ANSİAD BAŞKANI H.ERGİN CİVAN'IN BASIN AÇIKLAMASI


ANSİAD Başkanı CİVAN, Türkiye'nin notunun yükseltilmesini değerlendirdi.

CİVAN : "KREDİ NOTUNUN YÜKSELTİLMESİ OLUMLU,
ANCAK REHAVETE YOL AÇMAMALI"

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı H. Ergin CİVAN, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun BBB-'ye yükseltilmesini ekonomi açısından değerlendirdi. CİVAN, bu durumun Türkiye ekonomisine duyulan güveni artırması veya teyit etmesi bakımından son derece olumlu olmakla birlikte ekonomide rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan ANSİAD Başkanı H. Ergin CİVAN, ekonomide yavaşlama ve yapısal sorunların KOBİ’ler cephesinde şiddetle hissedildiği belirterek, bu durumun hiç bir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı ve görüşlerini şöyle dile getirdi:
“KOBİ’lerin finansman sorunları giderek büyümektedir. Bu sorunun bir yönü kendisini karşılıksız çeklerde, diğer yönü ise KOBİ kredilerinde göstermektedir. Karşılıksız çek sorunu ticarette korkulu rüya olmaya devam etmektedir. Ekim ayı itibarıyla karşılıksız çek sayısı geçen yıla göre % 55 artarak 722 bine yükselmiştir. Ülkemizde çek ödeme aracı olmanın ötesinde finansman aracıdır. Ancak, son dönemde çek ödeme aracı olarak bile kullanılamamakta, bankalar KOBİ çeklerini kabul ederken son derece çekingen davranmaktadırlar. Çekte güven tesisi için öngörülen sicil kontrol sisteminin özel sektöre açılması halen sağlanamamıştır. Diğer taraftan çekler için alacak sigortası henüz KOBİ’lerin yararlanabileceği bir araç değildir. Bu nedenle karşılıksız çek konusunda acil çözüm geliştirilmelidir.”

Son dönemde KOBİ’lerin kredi kullanımlarında da sorun yaşanmakta olduğunu, bankaların KOBİ kredilerinde isteksiz bir tutum sergilediğini söyleyen ANSİAD Başkanı H. Ergin CİVAN, “BBDK verilerine göre 1 milyon 650 bin KOBİ’nin kullandığı kredi hacmi Ekim ayı itibarıyla 143 milyar TL’dir. Toplam 748 milyar TL kredi hacmi içerisinde KOBİ kredilerinin oranı halen %20’ye yakın düzeyde kalmaktadır. Oysa tüketici kredileri 181 milyar, bunun içerisinde ihtiyaç kredileri 64 milyar TL’dir. Özellikle Haziran ayından itibaren KOBİ kredilerinde ciddi bir duraklama görülmektedir” dedi.

CİVAN, “Dolayısıyla son günlerde ekonomi gündeminde rating derecesi, borsa, hazine faizi gibi makro veriler kadar  ekonomimizin uzun dönemli gelişmesinin esas unsuru olan KOBİ’lerin de yer alması gerektiği unutulmamalıdır” diye sözlerini tamamladı.