ANSİAD'IN “21. AKDENİZ TOPLANTILARI”NDA VERGİ REKORTMENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ


ANSİAD'IN “21. AKDENİZ TOPLANTILARI”NDA VERGİ REKORTMENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

VALİ ÖZTÜRK “MAALESEF EKONOMİNİN %40'I KAYIT DIŞI”

EROĞLU; “TÜRKİYE'DE KAMU KURUMLARI VE ŞİRKETLER ŞEFFAF OLMAYA ALIŞMALI”

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 21. Akdeniz toplantısına konuşmacı olarak katılan Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ının kayıt dışı olduğuna dikkat çekerek, 12 milyona hizmet eden belediyelerin turizmden pay alamadığını belirtti ve konaklama vergisinin olmazsa olmaz bir vergi haline geldiğini söyledi.

ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu da, vergi affının gündemde olduğunu hatırlatarak, vergisini düzenli ödeyenlerin de ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu vergi kadar önemli bir konunun da, verginin nasıl ve nereye harcandığı konusu olduğunu belirterek, “Türkiye gibi bir ülkede kamu kurumları da şirketler de şeffaf olmaya alışmalıdır. Şeffaflık ve hesap verebilir olma ve özeleştiri kültürünün gelişmesi için hepimiz gayret etmeliyiz” dedi.

Toplantı yönetmenliğini Aykut Ege'nin yaptığı Ramada Plaza Hoteldeki 21. Akdeniz Toplantıları ve Vergi Rekortmenleri Ödül töreninde, aynı zamanda toplantı başkanlığını yürüten ve açış konuşmasını yapan ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, Verginin; bir toplumun adalet, aidiyet olgularının gelişmesi ve ekonomik kalkınması açısından son derece önemli bir mekanizma olduğunu belirterek, bu alana dikkat çekmek istediklerini söyledi. Eroğlu, “Antalya, vergi mükellefi sayısında Türkiye'nin 4., vergi miktarında bazı vergilerde 5., toplam vergi gelirinde Mersin'den sonra 6. ilidir. Dolayısıyla Antalya'nın, yani bizim üyelerimizin vergi performansı Türkiye için de bir örnektir. Bu yıl Türkiye'de ve Antalya'da kurumlar vergisi %2 düşüş kaydetmiştir. Gelir vergisinde ise Antalya %17 artışla, Türkiye ortalamasını aşmıştır. Kurumlar vergisindeki azalma kur artışı, faiz artışı nedeniyle şirket karlılıklarında azalmadan kaynaklanmaktadır” dedi.

Vergi cezalarına af konusunun gündemde olduğuna dikkat çeken Eroğlu, vergisini tam ve düzenli ödeyenlere en azından bir ödül vererek teselli ve onore etmenin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de Vergi konusunda  'kümesteki kazlar' benzetmesinin çok eskiden yapıldığını hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bunun üzerinden yıllar geçmiştir, ekonomimiz büyümüştür, kümes de büyümüştür, ama kazların sayısında bir artış olmamıştır. Türkiye'de gelir vergisi faal mükellef sayısı 2001'den bu yana 1.7 milyonda sabitlenmiştir. Kurumlar vergisi mükellef sayısı 2004 yılında 630 bindir, 10 yıl sonra bugün sadece 38 bin artışla 668 bine çıkmıştır. Bu mevcut sistemde, dolaylı vergilere dayanan vergi sisteminde sona gelinmiş olunduğu artık açıkça görülmektedir. Bu sistem Türkiye'de girdi maliyetini ve geçim maliyetini artırmakta, rantı, ithalatı teşvik etmektedir. Artık sermaye kazançlarının daha fazla vergilendirilmesi, başta kent rantı olmak üzere bütün rant gelirlerinin daha fazla vergilendirilmesi ve dolaylı vergi yükünün azaltılması acil hale gelmiştir. Vergi kadar önemli bir konu, verginin nasıl ve nereye harcandığıdır. Türkiye'de ister özel kesimin tasarruf ve yatırımı olsun, ister kamu harcamalarının önemli kısmı olsun, inşaata gitmektedir. Toplum ev alma, Devlet bina yapma, işadamları inşaat yapma peşindedir. İnsana yatırımın çok önemli hale geldiği bir devirde bu bina ve inşaat tutkusundan vazgeçilmelidir.”

İnternet çağında artık şeffaflık konusunda da daha ileri adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütün kamu kurumları gelirlerinin kaynağının vergi, yani toplumun parası olduğunu, her harcamanın verimlilik ölçüsü ile yapılması, her yatırımın alternatif maliyetinin hesaplanması gerektiğini iyi anlamalıdır. Marmara bölgemizde bir belediyenin yüksek borçlarına rağmen 650 bin dolarlık makam aracı alması ibretlik bir durumdur.

