ANTALYA SGK İL MÜDÜRÜNDEN İŞ DÜNYASINA UYARI


ANSİAD KAHVALTISI’NIN KONUĞU SGK İL MÜDÜRÜ MEHMET ŞENGÜL OLDU.

MEHMET ŞENGÜL: İDARİ PARA CEZALARININ HEMEN YATIRILMASI HALİNDE DÖRTTE BİR ORANINDA İNDİRİM UYGULANIYOR

ANSİAD ÜYESİ DR. YUSUF ÖRNEK: ANTALYA RADİKAL BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA. KIŞIN ANTALYA’YA SGK PRİMİNDE MUAFİYET SAĞLANMALI”

 Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 2016 yılı ilk kahvaltılı toplantısının konuğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Mehmet Şengül oldu. Şengül, iş insanlarına İşe Giriş Bildirgesi, İş Yeri Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgesi cezalarının tebligat tarihinden 15 gün içinde ödenmesi halinde cezalara dörtte bir oranında indirim uygulandığını söyledi.

Rusya krizi ve turizm endüstrisinde yaşanan sorunlar nedeniyle Antalya’nın bu sene radikal bir sorunla karşı karşıya olduğunu, krizlerin işsizlik ve beraberinde diğer sosyal sorunları da getireceğinin altını çizen ANSİAD Üyesi Turizmci Dr. Yusuf Örnek, kış döneminde başta Antalya ve kıyı kentleri olmak üzere SGK Priminde muafiyet sağlanması önerisinde bulundu.

SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Şengül, 2016 yılı ilk kahvaltılı toplantısının konuğu oldu. Akra Barut Otel’de düzenlenen kahvaltıya ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, SGK İl Müdürü Mehmet Şengül, SGK İl Müdür Yardımcısı Adem Bahadır Ulu, SGK Muratpaşa Merkez Müdürü Haluk Bilgiç, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ANSİAD Üyesi iş insanları katıldı.  Toplantı Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan’ın yaptığı kahvaltılı toplantıda  “Asgari Ücret ve İdari Para Cezaları” hakkında konuşan SGK İl Müdürü Mehmet Şengül,  “Belgelerin, yasal süresi geçtikten sonra işverenler tarafından kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, İşe Giriş Bildirgesi, İşyeri Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgesi  cezaları dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.  Ayrıca %25 peşin ödeme indirimi de uygulanacağından toplam indirimler sonrası ödenecek miktarın %18,75’i ödenmektedir. Bu da idari para cezalarında ciddi bir indirim anlamı taşımaktadır.” dedi.

Şengül, kayıt dışı çalışanın tespiti sonucu uygulanan idari para cezasının dörtte bir oranına indirilerek ödenmesi mümkün olmamaktadır” dedi.

Medyada Turizm ve tarım sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle bu durumdan en çok etkilenen ilin Antalya olduğu şeklinde ifadeler yer aldığını dile getiren SGK İl Müdürü Mehmet Şengül, turizm ve tarım sektörü sigortalı sayısında geçen sene Kasım ayıyla karşılaştırıldığında ciddi bir fark olmadığını belirterek, turizm ve tarım sektörlerinde henüz Aralık ayı verileri teslim edilmediği için konuyla ilgili yorum yapmanın erken olduğunu bildirdi.

DEVLET SİGORTA PRİMİ AFFI YAPMAZ, SADECE İNDİRİM VE ERTELEMELER OLUR

Devletin sigorta primi affı yapmadığını, sadece indirim ve ertelemeler olduğunu vurgulayan Mehmet Şengül, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kurum, sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için ilgililerden prim almak zorundadır. Primlerin Yasal süresinde esastır. Ancak, primlerin yasal süresinde ödenmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesi gereğince gecikme zammı ve cezası ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Primlerin ödenmesinin aylarca geciktirilmesi neticesinde ilgililerin ödeyeceği prim yükü artmaktadır. Devlet artan bu primlerin tahsili amacıyla özel Kanunlar çıkarmaktadır.  Geçmişten bu güne kadar yapılan bu yöndeki Kanunları incelediğimizde hiçbir zaman prim aslının tahsilinden vazgeçilmediği veya prim aslının azaltılarak tahsili yoluna başvurulmadığı görülecektir.

ANSİAD Üyesi Turizmci Dr. Yusuf Örnek, turizmin Başkenti Antalya’nın şu an yaşanan sorunlar nedeniyle radikal bir durumla karşı karşıya olduğunu, özellikle turizm ve tarım sektöründe ciddi mağduriyetler yaşandığını belirterek, şu öneride bulundu:

“Rusya ile yaşadığımız kriz nedeniyle bu sene Antalya radikal bir durumla karşı karşıya kaldı. Turizm sektöründe geçen sene kışa göre daha fazla mağduriyetler yaşayacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu neden SGK Priminde indirime gitmiyor? 20 Trilyon Transfer Harcaması olan devlet kış aylarında çalışmakta olan işletmelere muafiyet sağlasa turizme bağlı bütün sektörleri ve kıyı kentleri rahatlatır. Herkes nefes alır. Bu sosyal bir sorundur”

SURİYELİLERİN ÇALIŞMASI KONUSUNDA İSTİHDAM KOTASI VAR

SGK İl Müdürü Mehmet Şengül, bir İş insanının Suriyeli vatandaşların çalışma durumu hakkındaki sorusunu şöyle yanıtladı:

“Suriyelilerin çalıştırılması için e-devlet üzerinden çalışma izni başvurusunun yapılması gerekmektedir. Suriyeliler için geçici koruma kayıt tarihinden itibaren en erken 6 ay sonrasında çalışma izni başvurusunun işverenler tarafından yapılması gerekmektedir. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işyerlerinde çalışanlar çalışma izni muafiyeti kapsamında olmaktadırlar. Muafiyet için İl Valiliği’ne başvurulması gerekmektedir. İstihdam kotası vardır. Geçici koruma sağlananların sayısı işyerinde çalışan Türk işçi sayısının %10’unu geçmeyecektir. Toplam işçi sayısı 10 sigortalının altında olanlar için en fazla bir yabancının çalışmasına izin verilmektedir. Geçici koruma sağlananların ücreti asgari ücretin altında olmayacaktır.”

Şengül, yine bir iş insanının “Bir çalışan kaç emekliyi finanse eder? sorusunu “Aktif olarak çalışan kişilerin emekli olan yani pasif konuma geçenlerin sayısına oranı aktif/pasif oranı olarak ifade edilmektedir. Bir emeklinin emekli aylıklarının finanse edilmesi için 3,6 çalışanın olması gerekmektedir. 2015 yılı Ekim ayı verilerine baktığımızda Ülkemizde aktif/pasif oranının 1,96 olduğu görülmektedir. Bu oran Antalya ilimizde ise 2,80 olarak kayıtlarda yer almaktadır.” şeklinde yanıtladı.

Kahvaltılı toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.