MİSYONUMUZ


ANSİAD, bölgenin öncü ve yenilikçi girişimcilerini işbirliği ve dayanışma temelinde bir araya getiren ve onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik bilgi, eğitim, organizasyon ve strateji desteği sağlar.

ANSİAD, Antalya ve Batı Akdeniz Bölgesinde küresel rekabete açık güçlü bir ekonominin ve çağdaş bir toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunur, bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini koruyarak sürdürülebilir kalkınmasını amaçlar.

ANSİAD, bölgenin ülke ve dünya ekonomisiyle uyumuna yönelik stratejik alt yapı yatırımlarına, endüstriyel ve teknolojik yatırımlara, yenilikçi iş modellerine ve girişimcilik faaliyetlerine öncülük eder.

ANSİAD ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarıyla ilgili olarak yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirir, farkındalık yaratır ve öneri geliştirir.