BU KARAR, DEMOKRATİK BİR HAK İHLALİDİR


Eroğlu Twitter’ın Kapatılması Kararını Eleştirdi

“BU KARAR, DEMOKRATİK BİR HAK İHLALİDİR”

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali EROĞLU Twitter’ın kapatılması kararının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu karar demokratik bir hak ihlalidir. Ülkemizin itibarını zedeleyen bu karar yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

Ülkemizde ve dünyada geniş yankılara neden olan twitter sosyal ağının kapatılması ile ilgili görüşlerini açıklayan ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali EROĞLU şunları söyledi:

“Sosyal medya; günümüz dünyasının önemli bir haberleşme ve iletişim aracı haline gelmiştir. Artık insanlar bu tür sosyal ağları kullanarak ifade özgürlüklerini yerine getirmektedirler. Aynı zamanda bu yolla demokratik haklarını kullanmaktadırlar. Sosyal medyanın önemli bir ayağını oluşturan twitter vb. iletişim ağlarına getirilen ve getirilecek olan yasaklama insan hak ve özgürlüklerine vurulan bir darbedir. Haberleşme ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz kurallarındandır. İş dünyası olarak bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesini ve yasağın süratle kaldırılmasını talep ediyoruz. Ülkemizin itibar meselesi haline gelen bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Artık dünyada insanların kullanımında olan birçok ürün olumlu ve olumsuz yönler içermektedir. Sadece olumsuzlukları görüp bunları iyileştirecek tedbirler üretmeye çalışmak yerine yasaklamak ve faydalardan insanları mahrum etmek eski dünya yönetim anlayışıdır.”