ANSİAD-AKİŞMER İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI


Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER)  ilk işbirliği protokolünü ANSİAD ile yaptı.

 ANSİAD-AKİŞMER İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİŞMER) ile Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik protokol törenle imzalandı. ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu, bu işbirliğinin Antalya'nın üzerindeki rehaveti ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

İmza töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin, Sanayi Bakanlığı'nın 2023 yılı hedeflerini belirlediğini hatırlatarak, “Ekonomi sanayi ile gelişecekse farkındalığı artırmak gerekiyor” dedi. Üniversitelerde oluşan bilginin üniversitelerden kütüphanelere doküman olarak ya da öğrencilere nakledilerek aktarılan bir yapı olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sanayi sektörüne ürün olarak verilemeyen bilginin yararının olmadığı ortaya kondu. Birbirinden habersiz iki kurumun sanayi ve üniversitelerin işbirliği yapması, kalkınmanın temel şartlarından birini oluşturdu. Aslında sanayi bu güne kadar kendi başına üzerine düşen görevi yaptı. Bilimle desteklenmesi kısmı henüz gerçekleştirilemedi. Şimdi yapılması gereken üç şey var. Birincisi verimlilik ve kalite, ikincisi rekabet edilebilirlik, üçüncüsü de yapı içinde çözüm üretilmesi. Bunların gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK önemli bir kaynak. Bu kaynağın tamamı üniversitelerin, yani bizim. Ancak görüyoruz ki; öğretim üyelerimiz bu kaynağın tamamını kullanamıyor. O zaman arada aşılması gereken bir problem var. Suçlu aramak yerine görevlerimizi yerine getirebiliriz. Rekabet edip yurt dışına açılamayan bir sanayi, sanayi olmaz. Yurt dışında rekabet gücü olan şu anda 1-2 ürünümüz var. Bu sayının asgari 10'a çıkması lazım.”

Daha sonra konuşan Akdeniz Üniversitesi AKİŞMER Müdürü Prof. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun da, ANSİAD'la görüşmelerin 3-4 aylık bir zaman dilimi içerisinde çok olumlu geliştiğini ve protokol noktasına geldiklerini belirterek, “İşbirliği aşaması son aşama gibi görünse de aslında bir başlangıçtır. Sonunun her iki taraf içinde yararlı olacağını biliyorum” dedi. Prof. Dr. Boztosun şöyle devam etti:

“Merkezimizin başarısı için öncelikle uzmanlık bilgisi gerekiyor. Teknoloji transfer ofisi gerekiyor. Biz öncelikle bu işe odaklanmış arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Şu anda bilgilenme süreci devam ediyor. Üniversite olarak doğru yoldayız. ANSİAD'ın yaklaşımı da bizi oldukça umutlandırdı.”

İmza töreni öncesi son konuşmayı ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu yaptı.  Eroğlu; AKİŞMER ile ANSİAD arasında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, üniversitelerde üretilen bilgiyi ticarileştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak, bölgemizdeki ve Antalya ilindeki rekabet gücünü geliştirmek, ileri ve yeni teknoloji alanlarında girişimciliği desteklemek ve bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla hazırlanan İşbirliği Protokolünün işlerlik kazanması için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Eroğlu, iş dünyasında iki farklı yapının oluşmaya başladığına dikkat çekerek, “Kırmızı okyanus diye adlandırılan ilk alanda herkesin birbirinin kanında beslendikleri bir alan. Devletlerin finansal destekleri var, rekabet yoğun bir alan. İkinci alan ise rekabetin az olduğu, karlılığın yüksek, uzun soluklu ticaretin yapıldığı, istihdamın yüksek olduğu bir alan. Bu işbirliğinden beklediğimiz bu alana geçmektir” dedi.

İş dünyasının bugün en önemli ihtiyacının bilgi ve teknoloji olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bilginin ihtiyaçlarla entegre olması önemli. Sermaye var, pazar tecrübesi var. Bunlar bilgi ile birleşince daha da değerlenecek. Ancak bunun bir ülke politikası haline gelmesi gerekiyor. Ülke politikalarının altında bölgesel politikaların da şekillendirilmesi lazım. Yukarıdan aşağıya inen bu piramidi üniversite işbirliği ile sağlayacağız.

“Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için en büyük tehlike orta gelir tuzağıdır. Orta Gelir Tuzağı çok farklı yorumlamalara karşın, gelir seviyesinin yeterli olduğu kanısı ile rehavete düşülmesi olarak tanımlanıyor. İşte Antalya'da böyle bir rehavet var. Bu rehaveti kırmak gerekiyor. Bu işbirliğinin rehaveti ortadan kaldıracağına inanıyorum. Orta gelir tuzağını ülkelerarası savaş gibi de görmek gerekiyor. Ekonomik alanda savaş.”

ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve AKİŞMER-ANSİAD Danışma Kurulu Üyesi Mimar-Şehir Plancısı Sadi Kan da, bu işbirliğinin zaman içinde diğer sektörlere de yansıtılması arzusunu dile getirerek, “Antalya'nın bir numaralı sektörü turizm, bünyesinde 160 ayrı iş dalını temsil ediyor” dedi.

Protokol imza töreninde AKİŞMER yöneticileri yanında Akdeniz Üniversitesi'nin bazı öğretim üyeleri ile ANSİAD Başkan Yardımcısı Abdullah Erdoğan ve ANSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri F.Hediye KAYACAN da hazır bulundu.