Girişimcilik Haftası sonuda gerçekleştirilen Antalya Gençlik ve Girişimcilik Platform'unda alınan kararlar...


Etkinliğin son günü olan 16 Aralık 2005 Cuma günü Sheraton Otel’de gerçekleştirilen “Antalya Gençlik ve Girişimcilik Platformu”na 25 kişi katılmıştır. Platform Toplantısında gelecek yıla tavsiyelerde bulunulmuştur. Platformda; -Düzenlenen Girişimcilik Haftasının Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı Girişimcilik Haftası olduğuna, –Her yönüyle başarılı olan hafta etkinliklerine geliştirilerek devam edilmesine, öncelikle Batı Akdeniz sonra Ulusal daha sonra da Uluslararası boyuta aktarılmasının hedef olarak benimsenmesine, –Girişimcilik Haftası marka değerinin ulusal boyuta aktarılmasına, –Hafta etkinliklerinin duyurulmasında basınla daha fazla işbirliği yapılmasına, –Liselere yönelik eğitimlerde yerinde meslek eğitimi yaklaşımının daha da geliştirilerek Antalya geneline yayılmasına, –Etkinliklerin ilçelere de yayılmasına, her yıl bir ilçenin pilot bölge seçilerek işbirliğinin arttırılmasına, –Platformda bulunan derneklerin işbirliği yapmasına, 2006 etkinliklerinin birlikte düzenlenmesine, –Platformda bulunan grupların aynı amaçlı faaliyetlerinin birleştirilmesine, –Yılın girişimcisi ile birlikte yılın en yaratıcı proje ödülünün de verilmesine, bu projenin hayata geçirilmesine, –Hafta kapsamındaki etkinliklerin sürdürülebilir olmasına, –2006 yılı hedeflerinin de İnovasyon (yenilikçilik) ve Ar-ge fuarı olmasına, karar verilmiştir.