ANSİAD'IN REFERANDUM SONUCU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI


ANSİAD Başkanı Mehmet HACIARİFOĞLU, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan "Anayasa değişikliği halk oylaması" sonuçları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

"Seçmen ve toplum iradesinin bir yansıması olan referandum sonuçlarını herkesin saygıyla karşılaması gerekir. Bu sonuçlardan çıkarılacak dersler vardır. Referandum sürecinden sonra önümüze bakarak, Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı gerçeği göz önünde bulundurularak siyasi iradenin temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin yoğun bir çalışmanın içerisine girmeleri gereklidir. Bunu yaparken de kamuoyunda farklı görüşleri savunan akademisyen ve toplumun kanaat önderleri arasındaki diyalog canlı tutulmalıdır.

 

 

Partilerin ve toplumun her kesiminin yeni anayasa üzerine özgürce tartışabileceği bir ortam sağlanmalı, referandum sürecindeki yakışıksız siyasi üslup ve tutum bir tarafa bırakılarak, yeni anayasaya yönelik asgari müşterekler hayata geçirilmelidir.

 

 

Referandum sürecinde görüldüğü üzere, toplumun her kesiminin 1982 anayasasının tamamıyla değişmesi yönündeki beklentisi yeni anayasa çalışmaları için umut vericidir."