ANSİAD,İNŞAAT SEKTÖRÜ TOPLANTISI YAPILDI


ANSİAD, İNŞAAT SEKTÖRÜ TOPLANTISI YAPILDI

SANAT TARİHİ PROFESÖRÜ ZEKİ SÖNMEZ “TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİNİN MİLADI VENEDİKLERLE YAPILAN TİCARET ANLAŞMASIDIR “

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) İnşaat Sektörü toplantısının konuğu Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Profesörü Zeki Sönmez oldu. Rönesans Döneminde Türk -İtalyan Siyaset, Sanat, Diplomasi İlişkileri başlığında konuşma yapan Sanat Tarihi Profesörü Zeki Sönmez, Türk-İtalyan Sanat İlişkilerinin siyaset ve diplomasiden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Türk- İtalyan ilişkilerinin milad tarihi Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı aldıktan hemen sonra Venediklilerle yaptığı ilk ticaret anlaşmasıyla başlar” dedi.
ANSİAD İnşaat Sektörü Toplantısı Akra Barut Otel’de yapıldı. Toplantı Başkanlığını İbrahim Şencan’ın yaptığı toplantıya İnşaat sektörü üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Sanat Tarihi Profesörü Zeki Sönmez, Türk-İtalyan Sanat İlişkilerinin siyaset ve diplomasiden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Türk- İtalyan ilişkilerinin milat tarihi Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı aldıktan hemen sonra Venediklilerle yaptığı ilk ticaret anlaşmasıyla başlar” dedi. Sönmez, tarih boyunca Türk-İtalyan ilişkilerinin her alanda ve her aşamada her iki tarafında kendi çıkarlarını esas aldıkları değişik bir zeminde geliştiğini ifade etti.

İki tarafında kendi yararını korumak, değerlendirmek ve karşı tarafı daha iyi tanımak için özel çaba harcadığını vurgulayan Sanat Tarihi Profesörü Zeki Sönmez, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Türkler de, İtalyanlar da birbirini tanımak, anlamak ve değerlendirmek için yeni ve ilginç diplomatik taktikler, politikalar geliştirdi. Siyasi literatürde genelde dostluk olarak tanımlanan ilişkiler bütünü içinde birliktelikler, karşıtlıkları ve kopmalar birbirini izledi. Siyaset sürekliliğine karşılık, olayların seyri çerçevesinde ne dostluklar ne de düşmanlıklar kalıcı oldu”

Türk-İtalyan ilişkilerinin miladını Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı aldıktan sonra Venediklilerle yaptığı ticari anlaşma olarak açıklayan Sönmez, bu anlaşmanın Anadolu’nun zengin tarım-hayvancılık potansiyelini Venedikliler aracılığıyla Avrupa’ya pazarlanmasını öngördüğünü dile getirdi.
Bu anlaşma çerçevesinde Selçukluların ön gördüğü yüzde 2’lik düşük gümrük vergisinin bu alanda bir rekor olduğunu vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

“Gümrük vergisi, Venedikli tüccarlara Anadolu kıyılarında ve anakarasında her türlü güvenlik ve bir tür devlet sigorta garantisi sağlamaktadır. 20 maddelik bu ticaret anlaşması bütün Anadolu Selçuklu yönetimi dönemince her hükümdar tarafından yenilenir”
Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti’ni imparatorluk boyutuna ulaştırma çabası sürerken, İtalya’da Rönesans reform hareketlerinin başladığını anlatan Prof. Dr. Zeki Sönmez, bu hareketin amacının çok uzun ve zorlu geçmiş olan Avrupa ortaçağının derin skolastik,(aklı reddeden düşünce) dinsel karanlığından kurtulmaya yönelik

olduğunu ifade etti. Sönmez, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve diğer İtalyan denizci devletleriyle sürdürülen ilişkilerin sınırları bilinmediği gibi çok geniş kapsamlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rönesans hareketlerinin öncelikle insanın ve bireyin özgür düşünme, üretme yeteneğinin ortaya çıkarılması ve bir bakıma insan aklının serbest bırakılmasını öngördüğünü vurgulayan Sönmez, Rönesans hareketlerinde 2.Beyazıt döneminde İstanbul’da Venedik elçiliği yapan ve daha sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında Venedik Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na seçilen Andrea Piritti’nin büyük payının olduğunu söyledi.

Prof Dr Zeki Sönmez, Rönesans döneminde ünlü İtalyan sanatçıların Osmanlı İmparatorluğu’nun büyüklüğü ve ekonomik gücünü gözeterek İstanbul’a gelmek ve İstanbul’da bazı eserler üretmek istediklerini anımsatarak, ”Leonardo Da Vinci, Michelangelo gibi ünlü İtalyan sanatçılar İstanbul’a gelmedi. Kanuni döneminde Osmanlı İmparatorluğu kendisine has doğu tipi bir sanatta reforma yönelerek “Saray Ehli Hiref” (Saray Sanatçıları Teşkilatı) teşkilatını kurdu. Mimar Sinan, Kara Memi, Şah Kulu, Nakkaş Osman gibi sanatçıları yetiştirerek yoluna devam etti”