ANTALYA REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE İL BAZINDA 3.SIRAYA YÜKSELDİ


EDAM YÖNETİM KURULU BAŞKANI SİNAN ÜLGEN, ANSİAD’IN KONUĞU OLDU

ÜLGEN: ANTALYA İL BAZINDA REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE 7.SIRADAN 3.SIRAYA YÜKSELDİ

 Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 10.Olağan Toplantısı’nın konuğu Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÜLGEN oldu.

EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÜLGEN, ANSİAD 10.Olağan Toplantısı’nın konuğu oldu. Toplantı Moderatörlüğünü Dr. Fatih Çaylak’ın yaptığı organizasyona ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ANSİAD üyesi iş insanları katıldı. Antalya’da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen, Antalya’nın rekabetçilik gücünün arttığını belirterek, Antalya il bazında rekabetçilik endeksinde 7. sırada bulunuyorken, 2013 yılında 3. sıraya yükselmiştir” dedi.

EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen, ANSİAD toplantısına katıldı. Ülgen, son yıllarda sıklıkla vurgulanan rekabetçiliğin, bölgede yaşayan halkın yaşam kalitesi ve refahını iyileştirmek amacıyla uygulanan kamu politikalarının belirlenmesi açısından oldukça önemli bir kavram haline geldiğini söyledi. EDAM’ın bu alanda bir katkı oluşturmak amacıyla 2009 yılında çeşitli kıstaslara dayanarak il bazında bir rekabetçilik endeksi çalışması yürüttüğünü anımsatan ÜLGEN, bu çalışmayı aradan geçen zaman zarfında bölgesel rekabetçilikte meydana gelen değişikliklerin analiz edilmesi amacıyla 2014 yılında tekrarladıklarını bildirdi.

Oluşturulan endekste ele alınan değişkenlerdeki iyileşmelerin bölgeye yatırım çekileceğine ve genel olarak verimlilikte, üretimde ve gelirlerde artışa yol açacağına işaret ettiğini anlatan Sinan ÜLGEN, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Rekabetçilik endeksi verimliliği her alanda yansıtan altı farklı alt endeksten oluşmaktadır. Bu altı alt endeks ekonomik verimlilik, emek piyasası, insan sermayesi, yaratıcı sermaye, sosyal sermaye ve altyapı verilerinden oluşmaktadır.  Ayrıca, bu alt endekslerin yanında ekonomik verimlilik ve sosyal sermaye endeksleri için üçer alt endeks daha hesaplanmıştır. Bu göstergeler hem sektörel açıdan hem de illerin büyüme potansiyelleri açısından bilgi vermektedirler”

 Rekabetçilik endeksine göre bölge bazında Batı ve Doğu illeri arasında görülen farkın, 2008 -2013 yılları arasında anlamlı bir şekilde azalmadığına dikkati çeken Ülgen, öte yandan değişkenlerdeki iyileşmelere bağlı olarak bazı illerin endeks sıralamasındaki yerlerinin değiştiğinin görüldüğünü söyledi.

Antalya’nın  genel endeks sıralamasındaki yerini etkileyen alt endekslere bakıldığında altyapı, finansal derinlik, makro ortam, emek piyasası ve ekonomik etkinlik verilerindeki iyileşmelere bağlı olarak bu alanlarda rekabet gücünün 2008 yılına oranla arttığının görüldüğünü ifade eden Ülgen, “2008 yılı verilerine göre oluşturulan endekste Antalya il bazında rekabetçilik endeksinde 7. sırada bulunuyorken, 2013 yılında 3. sıraya yükselmiştir”  diye konuştu.

 EDAM Yönetim Kurulu Başkanı Ülgen, öte yandan genel endekste diğer şehirlerin de birbirlerine yaklaştığı görülen insan sermayesi (yaratıcı ve sosyal sermaye) ve eğitim gibi endekslerde Antalya’nın rekabet gücünün düştüğünün gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.