AGH (ANTALYA GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG)


Teknolojik imkanların büyük firmalar lehine dünyayı global bir pazar haline getirmesi sonucunda yöremizin temel kaynaklarının ulusal veya uluslararası ölçekli kuruluşların kontrolüne girdiğini göstermiştir. Bölgemizin değerlerine sahip çıkmak, kalan ekonomik potansiyelini harekete geçirmek ve geliştirmek, istihdam yaratmak, yaratılan katma değerlerin bölgemizde yatırıma dönüşmesini sağlamak bu yolla yöre ekonomisine katkıda bulunmak, ticaret, enerji, finans, turizm sektörlerinde yatırım ve işletmeler meydana getirmek amacıyla 1998 yılında kentin ileri gelen işadamları öncülüğünde kurulmuştur. www.antalyagucbirligi.com.tr