BAKA’DAN 3 TEMA 3 SEKTÖR ÇALIŞMASI


BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Önümüzdeki dönem için 3 tematik 3 tane de sektörel alana öncelik vereceğiz. Tema ve sektör öncelikli olma sebebimiz, kaynaklarımızı bu alanlara aktaracak olmamız ve sorgulanabilir olmak” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2019 faaliyet yılı 6. Kahvaltılı Toplantısı Akra Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantı Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı’nın gerçekleştirdiği toplantının konuğu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler oldu.  'BAKA' nın Projeleri ve Çalışmaları'nın konuşulduğu toplantıya BAKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Emir Olcay Sayın ve ANSİAD üyesi iş insanları katıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın teknik çalışmaları hakkında bilgiler veren BAKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Emir Olcay Sayın, “BAKA olarak belli bir coğrafi alanda, sektörel ve genel kalkınma problemlerini analiz edip, bunların çözümüne yönelik plan ve strateji oluşturuyor, bu kapsamdaki faaliyetleri/projeleri yönetiyoruz” dedi. Yereldeki kaynakların etkin kullanımını ve içsel kalkınma potansiyelini kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak ve iş birliğini geliştirerek artırmayı hedeflediklerini dile getiren Sayın, “Sadece fon verme amaçlı bir kuruluş değiliz, kalkınma planlarını analiz etmek ve bu amaçlar doğrultusunda proje oluşturmak misyonuyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

KAYNAKLARIMIZ SORGULANABİLİR OLACAK

Geniş bir sektör ve toplumun en geniş kesimine ulaşabilecek, refahı arttırıken refahı dengeli bir şekilde dağıtabilecek politikalar belirlediklerini dile getiren BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Bu anlamda üç tematik, üç sektörel alan belirledik. Tema ve sektör öncelikli olma sebebimiz, kaynaklarımızı bu alanlara aktaracak olmamız ve sorgulanabilir olmak. Bunu şu nedenle söylüyorum, hedefi koymanız lazım ki probleme yönelebilesiniz” dedi. Sektör ve tema koyarak kendilerini ölçülebilir bir mekanizmayla test etmek istediklerini kaydeden Güler, “Önümüzdeki dönem için 3 tematik 3 tane de sektörel alana öncelik vereceğiz. Üç tematik alandan birinci önceliğimiz girişimcilik. Girişimci sayımızı nasıl artırabiliriz, ekosistemi iyileştirme adına ve toplam girişimci sayımızı nereye taşıyabiliriz gibi politikalarla ilerleyeceğiz” dedi.

YATIRIM ALANLARI ARTIRILACAK

Girişimcilik temasıyla bağlantılı olarak ikinci temanın bölgede üretilen toplam proje sayısını artırmak olduğunu kaydeden Güler, “Sayın başkandan duyunca çok mutlu oldum, uluslararası bir proje uyguluyorsunuz, ayrıca bizim oluşturmak istediğimiz ekosistem anlamında 17 yıldır ANSİAD Girişimcilik Günleri çalışmasını yürütüyorsunuz. Biz de bu masada sizinle birlikteyiz” diye konuştu. Ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanmak ve uluslararası bir kent olan Antalya’da uygulanabilir projeleri artırmak için çalışacaklarını dile getiren Güler, “İlgili kurum ve kuruluşlara sık sık projelerimizi göndermemiz lazım. İlk aşamada niceliksel bir artışı hızlıca yakalamamız şart” diye konuştu. Üçüncü önceliklerinin bölgenin yatırım yapılabilir sanayi alanını arttımak olduğunu belirten Güler, “Bunun için tespitler yapmak, politkalar geliştirmek ve yatırımcının en önemli sorunu olan yatırım yapılabilecek saha konusunda destek vermek istiyouz” dedi. ‘Yatırımcı gelecekti ancak yer bulamadık’ gibi sorunlar olduğunu belirten Güler, “En başta imar planları için çalışmalarımız olacak. Yatırımcılarla kamuyu bir araya getirerek yine iş dünyasının da desteğiyle çalışmalarımzı yürüteceğiz” diye konuştu.

