HEDEFLERİMİZ


- Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek.

- Yapılan çalışmalarla üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak.

- Yapacağımız araştırmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak.

- Derneği, üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek.

- Üyelerimize yönelik, 1 yıl içerisinde en az 3 saat kişisel gelişim konularında eğitimler düzenlemek

- Faaliyetleri daha yararlı ve süratli verebilmek amacıyla, personelin yılda en az 2 defa gerekli eğitimi almasını sağlamak

- ISO 9001 Kalite Belgeli lider bir kuruluş olarak üyelerine ve diğer sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmek.

- Üye memnuniyetinin sağlanabilmesi amacıyla her yılın sonunda Ansiad Üye Memnuniyeti Anketi’ni yaparak, dernek performansını izlemek.