ANSİAD YILIN KÜLTÜR ÖDÜLÜ SAHİBİ BELLİ OLDU


2 0 0 7 A N S İ A D Y I L I N K Ü L T Ü R V E S A N A T Ö D Ü L L E R İ BU YIL “KÜLTÜR” DALINDA ESKİ GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİMOKULU BİNASININ RESTORE EDİLEREK, ANTALYA’YA TEKRAR KAZANDIRILMASINA VESİLE OLMASI NEDENİ İLE ANTALYA VALİSİ ALĂADDİN YÜKSEL’E VERİLECEK ANSİAD tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Kültür ve Sanat Ödülleri” sahibini buldu. Bu yıl yedincisi verilecek olan “Yılın Kültür ve Sanat Ödülleri”ni “Kültür” dalında Antalya Valiliği adına Vali Sn.Alaaddin YÜKSEL alacaktır. Kültür ve sanatın değerli dostlarına plaketleri, derneğimizin 18. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ nedeniyle 19 OCAK 2008 tarihinde Antalya Sheraton Voyager Otel’de yapılacak olan törende takdim edilecektir. OKULUN TARİHÇESİ (Kaynak: Hüseyin ÇİMRİN) I. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1915 - 1916 yıl¬larında (Rumi 1331/32') Antalya Mutasarrıfı Sabur Sami Paşa tarafından yaptırılan okul binası, Antalya'da halk arasında "Gazi Mim Kemal Okulu" olarak bilinir. Okul, Elmalı Ma¬hallesi sınırları içinde, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindedir. Okulun arsasını Kadıpaşalar lakabı ile bilinen İbradl'lı bir aile bağışlamıştır. Sabur Sami Paşa, okulun inşaat işlerinde zamanın amele taburundan (inşaat askerlerinden) faydalanmıştır. Yapımı bitti¬ğinde, 'İttihat ve Terakki Mektebi' adını alan okulun doğu cephesindeki duvara konulan kitabede eski Türkçe 'İttihat ve Terakki Mek¬tebi 1331' yazılıdır. Bina, dışı kesme taştan, ara kat bağlamaları ahşap ve her katı değişik gö¬rünümde iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bina¬nın bütün ahşap kısımları Korkuteli Hacıbe¬kar Köyü'nden sağlanmıştır. Marsilya kiremidi ile örtülü çatının dışa uzanan geniş işlemeli saçaklıkları dikkati çeker. Binanın güney cep¬hesindeki ana giriş kapısı basık kemerli; alt kat pencereleri sivri kemerli; üst kat pencere¬leri ise dikdörtgen şeklindedir. 1919'da I. Dünya Savaşı'nın bitiminde okulun batı kısmı İtalyanlar tarafından önce kışla ve cephanelik olarak ve bir süre sonra da tama¬mı işgal edilerek okul İtalyanlarca askeri birlik kışlası olarak kullanılmıştır. Bu işgal üzerine öğrenciler ve okul idaresi ise şimdiki askerlik şubesi karşısındaki "Deb¬boy" (Kışla) adı verilen bir binaya taşınmış¬tır. İki yıl sonra İtalyanlar 5 Temmuz 1921'de Antalya'dan çekilince, okul eski binasına ta¬şınarak 'İttihat ve Terakki Numune Mektebi' adı altında öğretimine devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra yalnız 4 ve 5. sınıfları olan ve sadece erkek öğrencileri kabul ettiği için 'Gazi Erkek Mektebi' olan okulun adı, 1925 yılından itibaren beş yıllık eğitime geçen okula, kız öğrenciler de alınmaya başlayınca Gazi Mustafa Kemal olarak değiştirilmiştir. Okulun 1923 - 1925 yılları ara¬sında 4. ve 5.sınıflara yönelik eğitim yapar¬ken "Devre-i ilave" ismini aldığı; ve o yıllarda altı yıllık eğitim uyguladığı o günleri yaşayan Antalyalılar tarafından söylenir. Hükümet Konağı olarak restore edilinceye kadar iki kez onarım gören okula 1974 yı¬lında üç derslik daha eklenmiştir. 3 Şubat 1988 tarihinde çıkan bir yangında çatısının bir bölümü yanınca bina, eski görünümü bozulmadan yeniden onarılmıştır. Okul, Er¬ken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi'ni içeren bir yapı olması nedeniyle 1997 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınmıştır. Okulun ünlü Başöğretmenleri arasında Tatar Osman Bey, ibrahim Atmaca Bey, Hüsamet¬tin Bey, Sermet Aktün, Vali Haydar Başman, Ahmet ve Naci Tüzün ile Ali Manavuşak en bilinenleridir. Bu okuldan mezun olan pek çok ünlünün arasında Deniz Baykal ve devrim şehidi M. Kubilay da vardır. 2007 Yılında Antalya Valisi Aláaddin YÜKSEL tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in katkıları ile aslına uygun olarak restore edilmiştir. Yapının restorasyonu Yüksek İnşaat Mühendisi Zihni KİLİT ve Mimar Şemsettin TUGAY tarafından gerçekleştirilmiştir.