YENİ YATIRIM TEŞVİK PAKETİ HAKKINDA ANSİAD GÖRÜŞLERİ


2009’un ilk yarısı sona ererken tüm dünyada ekonomik duruma ilişkin beklentiler, eskiye oranla çok daha olumlu bir noktaya geldi. Türkiye içinde de beklentilerde iyileşme görülüyor. Yani yangın, şimdilik kontrol altına alındı. Tabii sona erdiğini söylemek için henüz erken. Sanayi üretimindeki daralma eğer iç tüketim artışı ile gereken düzeye çıkarılamazsa, sorunlarımız devam edecektir. İş dünyası örgütlerinin başlatmış olduğu “pazara çık” kampanyasının, iç talebi uyarmak açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak, sektörel kümelenmeyi desteklemek, desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak amacıyla oluşturulan ve reel sektörün uzun zamandır büyük ümitle beklediği Yatırım Teşvik Paketi geçen hafta içerisinde Sayın Başbakanımız tarafından resmen açıklandı.

Yatırım Teşvik Paketi, bölgesel ve sektörel perspektifleri içeriyor. Krizin en olumsuz etkilerini hissettiğimiz istihdam konusunda açıklanmış olan, işsizliğin etkilerini azaltmak, çalışamayan aktif işgücünü değerlendirmek ve meslek edindirmek amacıyla istihdamın arttırılmasına yönelik geliştirilen önlemler sevindiricidir. Bu düzenleme işsizliğin yaratacağı sosyal huzursuzluğu sınırlayacak ve gençlerin edinmiş olduğu tecrübe ışığında iş bulma olanaklarını kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Ancak mevcut istihdamın korunması da çok önemli bir sorundur. Bu durum paketin temel eksiklerinden biridir. Açıklanan teşvikler, kriz nedeniyle iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu yakıcı sorunlara da çözüm içeren bütüncül bir çerçeve sunmamaktadır. Yeni yatırımların desteklenmesinin yanı sıra, mevcut yatırımların krizde ayakta kalmasını sağlayacak önlemlere de ihtiyaç vardır. Bunun için yıllardan beri ertelenmiş olan makro ve mikro ekonomik reformlar bir an önce hayata geçirilmelidir.

Batı Akdeniz Bölgesi'nin ikinci bölge içerisine alınmış olması, özellikle Burdur ve Isparta illeri açısından olumsuzdur. Bu illerin mevcut sistemdeki mağduriyetleri giderilmemiştir. Antalya`da nispeten teknoloji yoğun sektörlerin desteklenmesi olumludur fakat bu, Burdur ve Isparta illerimiz için yeterli değildir.

Teşvik edilecek yatırım alanları içinde tarım sektörünün olmaması, örtü altı üretimde lider konumdaki bölgemiz açısından ciddi bir kayıptır. Bölgemizdeki tekstil ve hazır giyim imalatı firmalarının 3. ve 4. bölgelere taşınmasının teşvik edilmesi, bölgemizdeki ekonomik faaliyeti ve istihdamı olumsuz etkileyecektir.

Turizmin sadece 3. ve 4. bölgelerde teşvik edilmesi, bölgemizde iç kesimlerin, Burdur ve Isparta`nın bu destekten yararlanamaması yanlıştır. Sağlık turizmi açısından da gelişmekte olan ilimizin sağlık yatırımı teşviki kapsamına alınmamış olması da ayrıca üzücü bir durumdur.

Paketin, büyümenin önünde önemli bir yapısal engel oluşturan bölgesel kalkınma farklarının azaltılması yönünde katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Krizle mücadele ile başlayıp, bu paketle de doğal olarak artması muhtemel bütçe açıklarının yönetimi herhalde önümüzdeki dönemin en önemli sorunu olarak karşımızda durmaktadır. Bir yandan daralmayı kontrol etmek, öte yandan bütçenin finansmanını, ekonominin itibarını koruyacak şekilde geliştirmek gerekecektir. Bu da kolay olmayacaktır.

Başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin finansmana erişim sorunlarını hafifletecek önlemler alınmalıdır. Bu çerçevede Kredi Garanti Fonu’na aktarılacağı açıklanan kaynak önemli olmakla birlikte, getirilen düzenleme ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Finansmana erişim sorunlarının çözülebilmesi için Bankalar Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması, aracılık ve finansal kiralama maliyetlerinin düşürülmesi gibi ilave düzenlemelere ihtiyaç vardır. Benzer biçimde yeni istihdam yaratmak kadar mevcut istihdamın da korunması önemlidir.

Türkiye’nin orta vadede krizin etkilerinden sıyrılmasında önemli bir katkısı olacağını düşündüğümüz düzenlemelerin uygulama biçimi de kendisi kadar önemlidir. Beklentimiz, siyasi iradenin bu düzenlemeleri iş dünyası ile diyalog içerisinde hayata geçirmesidir. Yeni Yatırım Teşvik Paketi’nin ekonomimize canlılık ve ivme getirmesini temenni eder, saygılarımızı sunarız.