SAĞLIK, EĞİTİM VE HİZMET SEKTÖRÜ


 Dr. Tülin ÖZKAN  Başkan 
 Sarper DERMUT  Başkan Yardımcısı  
 Dr. Halil İbrahim KAYA  Sekreter  
 Abdullah ERDOĞAN  Üye 
 Ahmet ERDAL   Üye 
 Barış YAŞA   Üye 
 Av. Celal ÇAĞCI   Üye 
 Dr. Cemal ÖZKAN   Üye 
 Ercan EVREN    Üye 
 Erol KABADAYI    Üye 
 Dr. G. Fatih ÇAYLAK   Üye 
 Dr. Kadir SAĞDIÇ   Üye 
 Necdet ALKANDEMİR   Üye
 Orhan ŞENOĞLU   Üye 
 Osman VURAL   Üye 
 Oğuzhan TAŞKESEN   Üye 
 Sadık BADAK    Üye 
 Sedat PEKER   Üye 
 M. Serkan ÖZTÜRK   Üye