Ekonomide adalet duygusu zayıf kaldıkça, harcama sorumluluğu zayıf kaldıkça vergi sorumluluğu da zayıf kalmaktadır. Türkiye gibi bir ülkede kamu kurumları da şirketler de şeffaf olmaya alışmalıdır. Şeffaflık ve hesap verebilir olma ve özeleştiri kültürünün gelişmesi için hepimiz gayret etmeliyiz.

Antalya'nın vergi performansının artması öncelikle Antalya'da üretilen katma değerin artmasına ve Antalya'dan kazanılan gelirin Antalya'da kalmasına bağlıdır. Antalya'da kazanılan gelir ya girdi tedariki için ya da şirket merkezleri Antalya dışında olduğu için dışarıya gitmektedir. Dolayısıyla hem girdi üretimini teşvik edecek bir üretim altyapısı geliştirmemiz hem de şirket merkezlerini buraya çekecek bir cazibe ve diğer faktörleri şehir olarak yaratmamız gerekmektedir.

KONAKLAMA VERGİSİ

Antalya'da nedendir konuşmadığımız bir konu konaklama vergisi konusudur. Vergi konusu her işadamı için ürkütücüdür, dolayısıyla turizmci arkadaşlarımız bu konuyu genellikle sevmezler. Çünkü turizm sektörümüz düşük karlılıkla ve pazar riski, fiyat riski, kur riski, enflasyon riski gibi risklerle çalışmaktadırlar. Buna rağmen aslında konaklama vergisi bütün dünyada uygulanan, çok düşük oranlı ve konaklayan kişiyi de rahatsız etmeyen bir vergidir. Esasen geceleme üzerinden yarım dolarlık bir vergi ne bir otel ne de bir pansiyon için yük olacaktır.”

ANSİAD YENİ ÜYELERLE GÜÇLENİYOR

Toplantıda daha sonra, katılımları ile ANSİAD'a güç katan 8 yeni üyeye rozet takıldı. Tek tek özgeçmişleri okunarak sahneye davet edilen Nevin Akçelik, Ercan Özbek, Hatice Öz, Nail Atasoy, Ali Bal, Osman Gülmez, Ahmet Kasapoğlu ve Ahmet Avcıoğlu'na rozetlerini Antalya Valisi Sebahattin Öztürk taktı. 

VALİ ÖZTÜRK'DEN GELİŞEN VE BÜYÜYEN ANTALYA

ANSİAD'ın Geleneksel “Akdeniz Toplantıları”nın 21.sine konuşmacı olarak katılan ve “Gelişen ve Büyüyen Antalya” başlığında konuşma yapan Vali Sebahattin Öztürk, sözlerine geçen hafta sonu hayatını kaybeden ANSİAD'ın kurucu üyelerinden Hüseyin Çalık'a rahmet dileyerek başladı. Vergi ödeyenlerin, artık ödediği verginin nereye harcandığını sorar hale geldiğini belirterek, “Türkiye'de devletin topladığı vergi arttı, artmaya devam ediyor. Türkiye zenginleşti. Büyüyen ekonomilerde maalesef küçük işletmeler yerlerini, KOBİ'lere ve büyük kurumlara bırakıyorlar. Bizde küçük işletme çok ama ödemede Mersin'den sonra geliyoruz. O nedenle işletmelerimizi büyütmeliyiz” şeklinde konuştu.

Vergi toplamanın gerçekten zor olduğunu dile getiren Vali Öztürk, ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu'nun “Devlet şeffaf olmalı. Vergilerin nereye harcandığını bilmeliyiz” sözlerine dikkat çekerek, “Toplanan verginin nereye harcandığını takip eden de yok. İyi takip etmek lazım. Bu aslında 'Kamuda verimlilik kavramı' bu konusunda maalesef geriyiz”' dedi.

BURADA KAZANIP, VERGİSİNİ BAŞKA KENTLERDE ÖDEYENLER KAMU HİZMETİNİ AKSATIYOR

Vali Öztürk, bu kentte kazandıkları paranın vergisini başka kentlerde ödeyenlere dikkat çekerek “Bu durum kamu hizmetlerini aksatıyor. Özellikle belediyeler bütçeden, toplanan vergi oranında pay alıyorlar. Bizde özellikle turizm sektöründe belediyeden hizmet alanlar, vergisini götürüp şirketinin merkezinin bulunduğu ilde yatırıyorlar. Bu soruna maalesef bir çözüm bulunamadı. Bu durum Türkiye'nin bir açmazı” diye konuştu. Bu soruna konaklama vergisinin çözüm olabileceğini dile getiren Öztürk, “Konaklama vergisi olmazsa olmaz. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sözde 2 milyon nüfusa hitap ediyor, ama 12 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turiste kim hizmet veriyor?” diye sordu.

