ANSİAD'IN YABANCI PERSONEL İSTİHDAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


ANSİAD Turizm Sektörü Başkanı Serdar Şevki AKAYDIN tarafından hazırlanarak, T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Antalya İl Müfettişliği'ne sunulan "Yabancı Personel İstihdamı" ile ilgili görüşlerimiz ektedir.