EROĞLU, İSTİHDAM YARATAN İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ İSTEDİ


SGK İl Müdürü Selim Erol, ANSİAD üyelerine Torba Yasayı ve yapılandırmayı anlattı

EROL,  “ANTALYA TÜRKİYE'NİN EN DİNAMİK ŞEHRİ”

EROĞLU,  İSTİHDAM YARATAN İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ İSTEDİ

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) kahvaltı toplantısına katılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  İl Müdürü Selim Erol,  6552 Sayılı Kanuna göre uygulanacak olan prim yapılandırması ile 1,5 milyar liranın üzerinde bir tahsilat yapacaklarını söyledi. Erol, nüfusun üçte birinin sigortalı olduğu Türkiye'nin en dinamik kenti olduğunu belirterek, Devletin istihdam yaratmak için işçi başına 200 bin dolar yatırım yapmak zorunda olduğunu söyledi.  ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu da istihdam yaratma konusunda devletin misyon yüklediği işadamlarına, bu konuda destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kahvaltılı toplantıyı kısa bir konuşma ile açan ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu, bu toplantılarda, kentin ve iş dünyasının sorunlarını ve çözümlerini ele alacaklarını belirterek, yaşamın hemen her kesitini ilgilendiren ve 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasası'nın Sosyal Güvenlikle ilgili bölümlerini konuşacaklarını, SGK İl Müdürü Selim Erol’un işverenlerin prim borçlarına ilişkin borçlarının yapılandırılması konusunda bilgi vereceğini söyledi.

Torba Yasası'nın aslında Nisan ayında yürürlüğe girmesi için bir hazırlık aşaması geçirildiğini, sadece SGK ile ilgili bazı düzenlemeleri içereceğini,  ancak Yasa Tasarısı'nın zaman içinde doğan ihtiyaçlar nedeniyle torba yerine çuvala benzediğini söyleyen Selim Erol, bu nedenle Yasanın gecikmeli olarak 1 Ekim'de yürürlüğe girdiğini dile getirdi. Erol, yapılandırma ile ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

“Yapılandırma 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiş olan borçlar kapsamdadır. Kapsadığı borç türleri ise;  genel olarak işverenlerin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezası ve özel bina inşaatı veya ihaleli işlerden kaynaklanan fark prim borçlarıdır. Ayrıca; Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları, kamu idarelerinin, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçları ve ek karşılık primleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçları kapsamdadır.”

Yasadan yararlanmak isteyenlerin borçlar için en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar, genel sağlık sigortasından kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar başvurmaları gerektiğini dile getiren Selim Erol, başvuruların bizzat SGK şubelerine yapılabileceği gibi internet üzerinden de başvuru alındığını anlattı.

Yapılandırma için başvuran borçlulardan yüzde 15 eksik tahsilat yapılacağını da hatırlatan Selim Erol, Antalya'da mükelleflerden kanun kapsamına giren prim alacaklarının 2 milyar liranın biraz üzerinde olduğunu belirterek, 1 Ekim tarihinden bu yana 140 milyon liralık alacak için başvuru aldıklarını söyledi. Hedeflerinin alacakların yüzde 85'ini tahsil etmek olduğunu dile getiren Erol, tahsilatın borçlunun isteğine göre 6 ay ile 36 ayda gerçekleştirileceğini de belirtti.  Taksitlere uygulanacak katsayıları da şöyle açıkladı:

“Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

-Altı eşit taksit için (1,05),

-Dokuz eşit taksit için (1,07),

-Oniki eşit taksit için (1,10),

-Onsekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacaktır”

 

Taksit miktarlarına ilişkin İl Özel İdareleri, belediyeler gibi kamu tüzel kişileri ile spor kulüplerine 36 ay eşit taksit uygulama kararı alındığını da hatırlatan SGK İl Müdürü Selim Erol,  peşin ödeme yolunu seçenler borçların tamamını en geç, 02 Şubat 2015 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini, taksitle ödeme yapanların bir takvim yılı içinde 2 taksiti yatırmamaları takdirde yapılandırma hakkını kaybedeceğini anlattı.

6552 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DİĞER YENİ DÜZENLEMELER

Yasadaki yeni düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Erol, kamuoyunu çok yakından ilgilendiren ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içerisinde 10 günden az çalışanların 5510 sayılı kanuna eklenen ek madde ile sigortalı sayılacaklarını söyledi. Ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında 10 gün ve daha fazla çalışanların ise sigortalılık işlemleri kolaylaştırılacağını söyleyen Erol, bunların ödeyecekleri primler hakkında da bilgi verdi.

Yasada yapılan yeni değişiklikle doğum borçlanmaları, maden ocakları ile yer altında yapılan işlerde çalışanların fiili hizmet süresi zamları ve yurt dışı borçlanma kanununda yapılan değişiklikleri de dile getiren Selim Erol, yardımcı üreme yöntemleri (Tüp Bebek) ile çocuk sahibi olabilmek için yapılabilecek deneme sayısı 3’e çıkarıldığını da belirterek, çeşitli konularda da teşvik uygulamalarının getirildiğini anlattı.

Toplantının soru-cevap bölümünde ANSİAD üyelerinin, yapılandırma sürecinin her yıl tekrar etmesi nedeniyle borç ödememenin bazılarında alışkanlık haline geldiğini, borcunu zamanında ödeyenlerin ise ödüllendirilmediği yolunda eleştirisini cevaplandıran Selim Erol, devletin işvereni korumak ve desteklemek adına elinden geleni yaptığına vurgu yaparak borcunu zamanında ödeyenlere yüzde 5'lik bir indirim uygulandığını hatırlattı.

Başka bir soru üzerine de devletin işsizliği sona erdirebilmesi için işçi başına 200 bin dolar yatırım yapması gerektiğini söyleyen Erol, “İstihdamı yaratan sizlersiniz. Bu yüzden sizlerden öneri gelmesi lazım. Kişisel öneriler değil tabi. ANSİAD Antalya'da sözü geçen prestijli bir kurum. Bu kurumdan gelecek öneriler dikkate alınacaktır” dedi. Erol, Antalya'nın Türkiye'nin en dinamik şehri olduğunu da belirterek, “Dinamizm nasıl belirlenir? Nüfusu, sigortalı sayısına bölersiniz, dinamizm oranı ortaya çıkar. Antalya'da nüfusun üçte biri sigortalı” dedi.

Toplantının kapanışında konuşan ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu da, Erol'un devletin istihdam yaratmak için işçi başına 200 bin dolar tutarında yatırım yapması gerektiği yolundaki sözlerini hatırlatarak, “Özel sektör istihdam yaratıyor. Bugün 10 işçi, seneye 20 oluyor ama devletten destek ve teşvik görmüyoruz” diye konuştu.