinin getirdiği fırsatlardan Üniversite TTO’larının şirketleşmesi fırsatı üniversitede üretilen yüksek teknolojinin sanayiciye ve sektörlere aktarımını daha kolay hale getirecek yapısal düzenlemeler içeriyor. Ancak bugün itibariyle verimli modellerin nasıl ortaya çıkarılabileceği tartışılmalı ve olgunlaştırılmasına ihtiyacımız var” dedi.

BÖLGEMİZ ÇOK YÜKSEK BİR POTANSİYELİ BARINDIRIYOR

Gelişmiş hizmet ve sanayi sektörünün yanında, yüksek teknoloji üretimini yaratacak ekosistemin birlikte güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Akdeniz Üniversitesi büyük bir üniverite ve şehir için çok önemli bir noktada. Tabii Antalya tarım ve turizm alanında önde olduğu için, Anadolu’daki bir çok şehre göre üniversitemiz önemli bir noktada” dedi. Prof. Dr. Ünal, “Akdeniz Üniversitesi’ne baktığımızda, 24 fakülte, 75 bin öğrenci, 7 enstütü, 3 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokulumuz 2 bin 800’den fazla idari ve akademik personelimizle  eğitim-öğretim veren önemli bir kurumuz” diye konuştu. Dünyanın sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi yüksek şehirlerine bakıldığında hizmet sektörünün ve yüksek teknoloji üretiminin ön plana çıktığını kaydeden Prof. Ünal, “Bu alanların yeşerdiği şehirler ki Antalya’nın da bunlardan biri haline gelmesini istiyoruz, nitelikli insan gücünün çekim merkezi haline geliyor, yaşamı, şehirleri ve ülkeleri dönüştürüyor. Bölgemiz bu anlamda çok yüksek bir potansiyeli içinde barındırıyor” dedi.

EKOSİSTEMİ HEP BİRLİKTE GÜÇLENDİRMELİYİZ

Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme hedeflerine üniversite ve sanayi iş birliği ile ulaşılabileceğine dikkati çeken Rektör Ünal, “Gelişmiş hizmet ve sanayi sektörü öğelerinin yanında, yüksek teknoloji üretimini yaratacak ekosistemi hep birlikte güçlendirmeliyiz. Özellikle son on yılda bu çabaların somut sonuçlarını hep birlikte gördük. Ülkemiz bugüne kadar yarattığı ekonomik değeri orta gelir seviyesine kadar taşıdı. Bunda inşaat, tarım, turizm gibi alanlar başta olmak üzere farklı sektörlerde gerçekleşen çarpıcı ekonomik büyümeler etkili oldu” diye konuştu. Ekonomimizi güçlendirmek, toplumsal refahı artırmak için dokuzuncu ve onuncu kalkınma planlarında Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme hedeflerine önem verildiğini dile getiren Rektör Ünal, “Üniversite-sanayi işbirliği süreçlerine geniş yer verildi. Bu anlamda bu çalışmalar devlet politikası haline getirildi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin dışında, “TUBİTAK-Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programları”, “TUBİTAK-TEYDEB”, “KOSGEB” Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destekleri gibi çeşitli enstrümanlarla bu politikaların uygulamaları zenginleştirildi” dedi.

BÖLGE ARAŞTIRMA ALTYAPI VE KAYNAKLARINI KULLANMALIYIZ

Üniversitenin araştırma, ürün, teknoloji geliştirme odaklı projeleri desteklemeye hazır olduğunu kaydeden Ünal, “Önümüzdeki dönemlerde, bilgi teknolojileri, yapay zeka, dijital iletişim, ileri üretim teknikleri, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi alanlarda yaşanacak gelişmeler, dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri sarsıcı şekilde etkileyecek ve şekillendirecektir. Bölgemiz araştırma altyapı ve kaynaklarını bu gelişmeleri dikkate alarak kullanmalı ve işbirliğine dayalı projelerle şekillendirmeliyiz” diye konuştu. Akademik kadrolara, altyapı imkanlarına sahip bölgesel zenginliği, anlamlı projelere, işbirliklerine çevirmek için en iyisini yapmak gerektiğini belirten Ünal sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu konudaki görev üniversitemiz kadar bölgemizin çok değerli iş dünyası kuruluşlarına, öncü şirketlerine de düşüyor. Bu vesileyle hem üniversite mensuplarımıza hem de iş dünyasına, katma değeri yüksek ortak projelerin yapılması konusunda çağrımızı da yinelemek isterim. Bu tür çalışmaların kolay olmadığını, özveri gerektirdiğini en iyi bilenlerden biriyim. Akademisyenlerimizin yoğun ders ve yayın faaliyetleri, iş dünyası kuruluşlarımızın rekabetçi şartlarda karşılaştıkları zorlukların da farkındayım. Ancak ülke olarak başka çıkış yolumuz yok. Hem öğrencilerimizin yetişmesinde, hem de teknoloji üretiminde işbirliği yapmak, sanayi ve üniversite arasındaki trafiği artırmak zorundayız.”

ANTALYA TEKNOKENT’TEN ‘BİLİŞİM VADİSİ’ PROJESİ

Antalya Teknokent’inin üniversite ve sanayi iş birliğine önemli katkı koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Ünal, “Akdeniz Üniversitesi’nin akademik bilgi birikimi ve ileri teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirleri ile küresel rekabete kaynak oluşturmayı kendisine misyon edinen Antalya Teknokent son dönemde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Son bir yılda 35’inci sıradan 10’uncu sıraya yükselen Antalya Teknokent çok büyük bir yükseliş göstererek 2018 yılında Türkiye’deki tüm Teknokentler arasında yapılan değerlendirmede ‘En İyi Gelişme Gösteren Teknokent’ kategorisinde birinci oldu” dedi. Antalya Teknokent’inin Antalya ve Akdeniz Bölgesi girişimcilik ekosisteminin merkezi olduğunu belirten Ünal, “Antalya Teknokent, sağladığı imkanlarla yeni dönemde genç girişimciler ve Akdeniz Üniversitesi’nden yeni mezun öğrencilerle daha güçlü hale gelecek. Teknokentimiz, yakın bir dönemde de bölgenin ekonomik gücüne önemli katkılar sağlayacak ve şehrimizi bir bilim merkezi haline getirecek Bilişim Vadisi projesine başlamış bulunuyor” dedi.  Akdeniz Üniversitesi olarak akademinin bilgi birikimini sektörle paylaşmak ve bölgeye katkı sunmak adına çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Ünal, “2023 vizyonu doğrultusunda üniversite olarak teknoloji üretiminin, nitelikli patent sayılarının artırılması, ticarileştirme, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi ve iş dünyasıyla Ar-Ge ve inovasyona yönelik işbirliği sayılarının arttırılması konularında önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu. Toplantı, ANSİAD Başkanı Sadi Kan ve Toplantı Moderatörü Dr. Cemal Özkan’ın Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a günün anısına plaket takdimiyle sona erdi.

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511