SAĞLIK, EĞİTİM VE HİZMET SEKTÖRÜ


Dr. Halil İbrahim KAYA - Sağlık, Eğitim Ve Hizmet Sektörü Başkanı

Sarper DERMUT – Başkan Yardımcısı

Dr. Cemal ÖZKAN – Sekreter Üye

Abdullah ERDOĞAN

Ahmet ERDAL

Barış YAŞA

Av. Celal ÇAĞCI

Enver YÜCEL

Ercan EVREN

Erol KABADAYI

Dr. G. Fatih ÇAYLAK

Dr. Kadir SAĞDIÇ

Necdet ALKANDEMİR

Orhan ŞENOĞLU

Sadık BADAK

Sedat PEKER

M. Serkan ÖZTÜRK

Dr. Tülin ÖZKAN