ÜNİVERSİTE İLE ANSİAD ARASINDA ORTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ PROTOKOLÜ BUGÜN İMZALANDI


ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ İÇİN START VERİLİYOR Dünyadaki gelişme ve uygulamalara paralel olarak Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayicinin Araştırma ve Teknoloji ihtiyaçlarının Üniversite bilimselliği kapsamında çözümlenmesi, Akdeniz Üniversitesi’nin sahip olduğu bilim ve altyapı potansiyelinin, özel sektör tarafından talep edilen alanlarda araştırma çalışmalarına, projeler hazırlanarak üretime dönüştürülmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi ve ANSİAD arasında Üniversite-Sanayi Ortak Bilimsel Araştırma Projesi hazırlanmıştır. Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri Üniversite-Sanayi işbirliğidir. Bu proje ile Akdeniz Üniversitesi’ndeki mevcut bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü, ANSİAD üyelerinin tecrübesi ve finansal gücü ile bir sistem dahilinde birleştirilecek ve ortaya bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler çıkacaktır. Ansiad bu yolla Üniversite - Sanayi işbirliği kültürünün yerleşmesine ve tanıtımına liderlik yapmış olacaktır. Sanayi, ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik potansiyeli harekete geçirerek önceden yapılmış araştırma sonuçlarını üretime dönüştüren kesimdir. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyini o ülkedeki sanayinin gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bir ülkedeki sanayi dışa bağımlı olmadan kendi teknolojisini kendisi üretebiliyorsa, küreselleşen dünya pazarında rekabet şansı da o derece yüksek olacaktır. Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür. Bilgi teknolojilerindeki olağanüstü gelişmeler, toplumları sanayi toplumundan bilgi toplumuna taşımakta ve bu değişime paralel olarak, sanayinin teknoloji kavramı da değişerek fiziksel gücün yerini giderek beyin gücü almaktadır. Bu geçiş döneminde, bilim ve teknolojide üstünlüğü olan ülkeler, tüm ekonomik alanlarda mutlak bir hakimiyet elde etme yolundadır. Teknolojik yetkinlik, uluslararası rekabetin ve toplumsal refahın anahtarı haline gelmiştir. Üniversitedeki bilginin sanayiye kazandırılması ve sanayideki bazı soruların yanıtlarının doğru ve hızlı bir şekilde verilebilmesi, ancak doğru bağlantıların kurulabilmesi ile olasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi dinamik bir çalışma ortamını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi tüm enstitü ve Ana Bilim Dalı Başkanları ile görüşmüş onların tam desteğini almıştır. Ayrıca derneğimizin tüm üyelerine yönelik Bilimsel Araştırma Talep Anketi yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirilmiş ve tüm altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle gelinen sürecin imzalanacak protokolle kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir. · Proje, üniversite ve sanayinin ortak çalışması projesidir. · Projenin finansmanı tarafların ortak katılımlarıyla sağlanacaktır. · Proje araştırma konusu seçimlerinde taraflar ortak, bir araya gelerek karar vereceklerdir. · Proje süreci Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Araştırma-Uygulama Merkezi (AKGİM) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından yürütülecektir.