EKOTURİZME DESTEK

Üç temanın ardından üç sektör belirleyerek çalışmayı netleştirdiklerini dile getiren Güler, “Bahsettiğim üç sektörden ilki ekoturizm sektörü. Başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz illerini yakından ilgilendiren bir sektör. Buradaki temel yaklaşımımız, 10 milyonun üzerinde turist ağırlayan Antalya’nın turistik alan konusunda kısıtlılığını gidermek. Hangi alanda nasıl turist getirebiliriz, bunu yönetmek çok zor. Buraya odaklanmaktansa bizim hali hazırda bölgemize gelen turist kitelesini kırsal ekonomiyle entegre etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Kırsal kesimle turizmi daha fazla bağdaştırmak istediklerini dile getiren Güler, “Kırsal kesime ekonomik katkı sağlamayı planlıyoruz, daha fazla nasıl para harcanabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu bir ürün artışı gerektiriyor, hareketlilik sağlamak gerekiyor” dedi.

SÜT SEKTÖRÜNE KATMA DEĞER SAĞLANACAK

Burdur’da hayvancılıkla uğraşan vatandaşların faydalanacağı ikinci sektör desteğiyle ilgili bilgiler veren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü; “Özellikle Burdur ili başta olmak üzere malum hayvancılıkta öne çıkmış bir ilimiz. Bu sektör sadece Burdur’u değil Antalya’yı da ilgilendiriyor. Antalya’nın önemli üreticileri süt tedariğini Burdur üzerinden yapıyor. Bu sektörde yaratacağıız bir katma değer topyekün bölgeyi etkileyecektir. Üniversiteler içerisinden proje üniversiteleri belirlendi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, hayvancılıkta pilot üniversitelerimizden. Buradan geliştirilecek iyi örnek projelerin ülke sathına yayılması gerekiyor.”

KIRSAL EKONOMİ İÇİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ

Bütün bölgeyi ilgilendiren bir alan olan tıbbi ve aromatic bitki sektörünü üçüncü sektör çalışması olarak belirlediklerini belirten Volkan Güler “Tıbbi ve aromatik bitkiler eko turizmle de çok bağlantılı bir alan ancak biz bu sektörü ayrı şekilde çalışmayı arzu ettik. Dünyada 10 binin üzerinde endemik türü var, ülkemizde de 3 binin üzerinde ve yaklaşık 500 endemik tür ise bizim coğrafyamızda yetişiyor” dedi. Tıbbi ve aromatik bitki sektörünün aynı zamanda bir çok alanı da etkilediğine dikkati çeken Güler, “İlk olarak tarım boyutu var. Kırsal ekonomide vatandaş bundan faydalanıyor, daha sonra sanayi boyutu. İlaç etken maddelerinin temin edilmesi, özellikle Isparta başta olmak üzere kozmetik sektöründe kullanımı yaygın. Son olarakta patlama yapan turizm boyutu var. 300 nüfuslu Isparta’nın Kuyucak köyü bu yıl 500 binin üzerinden ziyaretçiye ev sahipliği yaptı” diye konuştu.

6 ALANA KAYNAK YOĞUNLAŞACAK

Sektör ve tema çalışmalalarında katölizör olacaklarını dile getiren Güler, “Bu altı alana kaynaklarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Buralardan sorgulanmak ve bu alanların marifetiyle bölgemizde bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu işin kolaylaştırıcılığını yapmak ve bölge odaklarla bölge ekonomisini harekete geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.  Bölge aktörlerinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Güler, “Politikalarımız sadece ajansın değil bölgenin politikası bu bakımdan da bölgenin tüm aktörlerinin politkasına dönüştürme hedefimiz var. ANSİAD Girşimcililk Günlerini takip etme fırsatım oldu ve gerçekten çok etkileyici, donanımlı bir ekip söz konusu. Belirli bir birikim elde edilmiş bu çok net bir şekilde de belli oluyor. Politikalardan bahsederken de bir şeyin altını özellikle çizdim, burada tek başınıza bir şey yapmanız çok mümkün değil. Kamunun gidebileceği alan ve fonksiyonu belli. Bu işin kamu boyutu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları boyutu var. Tüm sektörler birlikte hareket etmediği takdirde maalesef başarı gelemiyor. Biz kamu olarak fon sağlayalım deriz ancak bunu hayata, uygulamaya geçirecek bir ekip lazım. O nedenle kesinlike ANSİAD ile bilrikte hareket etmek isteriz” dedi.

Detaylı bilgi için;

Ebru ÇENGELOĞLU YILDIRIM

Basın Danışmanı

E-mail: basin@ansiad.org.tr  

Tel: 0242 3120303

Fax: 0242 3215511