ANSİAD İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK TOPLANTISINI YAPTI, SORUNLARI TARTIŞTI


Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Kazaz, inşaat sektöründe yaşanan en büyük sorunun proje yönetimi olduğunu söyledi. Kazaz, yeni dönemde taşeronluk sisteminin kayıt altına alınmasıyla bazı sorunların çözülebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de ve Antalya'da inşaat sektörünün sorunlarının tartışıldığı Dedeman Otel'deki toplantıyı bir konuşma ile açan ANSİAD İnşaat Sektörü Başkanı İbrahim Şencan, sektör üyeleri ile zaman zaman bir araya gelerek sorunlara çözüm arayacaklarını söyledi. Şencan bu arayışta, Akdeniz Üniversitesi'ndeki uzman hocalardan da destek alacaklarını bildirdi.
Doç. Dr. Aynur Kazaz, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) İnşaat Sektörü toplantısında, sektörün sorunlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Kazaz, üniversitelerin bilgilerin paylaşıldığı, sorunların belirlenerek çözümlerin arandığı yerler olduğunu belirterek, ''Ancak asıl sorunu yaşayan ve zaman zaman da çözüm üreten sizlersiniz. Sektör nelerle karşılaşıyor? Riskler nedir? Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda buna teoride proje yönetimi diyoruz. Öncesinde de maliyet yönetiminin de önemi büyük'' dedi.

Doç. Dr. Kazaz, her önüne gelenin artık müteahhit olamadığını, bu konuda daha önceden ATSO tarafından yapılan, müteahhitliğin kriterlerinin belirlendiği çalışmanın içinde yer aldığını da hatırlatarak, kriterlerle ilişkin ABD ya da Avrupa'da durumun nasıl olduğuna ilişkin soru üzerine şöyle devam etti:
'' ABD ya da AB ile kendimizi karşılaştırmadan önce kendi sorunlarımızı çözmeliyiz. Oralarda sektörün içindeki herkes yetkin. Biz hala önüne gelen müteahhit oluyor meselesini tartışıyoruz. Bizde önüne gelen inşaat sektörüne giriyor. Hiç bir şey bilmiyorsa sektörde işçi oluyor. Orada böyle bir şey yok''

Üniversitelerde sektörü destekleyici bir eğitim sistemi uygulanmadığını söyleyen Kazaz, ''Sadece İnşaat Mühendisliği bölümünde 7 ana bilim dalı var. Birbiriyle ilgisi yok. Örneğin betonarme ile ulaştırmanın bir alakası var mı? Bu anlamda eğitim sistemi de karmaşık. Eğitime mühendisten değil, inşaatta çalışan işçiden başlamak lazım'' dedi.

Sektör temsilcilerinin yapı denetim şirketlerinden yakınan bir üyenin,''Devlette masa başında uzun yıllar oturan ve uygulamada hiç bir tecrübesi olmayan emeklilere yapı denetiminde yetki veriliyor. Emekli olduktan sonra denetçi oluyorlar'' sözleri üzerine Kazaz, ''Aslında denetlemiyorlar da'' diye yanıt verdi.  Bir başka üye de, ''Parasını benim ödediğim denetçi beni denetleyemez. Böyle bir sistem dünyanın hiç bir yerinde yok'' dedi.

İnşaat Sektörü Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk’de, sektörün yaşadığı sıkıntıların başında kayıt dışılığın geldiğini söyledi. Öztürk, ''Taşeron olarak çalıştırdığımız kişilerin adı belli bir şirketleri yok. Fatura kesmezler, işçileri biz sigortalamak zorundayız'' dedi.  Üyeler bu eleştiriyi destekleyerek, inşaat sektöründe taşeronluk sisteminin yasalaştırılması ve bu konudaki kayıt dışılığın  sona erdirilmesini istediler.

Toplantıya katılan ANSİAD Başkanı Ali Eroğlu’da, sektör komiteleri toplantılarına önem ve özen gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:
''Bilindiği gibi ANSİAD'ın üye portföyünde Antalya'nın 3 T'si Tarım-Turizm ve Ticaret dışında Sanayi ve İnşaat sektörleri ön plana çıkmaktadır. Bu komitelerin alacağı kararlar Yönetim Kurulumuza yol gösterici olacaktır. Örneğin bugün bu toplantıda ortaya çıkan kayıt dışı çalışma ve inşaat girdilerini belgelendirememe sorunları Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve ilgili makamlara sorunun çözümü için talepte bulunulacaktır''.

ANSİAD İnşaat Sektörü Başkanı İbrahim Şencan toplantıların Yönetim Kurulunun da isteği doğrultusunda 3 ayda iki kez yapılması konusunda karar aldıklarını belirterek toplantıyı kapattı.