SEÇİM SONUÇLARI MİLLETİMİZ VE DEMOKRASİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN


Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini yüksek bir katılımla tamamlamış ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş süreci başlamıştır. Seçim sonuçlarının milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyor,  Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Milletvekillerimizi yürekten kutluyoruz.

Seçim döneminde yaşanan gerginliklerin yerini güzel bir milli birlik ve beraberliğe, bütün siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğine bırakmasını ümit ediyoruz. Milletimizin her alanda karşılıklı saygı temelinde huzur, güven, istikrar ve ortak gelecek için ortak heyecan atmosferine ihtiyacı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 21. yüzyılın bilgi ve teknoloji dünyasının önde gelen ülkeleri arasında yer almak üzere bütün kurumlarımızla atılım sürecini başarmak zorundayız. Eğitim sistemimiz, hukuk sistemimiz başta olmak üzere her alanda yenilenmeyi başarmalıyız. Seçim öncesinde belirtildiği gibi, OHAL sürecine son verilerek normalleşmeye geçilmesi, yargı, yasama ve yürütme arasında etkin bir denetim ve denge mekanizmasının kurulması, düşünce ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesi demokrasimizin geleceği açısından önem verilmesi gereken hususlardır.

Ekonomi tarafında ise yüksek enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisindeki büyüme dinamizmini baskılamaya başladığı, yabancı sermaye girişlerinin yavaşladığı dikkate alınarak, Merkez Bankası gibi kurumlara güveni artıracak adımlar atılmasını gerekli görüyoruz. Kamu mali disiplininin yeniden tesisi, kayıt dışı ekonominin vergilendirilerek, vergi yükünün bütün kesimlere daha adil dağıtılması acil hale gelmiştir. Yüksek genç işsizliği karşısında hem meslek eğitimi hem de istihdam politikası alanında yeni adımlara ihtiyaç olduğu açıktır. Gençlerimizi, hatta üniversite mezunu genç çalışanlarımızı bile dijital ekonomi çağına hazırlamak için dijital eğitim seferberliği başlatmalıyız.

Sanayi ve turizm gibi sektörlerimizde katma değeri yüksek ürünlere geçmemiz için teşvik sistemimizi değiştirmeliyiz. Tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar sektörel düzenleme sistemimizin de değişmesi gerektiğine işaret etmektedir. Böyle bir değişimi gerçekleştirebilmek için her kesimin katılımı ve ortak akıl ile kapsamlı bir reform süreci başlatılmalıdır. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ancak böyle bir süreçle ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracağına inanıyoruz.

M. Sadi KAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr  

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511