ANSİAD,GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ'Nİ OLUŞTURMAK İÇİN KOLLARI SIVADI


ANSİAD, Girişimcilik Ekosistemini Oluşturmak İçin Kolları Sıvadı

Melek Yatırımcılık ağı oluşturulacak, Ön Kuluçka Merkezi Kurulacak, İş Fikri Yarışması Yeniden Düzenlenecek, Mentorluk Programı Yapılandırılacak

 Akdeniz Bölgesi’nde ve Antalya’da girişimcilik ekosisteminin kurulmasında liderlik üstlenen Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) ve Girişimcilik ekosisteminin asli unsurlarından Batı Akdeniz Bölgesindeki 4 üniversiteyle eylem planı ve bilgi paylaşımı yapmak için Girişimcilik Toplantısı yapıldı.

 Toplantıda konuşan ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD liderliğinde Girişimcilik ekosisteminin asli unsurlarından Batı Akdeniz Bölgesindeki 4 üniversiteyle  (Akdeniz Üniversitesi – AKİŞMER, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) işbirliği çerçevesinde ANSİAD  üyelerinin katılımıyla Melek Yatırımcılık ağı oluşturacaklarını, ön kuluçka merkezi kuracaklarını, ANSİAD İş Fikri Yarışmasını Girişimcilik Ekosisteminin gereğini karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacaklarını ve Mentorlük Programı Yapılandırılmasına gideceklerini söyledi.

 Antalya’da girişimcilik ekosisteminin kurulmasında öncü ANSİAD ve Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 4 üniversitenin iş birliği çerçevesinde Girişimcilik Toplantısı yapıldı.

Akra Barut Otel’de gerçekleştirilen toplantıya ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD üyesi iş insanları, sektör temsilcileri ve Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan üniversitelerden (Akdeniz Üniversitesi – AKİŞMER, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, 12. Girişimcilik Haftasında ANSİAD manifestosu ile  3T(Tarım-Turizm-Ticaret) yanına 1G (Girişimcilik)  ilave etmek hedefini Antalya kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatarak, bu noktadan hareketle ANSİAD 2015 Hedefleri arasına Antalya’da Batı Akdeniz Bölgesini de içine alacak şekilde Girişimcilik ekosisteminin oluşturulması girdiğini söyledi.

 Bu amacı gerçekleştirmek için bu yıl ANSİAD Girişimcilik Haftası etkinliklerinin tüm yıla yayılması ve Girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına odaklandıklarını vurgulayan Başkan Eroğlu, Antalya’da lisanslı Melek Yatırımcı sayısının artırılması için çalışma yapılması, Ansiad üyelerinin katılımıyla Melek Yatırımcılık ağı oluşturulması, bu çalışmaların Girişimcilik Komitesi tarafından yürütülmesi konularını karar altına aldıklarını bildirdi.

 Mentorluk İnsan Potansiyelini Geliştirir

Mentorluk hakkında bilgi veren ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, kariyer geliştirme aracı olan mentorluğun kariyer yönetim sürecinde önemli bir yere sahip gelişimsel ilişkilerden biri olduğunu ifade etti. Bugün mentorluk sisteminin kullanılmasındaki genel amacı insan potansiyelini geliştirmek olarak anlatan Yargın, ANSİAD’ın amacının Girişimcilik Ekosistemini Antalya’da ve bölgemizde oluşturmak için girişimcilik kültürünü aktarmak ve akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu olarak da daha etkili bir insan kaynağı yaratmak olduğunu söyledi.

Pilot Mentorluk Uygulaması Bu yıl Başlayacak

 ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın "Mentorluk" uygulamasının deneyimli ANSİAD üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, “Mentorluk,  Antalya ve bölgemizde yaygınlaştırmak istediğimiz ”Girişimcilik Kültürü"nün oluşmasına katkı sağlayan ve "Birbirinin Başarısına Katkıda Bulunan" bir sivil toplum kuruluşu olmamıza destek olacak bir uygulama olacak. Bu yıl ANSİAD’da pilot bir "Mentorluk Programı" başlatma hedefindeyiz” diye konuştu.

Girişimcilik Ekosistemi hakkında konuşan İş Geliştirme Direktörü Orçun AÇAN, Yeni Girişim Ekosistemi ve yapısı hakkında bilgi verdi. Yeni Girişim ekosisteminin, bir lokasyondaki insanlar, farklı aşamalardaki yeni girişimler ve farklı özelliklerdeki kuruluşlar tarafından oluşturulduğunu anlatan Açan, bunlar arasındaki etkileşimin, bir sistem olarak yeni girişim şirketlerini yarattığını ve bu farklı kuruluşların, ekosistemin içinde farklı alanlara  odaklandığını  veya kendi spesifik gelişim aşamalarında olan yeni girişimlere odaklandıklarını ifade etti.

 Melek Yatırımcı Özel Bir Yatırımcı Tipidir

Melek Yatırımcılık hakkında konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdinç AKYILDIRIM, dünyada ve Türkiye’de Melek yatırımcılığın gelişimi hakkında bilgi verdi. Melek Yatırımcıyı henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan,   işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişi olarak tanımlayan AKYILDIRIM, melek yatırımcının risk ve büyüme potansiyeli içeren projelere sahip ancak finansman ihtiyacı olan girişimcilere, sermaye sağlayan, yatırım yapan,  tecrübelerini aktaran özel bir yatırımcı tipi olduğunu kaydetti.

 Türkiye’de 166 Melek Yatırımcı Var

Melek yatırımcılığın başlangıç noktası Amerika’da bugüne kadar 300 binin üzerinde melek yatırımcı ile yaklaşık 23 Milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini anlatan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdinç AKYILDIRIM, Amerika’da her gün 180 tane girişimcinin melek yatırımcılardan para aldığını belirterek, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Şubat 2015 BKS İlerleme raporuna göre Türkiye'de  lisans sahibi 285, lisanslama süreci devam eden 15  ve akredite edilmiş ağlarda lisansı olmadan faaliyet gösteren 166 melek yatırımcı bulunduğunu söyledi.

Başta girişimcilik ekosistemine dahil olmak amacıyla Melek Yatırımcı olunabileceğini anlatan AKYILDIRIM, Melek yatırımcıların girişimcilere sermaye desteği sağlayarak, kendi birikim ve tecrübelerini girişimcilere aktararak, kendi iş ağlarını girişimcilere açarak ve girişimcilerinin hayallerini paylaşarak destek olabileceklerini söyledi.

Her 13 Melek Yatırımdan biri 10 Kat Fazla Kazanıyor

Girişim projelerinin başarılı olma durumu hakkında bilgi veren AÜ İİBF Öğretim Üyesi Yrd.Doç Dr Erdinç AKYILDIRIM, Özellikle ABD’de yapılan yatırımlarda yaklaşık 10 iş fikrinden 8’inin yatırım almaları sonrasında istenilen başarı düzeyine ulaşamadığını öte yandan her 13 melek yatırımından birinin 10 katından fazla kazandırdığını bildirdi.