BASIN VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA


BASIN VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Haysiyet Divanı tarafından alınan karar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeliğinden ihraç edilen Sayın Muharrem Koç'la ilgili basında ve sosyal medyada yer alan istifa ettiği şeklinde çıkan haberler üzerine Yönetim Kurulumuz aşağıdaki açıklamayı yapma kararı almıştır:

1. ANSİAD Antalya'nın başarılı iş adamlarını bünyesinde barındıran saygın bir sivil toplum örgütüdür. Diğer örgütlenmelerde olduğu gibi Dernekler Kanunu'na tabi olarak, dernek tüzüğündeki kurallar çerçevesinde, oybirliğiyle üyeleri tarafından seçilmiş bir kurul tarafından yönetilmektedir.

2. ANSİAD'a üye olmanın, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın da tüzük hükümlerince kuralları vardır. Kurallara uymayanlar doğaldır ki, ilgili kurullar tarafından dernekten ihraç edilebilir.

3. Bu çerçevede üyelerimizden Sayın Muharrem Koç, “tutum ve davranışlarıyla Derneğin tüzük ve kararlarına, maksat ve gayesine aykırı hareket ettiği, Yönetim Kurulunun şeref ve haysiyetini kırıcı filleri işleyerek bu davranışlarıyla dernek onurunu zedelediği ve üyeler arasında huzursuzluğa yol açtığı” gerekçesiyle derneğimiz Haysiyet Divanı’nın aldığı karar ve ANSİAD adının Salı Grubu konuşmacı davetlerinde kullanılması, davete katılanların Ansiad’ın toplantısına davet edildikleri algısına kapılması nedenleriyle Yönetim Kurulumuz tarafından ihraç edilmiştir.

Tüzüğümüz uyarınca Sayın Koç, durumunun ilk genel kurulda görüşülmesi isteği ile ihraç kararına itiraz etmiş ve genel kurulun toplanmasını beklemeden, yerel mahkemeye de başvurarak ihracının iptalini istemiştir. Mahkeme verdiği kararla, yetkinin genel kurulda olduğunu belirterek, üyelikten ayrılma veya ihraçla ilgili nihai kararın Genel Kurul tarafından verileceğini bildirmiştir.

4. Sayın Muharrem Koç bu süreçte yanlış beyanlarla medyada yer alıp; Mahkemenin üyeliğinin devamı yönünde karar verdiğini söyleyerek, yönetimimize de, mahkeme kararını uygulamamak gibi haksız bir suçlamada bulunmuştur. Mahkemeden tarafımıza Muharrem Koç'un taleplerinin reddedildiğine ilişkin karar dışında herhangi bir karar gelmemiştir.

5. Yönetimimiz tarafından yasal prosedür izlenerek 17 Ocak 2015 tarihinde toplanan Olağanüstü Mali Genel Kurulun gündemine, Sayın Muharrem Koç'un durumunun görüşülerek ihraç edilip edilmemesinin onaylanması istenmiştir.

6. Genel Kurul toplantısında ihracına itiraz eden, divan heyetinin ve genel kurul üyelerinin sabırlarını zorlayarak 46 dakika konuşan Sayın Koç, konuşmasının sonunda ANSİAD'dan istifa ettiğini belirtmiş ve dilekçesini Divan Başkanlığına sunmuştur. Bu istifa ile de ihracıyla ilgili oylamaya gerek kalmadığını da belirtmiştir. Divan Başkanlığı, Divanın istifa kabul etmek gibi bir görevinin olmadığını, istifanın muhatabının Yönetim Kurulu olduğunu belirtince, istifa dilekçesi tarafımızca alınmıştır. Divan Başkanı Sayın Ergin Civan, Sayın Muharrem Koç'a hitaben, “ihraçla ilgili oylamanın yapılmaması için ihracına ilişkin itirazdan vazgeçtiğinizi genel kurula bildirmeniz gerekmektedir. İhraç kararına itirazınızı geri alıyor musunuz?”  sorusuna, “hayır itirazımı neden geri alacağım. Yoksa sizlerin huzurunda savunmamı yapamazdım. Ben istifa ediyorum ve genel kurulu terk ediyorum” diyerek salondan ayrılmıştır. Bunun üzerine Divan, Hazirunun da isteği üzerine gündemin 14. maddesinde yer alan oylamayı gerçekleştirerek Sayın Muharrem Koç'un ihracı 29'a karşı 66 oy ile onaylanmıştır.

7. Bütün bunlara rağmen aynı gün bazı sosyal medya yayınlarında, ertesi gün ise bazı gazetelerde Sayın Muharrem Koç'un ANSİAD'dan istifa ettiği, genel kurul toplantısında kriz yaşandığı yönünde haberler çıkmış, ihraç kararına itiraz sanki oylanmamış ve ihraç kararı onaylanmamış gibi salonda basın mensupları olmamasına karşın bizzat kendisi tarafından verilen bilgilerle kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yer almıştır.

8. Antalya'nın köklü ve saygın bir sivil toplum örgütü olan ANSİAD, üyelerinin çıkarları için koşturan bir lobi değildir, faaliyetlerimizin neredeyse tümü öğrenme, ortak akıl oluşturma ve sosyal amaçlı çalışmalardır. Biz değişimin önce kendimizden başlaması gerektiğine inanan, konuşmadan önce eylem yapmaya, örnek olmaya çalışan bir topluluğuz. Bu topluluğun adının bu tür tartışmalara karışması Yönetimimizi ve üyelerimizi son derece rahatsız etmektedir. Bir üyemizin ihracı ile ilgili yasal prosedür tamamlanmış ve nihai karar Genel Kurul tarafından verilerek ihraç kararı kesinleşmiştir. ANSİAD olarak bu konunun bundan böyle kamuoyunda tartışılmasına izin verilmeyecek, gerekirse yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyunun ve basınımızın bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ali EROĞLU

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı