ANSİAD’TAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI


Ülkemizin demokrasi, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmasında hedeflerine ulaşabilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla doğru orantılıdır. Kadınların, çalışma hayatı, eğitim ve yönetim kademelerinde ve birçok alanda eşit katılımına katkı koymalı ve bunun için çabalamalıyız.

ANSİAD olarak demokrasinin güçlenmesi, toplumsal refahın sağlanması nedeniyle nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların toplumdaki fırsat eşitliklerinden faydalanabilmesi adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün öneminin farkındayız. Bu nedenden dolayı da kadınların iş gücüne katılma ve istihdam oranındaki yerinin sağlamlaştırılmasının, ülkemizin başlıca hedefleri arasında olması gerektiğini belirtmek isteriz.

Cinsiyete dayalı iş bölümü yaklaşımını ortadan kaldıracak, kız çocuklarının fen, teknoloji ve matematik alanlarına yönelmesini teşvik edecek kalkınma modelleri oluşturmak, kadınların potansiyellerini gerçekleştirmesinde kilit noktadır. Kadınların eğitim seviyesi arttıkça, istihdam oranları da buna doğru orantıda artmaktadır. Geçtiğimiz yılın TÜİK verilerine göre, kadın istihdamı yüzde 30’larda seyretmektedir. Bu nedenle de işgücüne katılım ve istihdam oranlarını artıracak politikalar öncelikli olmalıdır. Yönetim organlarında daha çok kadının görev alma gerekliliği ve işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliliğine yönelik programlarla, kadınların çocuk sahibi olduktan sonraki süreçte iş yaşamından uzaklaşmasını engelleyecek kurumsal kreş bakım hizmetlerinin ülke genelinde arttırılması büyük bir önem taşımaktadır.

Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans yaklaşımı için çalışmalar yürütülmeli ve toplumsal olarak harekete geçilmelidir. Kız çocuklarını koruyan anlayıştan asla taviz verilmemeli, geleceğimizin teminatı olan kadınlarımız erken yaşta evlilik gibi bir anlayışa dayanak olacak tavırlardan korunmalıdır.

Kamuda, parlamentoda, iş hayatında kadınların temsilinin, kurumlarımıza ve ülkemize güç katacağına inançla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, tüm kamuoyunu toplumsal cinsiyet eşitliğine öncelik vermeye davet ederiz.

Sadi Kan

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr  

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511