EKONOMİNİN YÜZDE 40'I KAYIT DIŞI

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kayıt dışılık olduğuna dikkat çeken Vali Öztürk, “Ekonominin yüzde 40'ı kayıt dışı. Bu oran batılı ülkelerde azami yüzde 10 civarında, sıfır olanlar da var. Azaltmaya çalışıyoruz. Kayıt dışılık ekonomimizde bir kambur” diye konuştu. 

Antalya ekonomisinin turizm ve tarıma dayalı olarak büyüdüğünü, 3. sektör olarak da temiz sanayi ve ticaretin geldiğini söyleyen Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya ekonomisinin dünü ve bugününü rakamlarla anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'ye gelen her üç turistten biri Antalya'ya geliyor, hatta oransal olarak biraz daha fazla. Böyle başka bir ülke var mıdır ben şahsen bilmiyorum. Turistik belgeli yatak sayımız 600 bine ulaştı. Bu kadar 5 yıldızlı otel dünyanın hiç bir ülkesinde yok. 100 bin kadar belediye belgeli yatağımız var. Yılda 11-12 milyar dolar gelir getiren ve ödemeler dengesinde önemli rol oynayan bu Sektörün şüphesiz sorunları var. Çözüm yolları bulmalıyız. Turizmde kış aylarında otellerimiz kapanmamalı. Öncelikle bunu alternatif turizm ile sağlamalıyız. Kış aylarında golf turizmi, spor turizmi ve özellikle de sağlık turizmi ile bunu sağlayabiliriz. Sağlık turizmi ile ilgili olarak tesis sayımız az. Yatırımları bu alana kaydırmalıyız.”

İŞTE VERGİ REKORTMENLERİ

21. ANSİAD Akdeniz toplantısı, daha sonra 2013 Vergilendirme Dönemi Antalya – Burdur ve Bursa ilk 100 sıralamasına giren ANSİAD üyelerine Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni ile devam etti.

2013 Yılı Antalya Gelir Vergisi 59.su Akın Akay Akıncı, 25. si Şevket Altındal ve Bursa Gelir Vergisi 6.sı Hüseyin Özdilek adına Antalya AVM Müdürü Atilla Akay'a ödüllerini Antalya Defterdarı Veli Tunçez,

2013 yılı Antalya Gayrimenkul Sermaye İradı 22.si İbrahim Şencan ile 10. Ali Yılmaz'a Ödüllerini Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek,

2013 yılı Antalya Kurumlar Vergisi 97.si Koppert Biyolojik Mücadele şirketi adına Ali Eroğlu, 94. Sağlam Yangın Güvenlik Şirketi adına Muzaffer Sağlam ve 88. olan Özgüntur Şirketi adına da Abdullah Erdoğan'a ödüllerini Expo2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Selami Gülay,

2013 yılı Antalya Kurumlar Vergisi 87.si Antalya Tarım adına Çağlar Köse, 67. Likya Çiçek Üretim Şirketi adına Prof. Dr. İ. Emre Köse ve 63.Titiz Agrogrup adına Dr. Savaş Titiz'e ödüllerini Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul,

2013 yılı Kurumlar Vergisi 30.su Gelişim Teknik adına Melek Bıdı Ercan, 28. olan Levent Kimya adına Atıl Pekşen'e ödüllerini İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Aykut Tanrıverdi,

2013 yılı Antalya Kurumlar Vergisi 23.sü Kemer Yaşam Hastanesi Şirketi ortakları Dr. Tülin Özkan ve Dr. Cemal Özkan, 22. olan AG Tohum Sanayi adına Burak Gönen ve 11. Agromar Marmara Tarım Ürünleri adına Dr. Savaş Titiz'e ödüllerini Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan,

2013 yılı Antalya Kurumlar Vergisi 4.sü Yüksel Tohumculuk adına Mehmet Yüksel, Burdur Kurumlar Vergisi 6.sı Portsan Mermer Sanayi Mehmet Cadıl adına Emin Bakacak ve Bursa Kurumlar Vergisi 12.si Hüseyin Özdilek adına Antalya AVM Müdürü Atilla Akay'a ödüllerini Antalya Valisi Sebahattin Öztürk verdi. 

Geceye ayrıca Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Sivil toplum örgütlerinin başkanları, il yöneticileri ile ANSİAD üyeleri eşleriyle katıldı.