ANTALYA İNOVATİF ÜRÜN / HİZMET ÖDÜLLERİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI


ANSİAD'ın Girişimcilik Haftasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işık YARGIN, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer SAĞLAM, Girişimcilik Haftası Komitesi Üyeleri Hediye KAYACAN ve İlknur FİDAN KEPEZ, "Antalya İnovatif Ürün / Hizmet Ödülleri Yarışması sürecini başlatmak üzere bugün sabah kahvaltısında basın ile bir araya geldiler. Yarışmanın kamuoyuna duyurulması konusunda basının desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Işık YARGIN şu açıklamalarda bulundu: ANSİAD amaçları doğrultusunda yapmakta olduğu çalışmalarında sürdürülebilirlik ilkesini benimser ve uygular. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için 2003 yılından bu yana hedef kitlesi orta öğretim ve üniversite gençliği olan “Girişimcilik Haftası” etkinlikleri kapsamında 37.000 kişiye ulaşılmıştır. Ansiad bugün gelinen noktada girişimcinin rekabet gücünün artırılmasını hedef alan, politikaların oluşturulmasına katkıda bulunacak çalışmalarla yol gösterici olmaya devam ederek 2008 yılını ANSİAD “İNOVASYONLA REKABET SEFERBERLİĞİ YILI” ilan etmiştir. Bu yılın ana temasına uygun olarak Girişimcilik Haftası içerisinde düzenlenen “Yeni İş Fikri Yarışması”nın kriterleri inovatif girişimciliği teşvik edecek şekilde revize edilmiş ve Ansiad – İnovasyon Derneği Antalya İnovatif Ürün / Hizmet Ödülleri Yarışması ortaya çıkmıştır. ANSİAD ve İnovasyon Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmada, Antalya ilinde İnovasyon konusunda lider kuruluşlara “İnovatif Ürün/Hizmet Ödülleri verilecektir. İnovasyon, ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve yenililiklerdir. Günümüzde her sektörde ilerlemenin hem bölgesel hem de ülke çapında gerçekleşmesinde inovasyonun önemi büyüktür. Bu ödülün verilmesindeki amaç da, Antalya ili genelinde işletmelerin inovasyon çalışmalarının teşvik edilmesidir. Ürün ve Hizmet İnovasyon Ödülleri olmak üzere iki kategoride verilecek olan ödüller Antalya ilindeki tüm işletmelere yöneliktir. Aday kuruluşlar başvurularını ANSİAD web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya formu Ansiad’dan alarak yapabilirler. Başvurular 31 Ağustos 2008 tarihine kadar alınmaya devam edecektir. Ödül jürisi şöyledir: Doç. Dr. Cemil ARIKAN Ulusal İnovasyon Girişimi İcra Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa LALE TOBB Sanayi Müdürü ve İnovasyon Derneği Başkanı Ihsan KARATAYLI Technopolis Group Türkiye İnovasyon Uzmanı Dr. Lale TOMRUK Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilindiği üzere Derneğimiz, gelişmenin ve kalkınmanın inovasyondan geçtiğini, bu konunun ilköğretimden başlamak üzere yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, insanımızın her iş ve meslekte inovasyonla içli dışlı olması gerektiğini izah etmek ve inovasyon bilincinin yerleşmesini sağlamak niyetiyle 2008 yılını “ANSİAD İnovasyonla Rekabet Seferberliği Yılı” ilan etmiştir. Projenin hedef kitlesini; •Bölgede inovasyon liderliğini üstlenecek olan ANSİAD üyeleri •Antalya inovasyon sisteminin paydaşları (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve Antalya halkı) •İnovasyon farkındalığını ve kültürünü toplumun tüm katmanlarına yayacak olan yerel ve ulusal medya oluşturmaktadır. Şu ana kadar proje kapsamında; -Üyelerimizi inovasyonun ne olduğu, ne olmadığı, neden önemli olduğu, nasıl bir süreç ve yönetim anlayışı gerektirdiği konularında bilgilendirmek üzere Mart ayında İnovasyonda Temel Kavramlar Eğitim Semineri gerçekleştirilmiştir. -ANSİAD üyelerinin inovasyonu kurumsal kültürlerinin bir parçası haline getirip başarıyla yönetebilmeleri yönünde gerekli adımları atmalarını sağlamak amacıyla Nisan ayında İnovasyonla Rekabet Eğitimleri’nin ilki gerçekleştirilmiştir. İkincisi Ekim ayında yapılacaktır. -Özellikle bölgedeki işletmeler hedef alınarak “inovasyon yapmaya nasıl başlanır?”, “inovasyon için gerekli kaynaklara nasıl ulaşılır?”, “inovasyonda başarı için taktikler neler olmalıdır?”, “işletmelerin inovasyon faaliyetlerinde yararlanabilecekleri ulusal ve uluslararası destekler ve kaynaklar nelerdir?” gibi sorulara kısa ve öz cevaplar sunan İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin El Kitabı 3000 adet basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. ANSİAD gibi sanayici ve işadamlarından oluşan sivil toplum kuruluşlarının bu konuda liderlik rolü üstlenmeleriyle birlikte Türkiye’nin inovasyon alanında hızla ilerleyeceğini düşünüyor ve inovatif ürün ya da hizmeti olan işletmeleri yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.