ANSİAD 18.AKDENİZ TOPLANTISINA DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK KONUK OLDU


Derneğimiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Toplantılarının 18.incisine Hazine'den Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK konuk oldu. Bakan ŞİMŞEK, IMF ile görüşmelerde tedbir büyüklüğü konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek Ocak ayında görüşmelerin bitirilmesini ümit ettiklerini söyledi. Devlet Bakanı ŞİMŞEK, krizin ise 2009’un üçüncü çeyreğine kadar süreceğini söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal ÖZGEN’in “IMF ile sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlandı mı?” sorusunu ŞİMŞEK şöyle yanıtladı: “IMF ile teknik bazda diyaloglar var. O diyaloglar zaman aldı. Tabii siz bir öneri setiyle çıkarsınız, onlar geriye gelirler. Müzakere süreci olur. Şunu söyleyeyim: Bundan birkaç ay öncesine göre IMF’nin bizden istediği, bütçede harcama kesintisi ya da vergi artışı tedbirlerde sorun yok. Zaten kamusal ve yapısal tedbirlerde de bir sorun yok. Onda bir anlaşmazlık yok.” IMF ile başlayan ilk görüşme ile bugün gelinen noktada önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan ŞİMŞEK, “Bütçe boyutuyla istenilen tedbirler konusunda başlangıç ile bugün gelinen nokta arasında üç kat fark var. IMF, başlangıçta geleneksel tedbirler alınsın yaklaşımı içindeydi. Türkiye olarak bu dünya konjonktüründe kamu taleplerinde daralma olmasının Türkiye’ye uymayacağını ifade ettik. IMF ile gelinen noktada da tedbir büyüklüğü konusunda beş aşağı beş yukarı bir anlaşma var” dedi. Ocak ayı başında IMF heyetini Türkiye’ye davet edeceğini söyleyen ŞİMŞEK, “Ocak ayında bu görüşmelerin en azından bitirilmesini ümit ediyoruz” diye konuştu. Krizin etkisi sürecek: IMF ile yapılan bu tür programlarda, ülkelerin finansman açığını gidermeye yönelik kaynaklar verildiğine dikkati çeken Mehmet ŞİMŞEK, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı kaynaklar, Türkiye’nin 2009’da dış finansman ihtiyacının 15 milyar dolar olacağını söylüyor. Kimisi 30 milyar dolar olacağını söylüyor. Çok daha yüksek rakamlar da var. Ama onlar, makul rakamlar değil. Biz öyle bir program yapmalıyız ki, Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözmeye yönelik adımlar içersin.” ŞİMŞEK, krizin reel sektöre yansımalarının bir müddet daha süreceğini belirterek “Bu çok farklı bir dönem. Bu kriz bir süre daha bizimle olacak. 2009 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar sürecek” dedi. ŞİMŞEK Türk halkının kriz bezirganlığı yapanlar nedeniyle tüketimi azalttığını savundu. ŞİMŞEK, “Hane halkı niye tüketmiyor? Çünkü her gün ekranlara bakıyor, kriz bezirganlığı yapanları muhtemelen dikkate alıyor. Acaba işimi mi kaybederim, gelirim mi azalır kaygısıyla yapmıyor” diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Şimşek'e Ansiad Başkanı Ali Rıza AKINCI teşekkür plaketi takdim etti.